Iš viso rezultatų:

Maudyklų vandens tyrimai

 

TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-76 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“

 


 Informacija Trakų r. gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę.

Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2020 m. gegužės 28 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose.

2020 m. gegužės 25 d. atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTĖLĖ

Savivaldybė

Trakų rajono

Maudyklos pavadinimas Bandinio ėmimo data Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) Smėlio parazitologinis tyrimas Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma     100 1000 nerasta neturi  būti
  Galvės ežeras 2020.05.25 neaptikta 5,2 netirta nėra
  Totoriškių ežeras 2020.05.25 <3 <1 netirta nėra
  Akmenos ežeras 2020.05.25 <3 1 nerasta nėra
  Skaisčio ežeras 2020.05.25 neaptikta <1 netirta nėra
  Lukos ežeras 2020.05.25 neaptikta <1 netirta nėra
  Lentvario ežeras 2020.05.25 neaptikta <1 netirta nėra
  Vikokšnio ežeras 2020.05.25 <3 <1 netirta nėra
  Aukštadvario HE tvenkinys 2020.05.25 neaptikta 1 netirta nėra
  Gilušio ežeras 2020.05.25 neaptikta 1 netirta nėra
  Babruko ežeras  2020.05.25 61 4,1  netirta nėra

Informaciją parengė:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus

vyr. specialistė Inutė Neverovskienė

Tel.: 8 528 41250, El. p. inute.neverovskiene@trakai.lt  


REKOMENDACIJOS

DĖL SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMO PAPLŪDIMIUOSE KARANTINO METU

Artėja šiltasis metų sezonas, kai norėsis vis daugiau laiko praleisti prie vandens, tačiau tai turi būti ne tik smagu, bet ir saugu.

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją ir nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. šalyje paskelbtą karantino režimą, teikia rekomendacijas dėl sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimo paplūdimiuose karantino metu:

  • paplūdimiuose nesilankyti asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.).
  • paplūdimiuose būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų ir asmenų grupių), vengti tiesioginio fizinio kontakto;
  • rekomenduojama vyresniems nei 6 metų asmenims dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
  • laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
  • paplūdimiuose nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims Jeigu rizikos grupės asmenys lankosi paplūdimiuose, rekomenduojama itin atidžiai laikytis saugaus atstumo (ne mažiau nei 2 metrų) nuo kitų asmenų;
  • Kviečiame lankytojus už prekes ir (arba) paslaugas paplūdimyje atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.

Daugiau informacijos:

http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Aplinkos%20sveikatos%20skyrius/Rekomendacijos_0515Papludimiu_ve.pdf


INFORMACINIS PRANEŠIMAS SUINTERESUOTAI VISUOMENĖS GRUPEI DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ ĮTEISINIMO IR MAUDYKLŲ BEI SMĖLIO STEBĖSENOS

2020-05-07

Įgyvendinant  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-76 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ 9 punktą, Savivaldybė informuoja, kad šiuo metu rengiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Trakų rajono savivaldybės paplūdimių įteisinimo:  Akmenos ež. ir Vilkokšnio ež.. Šių paplūdimių maudyklos ir papildomai Totoriškių ež., Galvės ež., Skaisčio ež., Lukos ež., Lentvario ež., Aukštadvario HE tvenkinys, Gilušio ež., Babruko ež. maudyklos maudymosi sezono metu bus stebimos pagal maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką.

Prašome suinteresuotą visuomenės grupę (visuomenę, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo procesu) iki š. m. birželio 18 d. pateikti pasiūlymus, pastabas ar nusiskundimus dėl šių Trakų rajono savivaldybės paplūdimių įteisinimo ir maudyklų stebėsenos Trakų rajono savivaldybės administracijai, adresu Vytauto g. 33, Trakai, tel. nr. (8 528) 41 250 arba el. p. inute.neverovskiene@trakai.lt .

2020 metų mėginių paėmimo grafikas

 

Eil. Nr.

Maudyklos koordinatės

Maudyklos pavadinimas

Mėginių paėmimo data

1.

54,6432 24,9248

Totoriškių ežeras (maudykla kitoje ež. pusėje nuo miesto)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

2.

54,669347

24,936292

Galvės ežeras (Užutrakio g.)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

3.

54,663203

24,909424

Akmenos ežeras (pagrindinis paplūdimys)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

4.

54,654038

24,952271

Skaisčio ežeras (Miškininkų poilsiavietė Varnikų k.)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

5.

54,6420 24,9368

Lukos ežeras (Nemuno sporto bazė)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

6.

54,6542 25,0386

Lentvario ežeras (maudykla)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

7.

54.5047 24.6715

Vilkokšnio ežeras (maudykla)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

8.

53.3613 60.48553

Aukštadvario HE tvenkinys (maudykla)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

9.

55.7758

60.63316

Gilušio ežeras (maudykla Gratiškių k., tarp Gratiškių g. – Šaltinių g.)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

10.

56.0146

60.54359

Babruko ežeras (maudykla prie Trasalio)

Gegužės 25 d.

Birželio 1 d.; 15 d.; 29d.

Liepos 13 d.; 27d.

Rugpjūčio 10 d.; 24 d.

Rugsėjo 7 d.

2020 metų maudyklų paplūdimio smėlio mėginių paėmimo grafikas

<td style="width: 187px; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-image: initial; border-left: none; padding:

Eil. Nr.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis