Iš viso rezultatų:

Maudyklų vandens tyrimai

 

TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-76 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Informacija Trakų r. gyventojams ir svečiams apie viso sezono Trakų rajono maudyklų vandens kokybę.

Vandens kokybės tyrimai buvo atliekami nuo 2019-05-23 iki 2019-09-09. Jie parodė, kad Trakų rajono paplūdimių maudyklų vanduo visą sezoną buvo geros kokybės ir buvo tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Margio, Gilušio, Babruko ežerų maudyklose.

2019 metais atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ SUVESTINĖ

MAUDYKLOS PAVADINIMAS
Galvės ežeras
Totoriškių ežeras
Akmenos ežeras
Skaisčio ežeras
Lukos ežeras
Lentvario ežeras
Vikokšnio ežeras
Margio ežeras
Gilušio ežeras
Babruko ežeras

 

 

 Informacija Trakų r. gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę.

Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2019 m. rugsėjo 9 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Margio, Gilušio, Babruko ežerų maudyklose.

2019 m. rugsėjo 5 d. atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTELĖ
Savivaldybė Maudyklos pavadinimas Bandinio ėmimo data Mikrobiologiniai parametrai Smėlio parazitologinis tyrimas Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Norma     100 1 000 nerasta neturi būti
1 2 3 4 5 6 7
Trakų rajono Galvės ežeras 2019.07.25 >4 2 netirta nėra
  Totoriškių ežeras 2019.07.25 13 14,5 netirta nėra
  Akmenos ežeras 2019.07.25 4 4,1 netirta nėra
  Skaisčio ežeras 2019.07.25 17 27,9 netirta nėra
  Lukos ežeras 2019.07.25 <4 1,0 netirta nėra
  Lentvario ežeras 2019.07.25 20 41,4 netirta nėra
  Vikokšnio ežeras 2019.07.25 <4 <1 netirta nėra
  Margio ežeras 2019.07.25 0 1,0 netirta nėra
  Gilušio ežeras 2019.07.25 25 29,9 netirta nėra
  Babruko ežeras 2019.07.25 23 52,8 netirta nėra
Atgal