Iš viso rezultatų:

Detalieji planai

 

2020-01-13

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų m., Vilniaus g., kadastro Nr. 7977/0003:427, detaliojo plano, reg. Nr. T00079041, koregavimas

2020-01-09

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Drabužininkų k., kadastro Nr. 7920/0007:20, detaliojo plano, reg. Nr. T00002676, keitimas

   
2019-12-30

Parengtas žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., kadastro Nr. 7984/0005:171, detaliojo plano, reg. Nr. T00001595, keitimas

2019-12-12

Parengtas įsakymo projektas dėl Žemės sklypo, Trakų m., Vilniaus g., detaliojo plano, reg. Nr. T00079041, koregavimo

2019-12-04

Įsakymo projektas dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Drabužininkų k., kadastro Nr. 7920/0007:20, detaliojo plano, reg. Nr. T00002676, keitimo

2019-11-26

Parengtas žemės sklypo,  Trakų r. sav., Aukštadvario sen.,  Drabužininkų k., detaliojo plano, reg. Nr. T00043416, keitimas

2019-11-04

Žemės sklypo Trakų r. sav., Lentvario  sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00044796,  koregavimas

2019-10-25

Parengtas žemės sklypo Rūdiškių sen., Aluonos k., Trakų r. sav., kadastro  Nr. 7938/0004:156, detaliojo plano, reg. Nr. T00001589, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2004 m. gruodžio 30d. įsakymu  Nr. P2-102, sprendinių koregavimas

2019-09-27

Detaliojo plano, reg. Nr. T00043880, Trakų r. sav Rūdiškių sen., Aluonos k., koregavimo inicijavimas

2019-09-26

Žemės sklypo Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Aluonos k.,  kadastrinis Nr.7938/0004:156, detaliojo plano, reg. Nr. T00001589, koregavimas

2019-06-05

Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., detaliojo plano, reg. Nr. T00044796, keitimas

2019-05-24

Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., detaliojo plano, reg. Nr. T00001595, keitimas

2019-04-26

Parengtas žemės sklypų (kadastro Nr. 7970/0002:10 ir Nr.7970/0002:46)  Antaniškių k., Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje, detalusis planas

2019-04-23

Žemės sklypų Trakų r. sav. , Lentvario sen., Naujojo  Lentvario  kaime (kad. Nr. 7940/0006:246, kad. Nr. 7940/0006:267,  kad. Nr. 7940/0006:250) detaliojo plano, Trakų r. sav. , Lentvario sen., Naujojo  Lentvario  kaime, reg. Nr. T 0008044, koregavimas

2019-03-25 Parengtas žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., kadastro Nr. 7940/0006:217, detaliojo plano, reg. Nr. T00073057, koregavimas
2019-03-12 Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Grendavės sen., Savaitiškių k., kadastro Nr. 7934/0002:201, detaliojo plano (TPDR reg. Nr. T00001505) koregavimas
2019-03-06 Parengtas įsakymo projektas, dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Aluonos k., kadastro Nr. 7938/0004:156, detaliojo plano, reg. Nr. T00001589, koregavimo
2019-01-03 Parengtas įsakymo projektas, dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Slabados k., kadastro Nr. 7938/0003:536, detaliojo plano, Reg. Nr. T00081629, koregavimo
2019-01-03 Parengtas įsakymo projektas, dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Grendavės sen., Savaitiškių k., kadastro Nr. 7934/0002:201, detaliojo plano, Reg. Nr. T00001505, koregavimo
   

2018-10-18

Parengtas įsakymo projektas, dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Markininkų k., kadastro Nr. 7984/0005:171, detaliojo plano  koregavimo

2018-10-17

Parengtas įsakymo projektas dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Drabužininkų k., kadastro Nr. 7920/0007:20, detaliojo plano koregavimo

2018-08-14

Patvirtintas  žemės sklypo , Trakų r. sav.,  Trakų m., Karaimų g. 73A, kadastrinis  Nr. 7977/0001:21, detaliojo plano koregavimas

2018-06-25

Pradedamas rengti žemės sklypo, Dėdeliškių k., Lentvario sen., Trakų r. sav., detaliojo plano koregavimas

2018-05-30

Parengtas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas "Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Naujojo Lentvario k., kad. Nr. 7940/0006:246, kad. Nr. 7940/0006:267, kad. Nr. 7940/0006:250, detaliojo plano, reg. Nr. T00080441, koregavimo"

2018-05-30

Parengtas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas "Dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Dėdeliškių k., kad. Nr. 7940/0006:217, detaliojo plano, reg. Nr. T00073057, koregavimo"

2018-05-07

Trakų r. sav.,  Trakų m., Karaimų g. 73A, kadastrinis  Nr. 7977/0001:21, detaliojo plano sprendinių koregavimą.

2018-01-08

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav.,  Trakų m., Karaimų g. 73A, kadastrinis  Nr. 7977/0001:21, detaliojo plano koregavimas

2017-07-03

Parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypo k. Nr.7977/0002:XXXX (sklypo plotas –0,3475 ha), Trakų r. sav., Trakų sen., Trakų m., Karaimų g.2

2016-10-31

Parengtas teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste (U-18) detaliojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. S1-97, sprendinių koregavimas

2016-10-17

Pradedamas rengti Teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste (U-18) detaliojo plano, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. S1-97, sprendinių koregavimas

2016-07-07

Pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0002:1427, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pilialaukio k., detalusis planas

2016-07-07

Pradedamas rengti žemės sklypų, kad. Nr. 7970/0002:1426 ir kad. Nr. 7970/0002:1428, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pilialaukio k., detalusis planas

2016-07-07

Pradedamas rengti žemės sklypų, kad. Nr. 7970/0002:1354 ir kad. Nr. 7970/0002:1425, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pilialaukio k., detalusis planas

2016-05-04

Dėl leidimo koreguoti Trakų miesto bendrojo plano ir Teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste (U-18) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu

2016-04-15

Sprendimo projektas dėl leidimo koreguoti Trakų miesto bendrojo plano ir Teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste (U-18) detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu

2016-03-09

Sprendimo projektas, dėl žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario m., Geležinkelio g. 100, kadastrinis Nr. 7944/0002:207, detaliojo plano, reg. Nr. T00043277, koregavimo

   
   2015
   

2015-11-19

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Salkininkų k., kadastrinis Nr. 7984/0005:835, detalusis planas

2015-10-20

Pradedamas rengti žemės sklypų (kadastro Nr. 7970/0002:10 ir Nr.7970/0002:46)  Antaniškių k., Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje, detalusis planas

2015-10-19

Pradėtas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 7934/0002:250 ir kad. Nr. 7934/0002:575, Trakų r. sav., Grendavės sen., Jankovicų k., detalusis planas

2015-09-17

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 7970/0002:10)  Antaniskių k., Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje, detalusis planas

2015-09-16

2015 m. rugpjūčio mėn. 20 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-930 patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:655, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k., detalusis planas ir jo sprendiniai.

2015-09-16

2015 m. birželio mėn. 25 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-154 patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:654, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k., detalusis planas ir jo sprendiniai.

2015-07-24

Patvirtintas žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Sausių k., kadastrinis Nr. 7940/0003:42, kadastrinis Nr. 7940/0003:45, detaliojo plano, reg. NR. 010793000706, koregavimo (žemės sklypo, kadastrinis NR. 7940/0003:408 detalusis planas

2015-07-02

Parengtas vietovės lygmens žemės sklypų, kad. Nr. 7940/0003:42 ir kad. Nr. 7940/0003:45, Trakų r. sav., Lentvario sen., Sausių k., detaliojo plano, reg. Nr. 010793001606, koregavimo projektas

2015-06-19

2015 m. balandžio mėn. 29 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-512 patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0003:1285, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., detalusis planas ir jo sprendiniai

2015-06-17

Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Lentvario sen., Sausių k., kadastrinis Nr. 7940/0003:42, kadastrinis Nr. 7940/0003:45, detaliojo plano, reg. Nr. 010793000706, koregavimo

2015-05-11

Rengiamas žemės sklypo Raudonės I k., Trakų sen., Trakų r. (kad Nr.7901/0004:98 ir 7901/0004:129) detalusis planas

2015-04-08

Rengiamas Trakų m. individualios statybos Babriškių kvartalo detaliojo plano, reg. Nr. 010793000029, dalies pakeitimo detalusis planas

2015-04-08

Parengtas Lentvario miesto plėtros zonos (tvarkymo zonos Nr. 17) dalies – Račkūnų kryptimi detalusis planas su koncepcijos nustatymo stadija. Sprendinių stadijoje parengti detalizuojamų teritorijų T-07 ir T-22 sprendiniai

2015-04-07

Pradėtas rengti Trakų m. individualios statybos Babriškių kvartalo detaliojo plano, reg. Nr. 010793000029, dalies pakeitimo detalusis planas

2015-03-05

Parengtas vietovės lygmens žemės sklypų, kad. Nr. 7940/0003:42 ir kad. Nr. 7940/0003:45, Sausių k., Lentvario sen., Trakų r. sav., detaliojo plano, reg. Nr. 010793001606, koregavimo projektas

2015-02-18

Patvirtintas žemės sklypų Trakų r. sav., Aukštadvario mstl. Draugystės g. 22, Kad.Nr. 7907/0002:279 ir Trakų r.sav., Aukštadvario mstl. Draugystės g. 24, Kad.Nr. 7907/0002:25 detalusis planas

2015-02-18

Patvirtintas žemės sklypo Trakų r. sav., Lentvario sen., Užukampio k., Užukampio g. 1, Kad.Nr. 7970/0002:127, detalusis planas

2015-02-11

Rengiamas žemės sklypo kadastrinis Nr.: 7970/0003:1525, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., detalusis planas

   
   2014
   

2014-12-12

 Pradedamas rengti  žemės  sklypo kadastrinis Nr. 7984/0003:125, Trakų r. sav., Trakų m., Orlavičiaus g. 6.,  detalusis planas

2014-11-27

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0003:342, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., detalusis planas 

2014-11-27

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0002:435, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., detalusis planas 

2014-11-27

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0002:436, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., detalusis planas 

2014-11-19

Rengiamas žemės sklypo , kad.Nr. 7984/0003:103,  Trakų r. sav., Trakų sen., Babriškių k., Šv. Jono Nepomuko g. 1, detalusis  planas

2014-11-17

 Rengiamas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:1285, detalusis planas.

2014-11-17

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:1477, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Serapiniškių k. detalusis planas 

2014-11-17

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:1478, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Serapiniškių k. detalusis planas 

 2014-11-06

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7901/0001:668, esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Meiriškių k. detalusis planas

 2014-11-06

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7927/0003:1296, esančio Trakų r. sav., Onuškio sen., Dusmenų k. detalusis planas

 2014-11-06

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0002:1527, esančio Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k. detalusis planas

2014-10-10

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:1473, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Serapiniškių k. detalusis planas ir jo sprendiniai

2014-10-10

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:1474, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Serapiniškių k. detalusis planas ir jo sprendiniai

2014-10-10

Patvirtintas žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:1475, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Serapiniškių k., detalusis planas ir jo sprendiniai

2014-09-30

Pradėtas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijos planavimo dokumentui, adresu Kampo g.32, Lentvario m., Trakų r.sav.

2014-09-22

Patvirtintas žemės sklypų Trakų r. sav., Lentvario sen., Kariotiškių k, Kad. Nr. 7940/0003:285 ir Lentvario sen., Selioviškių k., Kad. Nr. 7940/0003:51, detalusis planas

2014-09-15

Rengiamas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k., kadastrinis Nr. 7970/0001:655, detalusis planas

2014-09-15

Rengiamas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k., kadastrinis Nr. 7970/0001:654, detalusis planas

2014-09-12

Rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 7970/0002:310 Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Ladygų k., detalusis planas.

2014-09-01

Pradėtas rengti žemės sklypo Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k., kad. Nr. 7970/0001:655, detalusis planas

2014-08-29

Patvirtintas žemės sklypo Trakų r.sav., Trakų m.,  kadastrinis Nr. 7977/0001:34, detalusis planas

2014-08-21

INFORMACIJA dėl  dviejų didmeninės prekybos logistikos centrų , Ežero g. 26 , Šventininkų k. , Senųjų Trakų sen. , Trakų r. Sav. , statybos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

2014-08-18

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., kadastrinis Nr. 7970/0003:1629, detalusis planas

2014-08-08

Parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypo kad. Nr. 7964/0001:XXXX Trakų r. sav., Rūdiškių m., Trakų g. 49B

2014-08-04

Patvirtintas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:270, detalusis planas

2014-08-04

Patvirtintas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:264, detalusis planas

2014-07-28

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., kadastrinis Nr. 7970/0003:1629, detalusis planas

2014-07-24

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Turgaičių k., kadastrinis Nr. 7970/0003:156 ir žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:1563, detalusis planas.

2014-07-24

Pradėtas rengti, žemės sklypo, kad. Nr. 7970/0001:66 ,Trakų r. sav., Senųjų Trakų., detalusis  planas

2014-07-11

Rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 7944/0001:1042, Lentvario m., Vilniaus g. 1, Lentvario sen., Trakų r. sav., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

2014-07-11

Rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 7944/0001:485, Lentvario m., Gaidiškių g. 23, Lentvario sen., Trakų r. sav., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

2014-07-11

Pradėtas rengti žemės sklypo kad. Nr. 7984/0002:655, esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Žaizdrių k., vietovės lygmens detalusis planas

2014-07-11

Parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypo kad. Nr. 7977/0003:XXXX (sklypo plotas –0,0200 ha), Trakų r. sav., Trakų sen., Trakų m., Aukštadvario g.

2014-06-19

Pradėtas rengti, žemės sklypo, kad.Nr. 7944/0002:1019, Trakų r. sav., Lentvario m., detalusis  planas

2014-06-17

Pradedamas rengti Žemės sklypo, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Odesos vs., kadastrinis Nr. 7938/0010:271, ir žemės sklypo, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Odesos vs., kadastrinis Nr. 7938/0010:267, detalusis planas

2014-06-16

Rengiamas  0,1243 ha ploto žemės sklypo, Kad.Nr.7944/0002:1354, Lentvario miestas, Geležinkelio g.  Lentvario seniūnija, Trakų rajono savivaldybė, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui  sklypo padalijimo į dvi dalis  projektas

2014-06-13

Rengiamas žemės sklypų, kad. Nr: 7907/0002:279, Trakų r. sav., Aukštadvario mstl., Draugystės g. 22 ir kad. Nr: 7907/0002:25, Trakų r. sav., Aukštadvario mstl., Draugystės g. 24, detalusis planas

2014-06-11

Rengiamas  žemės sklypo, Trakų r. sav., Markūnų k., Rūdiškių sen., kad. Nr. 7938/0010:216, detalus planas

2014-06-10

Rengiamas žemės sklypų, kad. Nr: 7907/0002:279, Trakų r. sav., Aukštadvario mstl., Draugystės g. 22 ir kad. Nr: 7907/0002:25, Trakų r. sav., Aukštadvario mstl., Draugystės g. 24, detalusis planas

2014-06-06

Rengiamas žemės sklypo Trakų r. sav., Trakų sen., Mikniškių k. (kad. Nr. 7984/0002:894) detalusis planas

2014-05-23

Rengiamas žemės sklypo Trakų r. sav., Trakų sen., Mikniškių k., kad. Nr. 7984/0002:894, detalusis planas

2014-05-20

Rengiamas žemės sklypų kad. Nr. 7924/0002:81, kad. Nr. 7924/0002:82, kad. Nr. 7924/0002:83, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Čižiūnų k., detalusis planas

2014-05-13

 Pradėtas rengti žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Rubežiaus k., kadastrinis Nr. 7970/0001:654, detalusis planas

2014-05-13

Rengiamas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Senojo Tarpupio k., kad.Nr. 7970/0004:529, detalusis planas

2014-05-13

Patvirtintas žemės sklypo Trakų r.sav., Paluknio sen., Liepynų k., kadastrinis Nr. 7954/0004:19, detalusis planas

2014-05-09

Informacija apie žemės sklypo, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Aleksandriškių k., kad. Nr. 7938/0002:492, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentą

2014-05-08

Parengtas žemės sklypo, kadastrinis nr. 7977/0001:34, Trakų m., Trakų r. sav., detalusis planas

2014-04-25

Pradėtas rengti žemės sklypų, kad.Nr. 7970/0001:1258, kad.Nr. 7970/0001:1259, kad.Nr. 7970/0001:1260, kad.Nr. 7970/0001:1261, kad.Nr. 7970/0001:1262, kad.Nr. 7970/0001:1263, kad.Nr. 7970/0001:1264, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Padumblės k., detalusis  planas

2014-04-22

Pradedamas rengti žemės sklypų, Trakų r. sav., Paluknio sen., Mamavio k., kadastrinis Nr. 7954/0005:1001, kadastrinis Nr. 7954/0005:1684, detalusis planas

2014-04-16

Rengiamas Arakalnio (vadinamo  Rėkalniu), unikalus kodas Nr. 3493, Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams, detalusis planas

2014-04-16

Pritarta Arakalnio (vadinamo Rėkalniu), unikalus kodas Nr. 3493, Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams, detaliojo plano koncepcijai, Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) teritorijos ploto, ribų ir vertingųjų savybių patikslinimui

2014-04-14

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Antaniškių k., kadastrinis Nr. 7970/0002:268, detalusis planas

2014-04-14

Rengiamas žemės sklypo, Trakų r. sav., Trakų sen., Padvarionių k., kad. Nr. 7984/0005:262, detalus planas

2014-04-09

Rengiamas žemės sklypo (kad. nr.: 7940/0002:897), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Padvariškių k., detalusis planas

2014-04-09

Rengiamas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Serapiniškių k., kadastrinis Nr. 7970/0001:1476, detalusis planas

2014-04-08

Rengiamas žemės sklypų grupės, kad. Nr. 7970/0002: 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, Senųjų Trakų k., Trakų r. sav., detalusis planas

2014-04-03

Rengiamas žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen.,  Šventininkų k., kad. Nr. 7970/0003:227, detalusis planas

2014-04-03

Rengiamas žemės sklypo, Trakų r. sav., Lentvario sen., Užukampio k., kad. Nr. 7970/0002:126, detalusis planas

2014-04-02

Pradedamas rengti žemės sklypo planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu Gėlių g. 5, Trakų m., Trakų r. sav.

2014-03-28

Pradėtas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Šventininkų k., kad. Nr. 7970/0003:31, detalusis planas

2014-03-27

Pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 7940/0002:17 Padvarškių  k., Trakų seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje, detalusis planas

2014-03-27

Pradedamas rengti žemės sklypo, kad. Nr. 7940/0003:1998, Sausių k., Lentvario seniūnijoje, Trakų rajono savivaldybėje, detalusis planas

2014-03-26

Rengiamas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., kadastrinis Nr. 7970/0002:436, detalusis planas

2014-03-26

Rengiamas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., kadastrinis Nr. 7970/0002:435, detalusis planas

2014-03-26

Rengiamas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., kad.Nr. 7970/0002:1527, detalusis planas

2014-03-26

Rengiamas žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., kad.Nr. 7970/0002:437, detalusis planas

 2014-03-21

Parengtas Žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypo k. Nr.7944/0002:XXXX (sklypo plotas –0,0579 ha), Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvario m., M.Šimelionio g.4.

 2014-03-17

Patvirtintas žemės sklypo Trakų r.sav., Trakų sen., Meiluškių k., kadastrinis Nr. 7984/0005:433, detalusis planas

2014-03-12

Patvirtinta Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Lentvario plėtros zonos (tvarkymo zonos Nr. 17 Račkūnų dalies) detaliojo plano koncepcija

2014-03-05

Pradedamas rengti žemės sklypų, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Guopstų k., kadastrinis Nr. 7970/0004:832, kadastrinis Nr. 7970/0004:836, detalusis planas

2014-03-05

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Paluknio sen., Liepynų k., kadastrinis Nr. 7954/0004:40, detalusis planas

2014-03-05

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Guopstų k., kadastrinis Nr. 7970/0004:835, detalusis planas

2014-03-04

Pradėtas rengti žemės sklypo Trakų r.sav., Lentvario sen., Žemųjų Semeniukų k., kadastrinis Nr. 7940/0001:1001, detalusis planas

2014-03-04

Pradėtas rengti žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Serapiniškių k., kadastrinis Nr. 7970/0001:1476, detalusis planas

2014-02-28

Patvirtintas žemės sklypo Trakų r.sav., Trakų sen., Užugirio k., kadastrinis Nr. 7901/0003:614, detalusis planas

2014-02-21

Rengiamas žemės sklypo, esančio Trakų r. sav., Lentvario sen., Užukampio km. (Kad. Nr.7970/0002:121 ) detalus planas

2014-02-21

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 7984/0001:189) Trakų r. sav., Rūdiškių m., Trakų g. 12A,detalusis planas

2014-02-21

Rengiamas žemės sklypo, esančio Trakų r. sav., Lentvario sen., Užukampio km. (Kad. Nr.7970/0002:133) detalus planas

2014-02-21

Pradėtas rengti žemės sklypų, kad. Nr. 7907/0004:316, kad. Nr. 7907/0004:360, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Zabarauskų k., detalusis  planas

2014-02-19

Pradėtas rengti žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Dobrovolės k., kad.Nr. 7970/0002:463, detalusis planas

2014-02-19

Pradėtas rengti žemės sklypų Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Dobrovolės k., kad.Nr. 7970/0002:457, kad. Nr. 7970/0002:462, detalusis planas

2014-02-19

Pradėtas rengti žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., kad.Nr. 7970/0002:437, detalusis planas

2014-02-19

Pradėtas rengti žemės sklypo Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., kad.Nr. 7970/0002:1527, detalusis planas

2014-02-14

Parengtas Žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypo k. Nr.7977/0001:XXXX (sklypo plotas –0,4803 ha), Trakų r. sav., Trakų sen., Trakų m., Karaimų g.2.

2014-02-13

Rengiamas žemės sklypo Strazdiškių k., Trakų sen., Trakų r. (kad Nr.7901/0001:387, plotas – 1,5000 ha) detalusis planas.

2014-02-10

Pradedamas rengti žemės sklypo, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Ladygų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:209, detalusis planas

2014-01-30

Pradėtas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 7984/0001:189) Trakų r. sav., Rūdiškių m., Trakų g. 12A, detalusis planas

2014-01-28

Pradedamas rengti žemės sklypo Strazdiškių k., Trakų sen., Trakų r. (kad Nr.7901/0001:387, plotas – 1,5000 ha) detalusis planas
2014-01-28 Parengtas žemės sklypo Trakų r. sav., Trakų sen., Žaizdrių k. , Saulės g. 11 (kadastrinis Nr.7984/0002:1187, plotas 0,1492 ha), detalusis planas
2014-01-23 Pradedamas rengti žemės sklypo, Draugystės  g. 16, Žaizdrių k., Trakų raj planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
2014-01-16 Trakų rajono administracijos direktorius priėmė galutinį sprendimą pritarti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvarkymo zonos Nr. 17, Lentvario plėtros zonos, Račkūnų dalies, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentui
2014-01-13 Rengiamas žemės sklypo, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Aleksandriškių k., kad. Nr.7901/0003:492, detalusis planas
2014-01-03 Pradėtas rengti, ž Atgal