Iš viso rezultatų:

Specialieji planai

2019-09-11 Parengtas Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas (pridedama) ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo“
2019-09-02 Gojaus k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0005:0115, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-09-02 Parengta Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavybos) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
2019-08-29 Aluonos k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0004:342, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-08-29 Gudakiemio k., Grendavės sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7934/0004:76, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-08-29 Šklėrių k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0003:8, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-08-29 Adeliškių k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0010:0336, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-07-18 Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7940/0006:1148, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-07-18 Žuklijų k., Grendavės sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7934/0002:0725, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-07-18 Kazokiškių k., Grendavės sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7934/0003:0325, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
Atgal