Iš viso rezultatų:

Viešieji aukcionai

SKELBIAMI NEKILNOJAMOJO TURTO AUKCIONAI

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO   KĘSTUČIO G. 1, LENTVARIO M., TRAKŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

 

     Dūmtraukis (unikalus Nr. 4400-4015-1104), aukštis – 39.42 kv. m,  pažymėjimas plane D, statybos metai – 1991, esantis Kęstučio g. 1,      Lentvario m.,  Trakų r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 4 500 Eur.

Pradinė statinio pardavimo kaina – 4 500 Eur.

Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – 0 Eur.

Žemės sklypo formavimo išlaidos – 0 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

  Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 145 Eur.

  Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis –  450  Eur.

  Inžinerinis statinys stovi teritorijoje (kadastro Nr. 7944/0002:180), esančioje Fabriko g. 8, Lentvaryje,

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: neparduodamas (žemės sklypas po inžineriniu statiniu formuojamas nebus).

Turto apžiūra vyks 2020 m. balandžio 20-22 dienomis, nuo 8.00 iki 16.45 val. suderinus laiką iš anksto su Irena Zaleckaite,                              el. p. irena.zaleckaite@trakai.lt, tel. (8 528) 58 308.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2020 m. balandžio 23 d. 00:00 val., pabaiga  – 2020 m. balandžio 24 d. 23:59 val.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešuosiuose aukcionuose, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https:// www.evarzytinės.lt

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

Elektroninis aukcionas prasideda – 2020 m. balandžio 30 d. 9:00 val., baigiasi  – 2020 m. gegužės 4 d.  13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-05-18 nutarimo Nr. 1178,  VI skyriuje  nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienas nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo - pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.  Išlaidas susijusias su turto perleidimu sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.

     Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas,                    mob. 8 698 85 590, tel. (8 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt

  Kitos aukciono sąlygos: Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto    pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas.

 

   

 NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO KRAŠTINĖS G. 2, RUBEŽIAUS K., TRAKŲ R. SAV.,VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

Pastatai – gyvenamasis namas (unikalus Nr. 7994-0120-6016), bendras plotas –  81.61 kv. m, pažymėjimas plane 1A1m, statybos pradžios metai – 1940, lauko virtuvė (unikalus Nr. 4400-0846-8466), tūris – 64 kub. m, pažymėjimas plane 2I1ž, statybos metai – 1984, ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4400-0846-8637), tūris – 136 kub. m, pažymėjimas plane 3l1ž, statybos metai – 1984, ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4400-0846-8659), tūris – 7 kub. m, pažymėjimas plane 4I1ž, statybos metai – 1984, ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4400-0846-8726), tūris – 31 kub. m, pažymėjimas plane 5I1ž, statybos metai – 1984, ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4400-0846-8504), tūris –  44 kub. m, pažymėjimas plane 8l1ž, statybos metai – 1984, inžinierinis statinys – šulinys (unikalus Nr. 4400-0846-8848), statybos metai – 1940 ir 0,1025 ha žemės sklypas, kadastro Nr. 7970/0001:836, unikalus Nr. 4400-4468-4682, esantys Kraštinės g. 2, Rubežiaus k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 9 597 Eur.

Pradinė statinių pardavimo kaina – 5 994 Eur.

Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – 2 673 Eur.

Žemės sklypo formavimo išlaidos – 930 Eur.

Kainos didinimo intervalas  – 50 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis  – 145 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 945 Eur.

Žemės sklypo paskirtis/ naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

1.VI. Elektros linijų apsaugos zonos,

2. II. Kelių apsaugos zona,

3. I. Ryšių apsaugos zona.

Turto apžiūra: 2020 m. kovo 16-19 dienomis, nuo 8.00 iki 17.00 suderinus laiką iš anksto su Irena Zaleckaite,                                                el. p. irena.zaleckaite@trakai.lt, tel. (8 528) 58 308.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2020 m. kovo 24 d. 00:00 val., pabaiga – 2020 m. kovo 25 d. 23:59 val.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešuosiuose aukcionuose, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https:// www. evarzytinės.lt

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

   Elektroninis aukcionas prasideda – 2020 m. kovo 30 d. 9:00 val., baigiasi – 2020 m. balandžio 2 d. 13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-05-18 nutarimo Nr. 1178, VI skyriuje nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienas nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo - pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Išlaidas susijusias su turto perleidimu sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas. Žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro Turto bankas (už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

    Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas,                    mob. 8 698 85 590, tel. (8 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt. 

  Kitos aukciono sąlygos: sumokėtas dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas.

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO VILTIES G. 6, ČIŽIŪNŲ K., TRAKŲ R. SAV.,VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

  

Pastatas – katilinė (unikalus Nr. 4400-0586-9143), bendras plotas  130.50 kv. m, tūris 619 kub. m,  pažymėjimas plane 1H1b, statybos metai – 1960,  žemės sklypas 0,4251 ha, esantys Vilties g. 6, Čižiūnų k., Trakų r. sav.

 Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 13 414 Eur.

 Pradinė statinio pardavimo kaina – 1 021 Eur.

 Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – 12 393 Eur.

 Kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

 Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 145 Eur.

 Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 1 300 Eur.

Žemės sklypo paskirtis/ naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Valstybiniai parkai

Turto apžiūra: 2020 m. kovo 16-19 dienomis, nuo 8.00 iki 17.00 suderinus laiką iš anksto su Irena Zaleckaite,                                               el. p. irena.zaleckaite@trakai.lt, tel. (8 528) 58 308.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2020 m. kovo 24 d. 00:00 val., pabaiga – 2020 m. kovo 25 d. 23:59 val.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešuosiuose aukcionuose, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https:// www. evarzytinės.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

   Elektroninis aukcionas prasideda – 2020 m. kovo 30 d. 9:00 val., baigiasi – 2020 m. balandžio 2 d. 13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-05-18 nutarimo Nr. 1178, VI skyriuje nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 30 dienų nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo - pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Išlaidas susijusias su turto perleidimu sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas. Žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro Turto bankas (už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas,          mob. 8 698 85 590, tel. (8 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt

Kitos aukciono sąlygos: sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

 

 NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO   LIEPŲ G. 1, GRENDAVĖS K., TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

Pastatas - administracinis pastatas (unikalus Nr. 4400-0425-2688), bendras plotas – 228.70 kv. m, pažymėjimas plane 1B1m, statybos metai – 1930-1960, ūkio pastatas (unikalus Nr. 4400-0425-2700), tūris – 99 kub. m, statybos metai – 1950, žemės sklypas – 0,3578 ha, kadastrinis Nr. 7934/0002:834, unikalus Nr. 4400-2080-9458, esantys Liepų g. 1, Grendavės k.,  Trakų r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 4 702 Eur.

Pradinė statinio pardavimo kaina – 2 668 Eur.

Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – 2 034 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 145 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 470 Eur.

Žemės sklypo paskirtis/ naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: visuomeninės paskirties teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

1.VI. Elektros linijų apsaugos zonos,

2. II. Kelių apsaugos zona.

Turto apžiūra vyks 2020 m. kovo 16-19  dienomis, nuo 8.00 iki 17.00 val. Apžiūros laiką suderinus su Trakų rajono savivaldybės Grendavės seniūnijos seniūnu Aleksandru Abeciūnu, tel. (8 528) 42 413, el. paštas: aleksandras.abeciunas@trakai.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2020 m. kovo 24 d. 00:00 val., pabaiga – 2020 m. kovo 25 d. 23:59 val.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešuosiuose aukcionuose, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https:// www. evarzytinės.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.

Elektroninis aukcionas prasideda – 2020 m. kovo 30 d. 9:00 val., baigiasi – 2020 m. balandžio 2 d. 13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-05-18 nutarimo Nr. 1178, VI skyriuje nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienas nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo - pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Išlaidas susijusias su turto perleidimu sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas. Žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro Turto bankas (už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

    Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas,              mob. 8 698 85 590, tel. (8 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt                                                       

    Kitos aukciono sąlygos: Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas.

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO  DUSMENŲ G. 3, DUSMENŲ K., TRAKŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

  

   Pastatas – mokykla (unikalus Nr. 4400-1660-8976), bendras plotas –174.03 kv. m, pažymėjimas plane 1C1m(p), statybos pradžios metai – 1940, statybos pabaigos metai –1988,  žemės sklypas - 0,1023 ha, kadastrinis Nr. 7927/0003:375, unikalus Nr. 4400-5045-0685, esantys Dusmenų g. 3, Dusmenų k., Trakų r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 11 027 Eur.

Pradinė statinio pardavimo kaina – 9 900 Eur.

Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – 1 100 Eur.

Žemės sklypo formavimo išlaidos – 26.52 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 145 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 1 100  Eur.

Žemės sklypo paskirtis/ naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: visuomeninės paskirties teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

1.VI. Elektros linijų apsaugos zonos

2. II. Kelių apsaugos zona

3. I.  Ryšių apsaugos zona

4. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Turto apžiūra: 2020 m. kovo 16-19 dienomis, nuo 8.00 iki 17.00 val. Apžiūros laiką suderinus su Trakų rajono savivaldybės Onuškio seniūnijos seniūne Zita Aniuliene, tel. (8 528) 62 218, el. paštas: onuškis@trakai.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2020 m. kovo 24 d. 00:00 val., pabaiga  – 2020 m. kovo 25 d. 23:59 val.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešuosiuose aukcionuose, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https:// www. evarzytinės.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

Elektroninis aukcionas prasideda – 2020 m. kovo 30 d. 9:00 val., baigiasi  – 2020 m. balandžio 2 d.  13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-05-18 nutarimo Nr. 1178,  VI skyriuje  nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienų nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo - pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.  Išlaidas susijusias su turto perleidimu sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas. Žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro Turto bankas (už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

    Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas,                 mob. 8 698 85 590, tel. (8 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt

    Kitos aukciono sąlygos:  Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto   pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis