Į pradžią
Trakų rajono savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai,
tel. (8 528) 55 486, faks. (8 528) 53 140, el.paštas
info@trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 181626536
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliesiems
Savivaldybė

Svarbūs dokumentai
Nuotraukos
 
 
 
 
 
 

 

 
Gyventojams
Verslininkams
Nevyr. organizacijos
Lietuvių kalba (gimtoji)

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba (gimtoji)

Tema

Kuriame fantastinę novelę

Anotacija

Projektas ,,Kuriame fantastinę novelę“ yra kūrybinis. VII klasių mokiniai kūrė fantastines noveles. Šiame aplanke pateikiami geriausi ir įdomiausi kūrybinai bandymai.

Žanras

Projektas

Autorius

Elena Lenkauskienė , Sigita Misevičienė,  Inga Andriuškevičienė

Pareigos

lietuvių klabos mokytoja

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

mok. metodininkė, vyr. mokytojos

Institucija

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Telefonas

Elektroninis paštas

Pristatymo data

2003 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba (gimtoji)

Tema

Mokymasis bendradarbiaujant VI kl. lietuvių kalbos pamokose

Anotacija

Darbe ,,Mokymasis bendradarbiaujant“ pateiktos kelios mokymosi bendradarbiaujant struktūros, taikytos šeštokų pamokose: sakyk-klausyk, žaidimas-varžybos, kartojimas bendradarbiaujant, durtinys.

Mokytojai gali pasirinkti tinkamą struktūrą ir diegti tą, kuri labiausiai tinka konkrečiu atveju, kuri atitinka mokinių sėkmės bei mokymosi tikslus.

Žanras

Metodinė medžiaga

Autorius

Dalia Raslanienė

Pareigos

lietuvių kalbos mokytoja

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

vyr. mokytoja

Institucija

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Telefonas

8 686 03246

Elektroninis paštas

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba (gimtoji)

Tema

,,Šaknim į žemę, šakom į dangų“ (40 – ties metų mokyklos kelias)

Anotacija

Projekto tikslas – ugdyti mokinių bendruomenės savivoką, integralumą ir pilietiškumą. Mokiniai apibendrino kraštotyrinę medžiagą ir pateikė naudodami informacines technologijas. Buvo ugdomi meninės bei literatūrinės kūrybos įgūdžiai. Sukurta mokyklos istorija vaizdu ir įprasminta menine kalba, sukurta mokyklos simbolika.

Žanras

Projektas

Autorius

Augenija Markauskienė, Vitalija Miliauskienė, Rasa Dikevičienė

Pareigos

lietuvių klabos mokytojos

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

mok. metodininkės

Institucija

Lentvario M. Šimelionio vidurinė mokykla

Telefonas

8 528 28280

Elektroninis paštas

Pristatymo data

2004 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba (gimtoji)

Tema

,,Senovės ir mūsų laikų riteris“

Anotacija

Integruoto lietuvių kalbos, dailės, istorijos bei etikos projekto tikslai – ugdyti jauno šiuolaikinio žmogaus moralę bei tobulinti asmeninių vertybių sistemą. Vykdant projektą 7 klasės mokiniai bandė identifikuoti save per V. Skoto ,,Aivenho“ herojų poelgius, sprendė problemą, ar yra šiais laikais riterių ir kokie moraliniai reikalavimai keliami dabartiniam žmogui, kad jį galima būtų pavadinti riteriu.

Žanras

Projektas

Autorius

Augenija Markauskienė, Rasa Dikevičienė, Vaiva Urbelionienė,Daiva Prakapaitė

Pareigos

lietuvių, istorijos, etikos klabos mokytojos

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

mok. metodininkės, vyr. mokytoja

Institucija

Lentvario M. Šimelionio vidurinė mokykla

Telefonas

8 528 28280

Elektroninis paštas

Pristatymo data

2002 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba (gimtoji)

Tema

Lietuvių kalbos kontroliniai darbai 11 klasei

Anotacija

Kontrolinius darbus 11 kl. stengiausi sudaryti metodiškai ir įvairiapusiškai. Pagrindinis darbų uždavinys – gilinti mokymo motyvaciją, užtikrinti žinių įvairiapusiškumą. Tokie darbai, mano manymu, naikina išmokimo epizodiškumą, ugdo išradingumą. Darbai taikytio išplėstinio kurso žinioms patikrinti.

Žanras

Kontroliniai darbai

Autorius

Ona Šimonienė

Pareigos

lietuvių klabos mokytoja

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

vyr. mokytoja

Institucija

Rūdiškių vidurinė mokykla

Telefonas

8 672 21700

Elektroninis paštas

aneverbine@one.lt

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba (gimtoji), technologijos

Tema

Floristinė interpretacija

Anotacija

Šios integruotos pamokos skirtos kūrinio interpretavimo mokymui palengvinti. Mokiniai, vaizduojami lyrinio eilėraščio ar poemos interpretavimą floristiniu paveikslu, lengviau suvokė vyksmo, laiko, erdvės sąvokas. Technologijų mokytojai tai buvo nauja atvertis, naujų galimybių ir kūrybinių erdvių atradimas. Ši Integruota pamoka praplėtė technologijų kaip mokomojo dalyko galimybių ribas.

Žanras

Pamokų ciklas

Autorius

Ona Šimėnienė, Edita Vilčevskaja

Pareigos

lietuvių klabos, technologijų mokytoja

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

vyr. mokytoja, mok. metodininkė

Institucija

Rūdiškių vidurinė mokykla

Telefonas

8 528 57573

Elektroninis paštas

aneverbine@one.lt

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba (gimtoji), biologija

Tema

,,Pabandyti paaiškinti pasaulį“

Anotacija

Projektas ,,Pabandyti paaiškinti pasaulį“ yra integruota  gamtos ir lietuvių klabos ugdomoji – pažintinė veikla, skirta 5 klasei. Darbas grindžiamas tarpdalykinėmis gamtos ir lietuvių kalbos temų sąsajomis: mokant sakmių, aiškinant gamtos reiškinius, mokoma suvokti pasaulio reiškinių sudėtingumą, pažinti jų priežastis ir pasekmes, skirti mokslinį ir nemokslinį požiūrį į pasaulį. Šiame darbe aptariama organizuota veikla, pateikiami kūrybiniai ir informaciniai moksleivių darbai.

Žanras

Projektas

Autorius

Zita Bartkevičienė, Stasys Aliukonis

Pareigos

lietuvių klabos, gamtos mokytojai

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

mok. metodininkė, vyr. mokytojas

Institucija

Rūdiškių vidurinė mokykla

Telefonas

8 528 57225

Elektroninis paštas

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba (gimtoji), istorija

Tema

Lietuviškos spaudos atgavimo 100-metis

Anotacija

Projektas, skirtas mokinių pilietiškumo, istorinės savimonės, lingvistinės kompetencijos ugdymui. Pateikiami mokinių kūrybinių darbų pavyzdžiai, renginio scenarijus bei metodinė medžiaga.

Žanras

Projektas

Autorius

Vita Patinskienė, Elena Červiak

Pareigos

lietuvių klabos, istorijos mokytoja

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

vyr. mokytojos

Institucija

Rūdiškių vidurinė mokykla

Telefonas

8 528 57380

Elektroninis paštas

rudiskiumok@one.lt

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba (gimtoji)

Tema

Vienos savaitės namų darbai

Anotacija

Po pirmos A. Frank ,,Dienoraščio“ skaitymo 8-oje klasėje pamokos užduoti namų darbus savaitei: kasdien rašyti savo gyvenimo atsiminimus. Jokių kitų lietuvių kalbos namų darbų tą savaitę neskiriama. Užduotis skatina analizuoti ne tik literatūros kūrinį, bet ir gyvenimą, lyginti, vertinti.

Žanras

Užduotys

Autorius

Loreta Masienė

Pareigos

lietuvių klabos mokytoja

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

mok. metodininkė

Institucija

Rūdiškių vidurinė mokykla

Telefonas

8 528 57225

Elektroninis paštas

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba (gimtoji)

Tema

Individualaus darbo reikšmė ugdymo procese

Anotacija

Apibendrinant pedagoginio darbo patirtį analizuojama individualaus darbo reikšmė ugdymo procese: aptariama ypatingų poreikių vaikų situacija mokykloje, keliami individualaus darbo tikslai ir uždaviniai, apibendrinamas gabių mokinių ruošimas konkursams bei galimi darbo metodai. Aptariamiems teiginiams iliustruoti pateikiami šių mokslo metų įvairių konkursų nugalėtojų darbai.

Žanras

Metodinė medžiaga

Autorius

Giedrė Širinskienė

Pareigos

mokytoja

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

vyr. mokytoja

Institucija

Motiejaus Šimelionio vidurinė mokykla

Telefonas

8-528-28280

Elektroninis paštas

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba

Tema

Vaikų kūryba

Anotacija

Knygelė ,,Plunksnos pavasaris“ – tai integruotas lietuvių kalbos ir informacinių technologijų projektas. 5 – 12 kl. mokinių kūryba pirmą kartą išleista Onuškio vidurinės mokyklos lėšomis 2001 metais. Buvo atrinkti patys gražiausi eilėraščiai, sukurti Pasaulinės poezijos dienai. 5 – 8 kl. – dvidešimt trys poetai,

9 – 12 kl. – devyni. Moksleivių eilėraščiai – tai mintys apie gamtą, istoriją, meilę, kūrybą.

Žanras

Mokymo priemonė

Autorius

Nijolė Baranauskienė, Stasė Masilionienė, Edita Bitvinskaitė

Pareigos

mokytoja

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

mokytojos metodininkės, mokytoja

Institucija

Onuškio vidurinė mokykla

Telefonas

Elektroninis paštas

editabit@inturanet.lt

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba

Tema

Skulptūros iš nukirstų medžių

Anotacija

Lietuvos valstybinių parkų institucijų išsivystymo projektas.

                             Aplinkos apsaugos ministerija organizavo moksleivių konkursą ,,Gamtoje 2000. Skulptūros iš nukirstų medžių“. Šiame konkurse dalyvavo Onuškio vidurinės mokyklos 7-8 kl, moksleiviai. Jiems vadovavo auklėtojos Nijolė Baranauskienė ir Stasė Masilionienė. Buvo sutvarkytas Ragelio parko pakraštys, iš nulaužtų, nukirstų medžių sukurtos skulptūros, aprašyti medžio kūriniai. Konkurse laimėta I vieta.

Žanras

Metodinė priemonė

Autorius

Nijolė Baranauskienė, Stasė Masilionienė

Pareigos

mokytojos

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

mokytojos metodininkės

Institucija

Onuškio vidurinė mokykla

Telefonas

Elektroninis paštas

Pristatymo data

2000 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba

Tema

Paspenglio kaimo tautosaka

Anotacija

Tai 12 kl. mokinio Vido Dusevičiaus sudarytas tautosakos rinkinys. Užrašytos Vlados Kavaliauskienės ir Elenos Dusevičienės dainos, vietovardžių aiškinimai, žaidimai. Pateikta įdomios medžiagos apie dainininkes. Projektas 1999 m. jaunųjų filologų konkurse laimėjo III vietą.

Žanras

Mokymo priemonė

Autorius

 Stasė Masilionienė

Pareigos

mokytoja

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

mokytoja metodininkė

Institucija

Onuškio vidurinė mokykla

Telefonas

Elektroninis paštas

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba

Tema

Pažinkime Onuškio krašto kultūrą

Anotacija

11 – 12 kl. mokiniai domėjosi Onuškio krašto kultūra, bendravo su tautosakos pateikėjais, užrašė dainų, pasakojimų, papročių. Tautosaką susistemino, išspausdino kompiuteriu, parengė rinkinius, pateikė autentiškos medžiagos apie dainininkus. Nufotografavo namų puošybos detales, įdomius namus bei pavėsines, parengė fotografijų parodą. Jurgita Makavičiūtė dalyvavo Jaunųjų filologų konkurse, tautosakos sekcijoje (II vieta).

Žanras

Projektas

Autorius

Nijolė Baranauskienė, Stasė Masilionienė

Pareigos

mokytojos

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

mokytojos metodininkės

Institucija

Onuškio vidurinė mokykla

Telefonas

Elektroninis paštas

Pristatymo data

2000 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba

Tema

Sintaksės užduotys VI klasei

Anotacija

Darbe pateikiamos papildomos užduotys VI klasėje mokantis sintaksės. Jos gali būti naudojamos diferencijuojant mokinių darbą per pamoką, iš jų gali būti ruošiami savarankiški darbai.  Aplanke įdėta keletas greitos apklausos testų. Tai greitas būdas sužinoti mokytojui ir mokiniui, kas išmokta, ką reikia dar pakartoti.

Žanras

Mokymo priemonė

Autorius

Daiva Žilionienė

Pareigos

mokytoja

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

mokytoja

Institucija

Onuškio vidurinė mokykla

Telefonas

Elektroninis paštas

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba

Tema

Išplėstiniai pamokų planai

Anotacija

M. Valančiaus  “Palangos Juzės”išlėstinis teminis planas 8 kl.  Biurgerio “Barono Miunhauzeno” išplėstinis pamokos planas 7 kl. Medžiaga kirčiavimui mokyti.

Žanras

Planai

Autorius

Janina Jankūnienė

Pareigos

mokytoja

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

vyr. mokytoja

Institucija

Bijūnų pagrindinė mokykla

Telefonas

Elektroninis paštas

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba

Tema

Tarptautinis vaikų knygos dienos minėjimas

Anotacija

Renginys orientuotas į vaikų knygos pasaulį. Renginio dalyviais ir pagalbininkais buvo 1-6 kl. Moksleiviai, kurių kūrybiškumas prisidėjo prie numatytos programos. Jie rinko medžiagą knygų parodėlei ir stendui, „gydė“ knygas, skaitė eilėraščius

Žanras

Renginių ciklas

Autorius

Janina Perstiniavičienė

Pareigos

bibliotekos vedėja

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

vyr. mokytoja

Institucija

Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla

Telefonas

8-528-61215

Elektroninis paštas

medeinatr@takas.lt

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

Dalykas - sritis

Lietuvių kalba

Tema

Salomėjos Nėries 100-osios gimimo metinės

Anotacija

Literatūrinę kompoziciją parengė 5-12 kl. Mokiniai, padedami mokytojų. Mokiniams buvo paskirstytos pareigos. Vieni pristatė poetės biografinius faktus, kiti – jos kūrybinius ieškojimus, treti deklamavo eilėraščius, ketvirti pasirūpino muzikiniu fonu, reprodukcijų demonstravimu ir pan. S.nėries 100-ųjų gimimo metinių minėjimas vyko lapkričio 17 d.

Žanras

Projektas

Autorius

Vitalija Dovydėnienė, Daiva Daukševičienė

Pareigos

mokytojos

Išsilavinimas

aukštasis

Kvalifikacinė kategorija

vyr. mokytojos

Institucija

Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla

Telefonas

8-528-61215

Elektroninis paštas

medeinatr@takas.lt

Pristatymo data

2005 m.

Darbas saugomas

Mokykloje

naujas
Rajonas
Naujienų prenumerata
Renginių kalendorius

 

 

 

© Trakai. Visos teisės saugomos. El. paštas: info@trakai.lt Kopijuoti ir platinti www.trakai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama
Informacija interesantams teikiama telefonais (8 528) 55 487 ir (8 528) 51 527. Dėl netikslumų svetainėje skambinti telefonu (8 528) 53 177.
Svetainę sukūrė Idamas. Panaudotas SmartWeb