Trakų rajono savivaldybė

Trakų rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 33,Trakai, LT-21106
Tel. (528) 58300, Faks. (528) 55524
Įmonės kodas: 181626536
El. paštas info@trakai.lt
  
 • Gyventojams
 • Interesantų priėmimas
  Civilinė metrikacija
  Naujienos
  Naujagimių gimimo registravimas
  Ištuokos liudijimų išdavimas
  Įvaikinimų registravimas
  Kartotinių civilinės būklės aktų registravimo liudijimų išdavimas
  Mirčių registravimas
  Vardo, pavardės, tautybės keitimas
  Tėvystės pripažinimo ir nustatymo registravimas
  Civilinės būklės įrašų ištaisymas, papildymas, pakeitimas, atkūrimas, anuliavimas
  Pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas
  Prašymų santuokai sudaryti priėmimas ar jos įtraukimas į apskaitą
  Archyvai
  Darbo sauga
  Vaiko teisių apsauga
  Vaiko globa
  Dokumentai, kurios turi pateikti fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju
  Įvaikinimas
  Informacija
  Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos
  Norintiems gauti pažymą dėl nekilnojamojo turto įkeitimo, pardavimo, dovanojimo, taip pat dėl palikimo priėjimo vaiko vardu
  Socialinė parama
  Bendra informacija
  Socialinės paslaugos
  Stacionari globa
  Nestacionari globa
  Parama šeimoms auginančioms vaikus
  Piniginė socialinė parama
  Šeimoms ir vaikams
  Netekusiems tėvų globos vaikams
  Rizikos grupės šeimoms
  Neįgaliems vaikams
  I grupės neįgaliesiems
  II grupės neįgaliesiems
  III grupės neįgaliesiems
  Valstybinės šalpos išmokos
  Būsto pritaikymas neįgaliesiems
  Savivaldybės socialinio būsto nuoma
  Teisė į valstybės remiamus būsto kreditus
  Pirminė teisinė pagalba
  Klausimai
    
 • Verslininkams
 • Investiciniai projektai
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Viešieji pirkimai
  Sauga darbe
  Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas
    
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Darbuotojų sąrašas
  Vadovai
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotojas
  Seniūnijos
  Aukštadvario
  Grendavės
  Lentvario
  Onuškio
  Paluknio
  Rūdiškių
  Senųjų Trakų
  Trakų
  Interesantų priėmimas
  Savivaldybės įstaigos
  Darbo grupės, komisijos
 • Taryba
 • Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose
  Tarybos narių balsavimo rezultatai
  Merė
  Mero pavaduotoja
  Mero patarėjai
  Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
  Tarybos komitetai
  Kontrolės komitetas
  Biudžeto ir finansų komitetas
  Ūkio, turizmo ir investicijų komitetas
  Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas
  Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
  Tarybos komisijos
  Sprendimai
  Sprendimų projektai
 • Administracija
 • Administracijos nuostatai
  Aptarnavimo tvarka
  Direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Įsakymai
  Vidaus tvarkos taisyklės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Savivaldybės tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektų archyvas (iš LRS)
  Teisės aktų projektai (iš LRS)
  Įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tarybos sprendimų archyvas
  Tarybos sprendimai 2005 m.
  Tarybos sprendimai 2006 m.
  Tarybos sprendimai 2007 m.
  Tarybos sprendimai 2008 m.
  Direktoriaus įsakymų archyvas
  Direktoriaus įsakymai 2006 m.
  Direktoriaus įsakymai 2007 m.
  Direktoriaus įsakymai 2008 m.
  Direktoriaus įsakymai 2009 m.
  Mero potvarkių archyvas
  Mero potvarkiai 2006 m.
  Mero potvarkiai 2007 m.
  Mero potvarkiai 2008 m.
  Tarybos sprendimų projektų archyvas
  Tarybos sprendimų projektai 2006 m.
  Tarybos sprendimų projektai 2007 m.
  Tarybos sprendimų projektai 2008 m.
 • Veikla
 • Nuostatai
  Administracijos nuostatai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Planavimo dokumentai
  Strateginis plėtros planas
  Strateginis veiklos planas
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
  Detalieji planai
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto suvestinė
  Savivaldybės biudžeto pajamos
  Savivaldybės biudžeto asignavimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės iždo ataskaitos
  Savivaldybės administracijos ataskaitos
  Privatizavimo fondo ataskaitos
  Savivaldybės biudžetinės įstaigos
  Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Mero dienotvarkė
  Mero pavaduotojo dienotvarkė
  Administracijos direktoriaus dienotvarkė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojo dienotvarkė
  Įstaigos istorija
  Ūkio subjektų priežiūra
  UAB “Trakų vandenys”
  UAB “Trakų šilumos tinklai”
  UAB “Trakų autobusai”
  UAB “Trakų paslaugos”
  Statistika
  Prisiimti įsipareigojimai
 • Elektroninė demokratija visiems
 • Paslaugos
 • ES finansuojami projektai
 • Vilniaus regiono ITVP
  2007-2013 m. periodas
  2014-2020 m. periodas
 • Projektų partnerių mokymo programos
 • Valstybės vėliavos iškėlimas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Miestai partneriai
  Aktuali informacija
  Bendradarbiavimas
 • Antikorupcinė veikla
 • Trakų rajono savivaldybės antikorupcijos komisija
  Antikorupcijos komisijos informacija
  Antikorupcijos programos ir jų įgyvendinimas
 • Civilinė sauga
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
 • Konkursai
 • Nuorodos
 • Atsiliepimai
 • Kokybės politika
 • Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas
 • Rinkimai 2016
 • BUTŲ PIRKIMAS
 •   
 • Apie rajoną
 • Trakų miestas
  Žemėlapiai
  Kraštiečiai
  Garbės piliečiai
  Vaizdo medžiaga
 • Turizmas
 • Trakų turizmo informacijos centras
  Aktuali informacija
  Viešosios paslaugos
  Turizmo paslaugų teikėjai
  Lankytini objektai
  Kurortinė teritorija
  Turizmo projektai
  Naudingos nuorodos
 • Kultūra
 • Trakų kultūros rūmai
  Lentvario kultūros rūmai
  Trakų rajono viešoji biblioteka
  Rykantų universalus daugiafunkcis centras
  Aktuali informacija
  Taisyklės ir tvarkos
  Renginių organizavimo taisyklės
  Kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų taisyklės
  Bendruomenių ir tautinių bendrijų rėmimo kultūros srityje tvarkos aprašas
  Meno mėgėjų kolektyvų veiklos projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų taisyklės
  Renginiai
  Tradiciniai renginiai
  Renginiai Trakų rajone 2016 metais
  Naudingos nuorodos
 • Renginiai Trakų rajone
 • Švietimas
 • Švietimo įstaigos
  Aktuali informacija
  Darbo planai
  Naudingos nuorodos
  Neformalus švietimas
 • Jaunimas
 • Jaunimo organizacijos
  Aktuali informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Galimybės
  Galimybės, finansavimas
  Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras
  Mūsų darbuotojai
  Trakų atvira jaunimo erdvė
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Trakų kūno kultūros ir sporto centras
  VšĮ Trakų futbolo klubas
  Aktuali informacija
  Kūno kultūros ir sporto projektas
  Sporto organizacijos
  Taisyklės ir naudingos nuorodos
 • Valstybinė kalba
 • Naujienos
 • Naujienų archyvas
 • Atstovai Seime
 • Jaroslav Narkevič
  Jonas Liesys
  Juozas Baublys
 • Seniūnijos
 • Teisinis reglamentavimas
  Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas
  Trakų rajono savivaldybės seniūnaičių sąrašas
  Aukštadvario seniūnija
  Grendavės
  Lentvario
  Onuškio
  Paluknio
  Rūdiškių
  Senųjų Trakų
  Trakų
 • Aplinkosauga
 • DAROM 2015
 • Architektūra
 • Architektūra
  Projektiniai pasiūlymai
  Kultūros paveldas
  IS "Infostatyba"
  Teritorijų planavimas
  Teritorijų planavimo stebėsena
  Teritorijų planavimo komisija
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
  Detalieji planai
  IS TPDRIS
  IS TPDR
  Žemėtvarka
  Žemės sklypų, kurių ribos nepažymėtos kadastro žemėlapyje, sąrašas
  Pavadinimų gatvėms suteikimas, keitimas, panaikinimas
  IS ŽPDRIS
 • Vietinis ūkis
 • Informacija ŠILUMOS VARTOTOJAMS
 • Žemės nuoma
 • Vietinė rinkliava
 • Žemės ūkis
 • Žemės ūkio administravimo skyrius
  LR Žemės ūkio ministerija
  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM
  Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
  Nacionalinė žemės tarnyba
  LR Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
  Trakų r. savivaldybės medžioklės plotų vienetai
  Valstybės žemės fondo informacija
 • Sveikata
 • Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos
  Naudinga informacija
 • Korupcijos rizikos apklausa
 •   
 • Turizmo informacijos centras
 • Lankytojų statistika
  Trakai - Baltijos šalių turizmo vizitinė kortelė
  Trakai pristatyti Pasaulinėje turizmo parodoje Berlyne
  Trakų turizmo galimybės pristatytos verslo misijoje BUY LITHUANIA"10
  Trakai pristatyti turizmo parodoje BALTTOUR 2009 Rygoje
  TIC pradeda Trakų krašto pristatymo maratoną
  Veikla, viešieji pirkimai, informacija apie darbo užmokestį
 • Turizmo naujienos
 • Tradiciniai renginiai
 • Trakų rajono lankytinos vietos
 • Muziejai
 • Edukacinės - pažintinės programos
 • Parkai
 • Aktyvus poilsis
 • Turistiniai maršrutai
 • Dviračiu po Trakų apylinkes
  Istorinėmis Trakų vietomis
  Ką byloja Trakų pilių mūrai
  Pažintis su Užutrakiu
  Trakų ežerais
  Pažintinis takas po Varnikų botaninį - zoologinį drauustinį
  Po Aukštadvario regioninį parką
  Aplink Strėvos įgriuvą
  Apie Gedanonių kalvą
  Pro sakralinius šaltinius
  Pėstute arba dviračiais po Žuklijų kaimą
  Iškyla valtimi arba baidare aplink Vilkokšnio ežerą
 • Apgyvendinimas
 • Viešbučiai
  Motelis, svečių namai
  Kempingas, turistinės stovyklos
  Poilsiavietės
  Kambarių nuoma, nakvynė ir pusryčiai
  Specialūs pasiūlymai
 • Kaimo turizmas
 • Aukštadvario regioniniame parke
  Trakų istoriniame nacionaliniame parke
  Kitose Trakų rajono vietovėse
  Specialūs pasiūlymai
 • Sveikatinimo paslaugos
 • Konferencijų organizavimo galimybės
 • Restoranai, kavinės
 • Naudinga informacija
 • Trakų rajono žemėlapis
 • Trakų miesto žemėlapis
 • Autobusų ir traukinių eismo tvarkaraštis
 • Informacija verslininkui
 • Teisinė informacija
    
 • Nevyr. organizacijos
 • Trakų krašto vietos veiklos grupė
  Kaimo bendruomenės
  Jaunimo organizacijos
  Kitos organizacijos
  Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba
    
 • Klausimai - Atsakymai
 • Viešieji pirkimai
 • 2013 metų pirkimų planas
 • Būstas
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
 • Taisyklės ir tvarkos
 • Savivaldybės administracijos, mero ir tarybos ataskaitos
 • Naujienos ir aktualijos
   2017-02-22  Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ ir pamokos kitu kampu
   2017-02-22  Rajono vadovai lankysis Paluknyje
   2017-02-22  Socialinio verslo vizitas į Jungtinę Karalystę
   2017-02-22  Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2017 m. kovo 2 d. 9.00 val.
   2017-02-22  Surengtos Lentvario seniūnijos poledinės žūklės varžybos
   2017-02-22  Informacija apie adresų keitimą Lentvario m., Aukštadvario mstl., ir Trakų m.
   2017-02-21  Naujoji Trakų autobusų stotis: „žalia“ ir šiuolaikiška
   2017-02-21  Nacionalinis diktantas vyks vasario 24 dieną
   2017-02-20  Įteikti Kunigaikščio Vytauto Didžiojo apdovanojimai
   2017-02-20  Vasario 26 dieną – Užgavėnės Trakuose !
   2017-02-20  Brangiausios spalvos – Lietuvos gimtadieniui
   2017-02-20  Apkabinome Lietuvą meile ir viltimi
   2017-02-20  Protų ringas – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti
   2017-02-20  Trakų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto projektas
   2017-02-20  Vasario 16-oji Tiltuose
   
   1 2 Pirmyn -> 
   Naujienų archyvas
  Renginiai
  Vasario mėnesio renginiai
  2017-02-28  Trukmė: 0
  Adresas:  Trakų rajonas
  © 2005 Trakų rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.