Trakų rajono savivaldybė - Parama šeimoms auginančioms vaikus

Trakų rajono

savivaldybė

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė

Strateginiai planai

Naujienų prenumerata

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Spalis
    2017     

Nevyriausybinės org.

Neformalus jaunimas

Parama šeimoms auginančioms vaikus

 

Bazinės socialinės išmokos dydis (BSI) – 38 EUR

Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) – 102 EUR

Bazinės pensijos dydis (BPD) – 112 EUR

VIENKARTINĖ IŠMOKA NĖŠČIAI MOTERIAI

► Nėščiai moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatytos gimdymo datos skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (76 EUR  ) vienkartinė išmoka.

 

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

 • Prašymą (prašymo formą galima atsisiųsti čia);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažymą apie nėštumą;
 • Kiti dokumentai pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes.
 •  

VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI

Gimus vaikui:

► Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (418 EUR) vienkartinė išmoka.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

 • Prašymą (prašymo formą galima atsisiųsti čia);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Pažymą apie gimusio vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • Vaiko gimimo liudijimą;
 • Kiti dokumentai pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes.

► Išmoka gimusiam vaikui neskiriama, jei vaikas gimė negyvas, arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

Įvaikintam vaikui:

► Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (418 EUR)  vienkartinė išmoka.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

 • Prašymą (prašymo formą galima atsisiųsti čia);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Pažymą apie gimusio vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • Vaiko gimimo liudijimą;
 • Teismo sprendimą įvaikinti;
 • Kiti dokumentai pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes.

► Išmoka įvaikintam vaikui neskiriama sutuoktinio (sugyventinio) vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis.

IŠMOKA VAIKUI

► Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (28,50 EUR) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 EUR).

► Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio  (15,20 EUR) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 EUR):

 • kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;
 • kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) šeimoje globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu šių bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

 • Prašymą (prašymo formą galima atsisiųsti čia);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Vaiko (vaikų) gimimo liudijimą (liudijimus);
 • Mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;
 • Ištuokos liudijimą, jei vaiko tėvai yra nutraukę santuoką;
 • Teismo nutarties (sprendimo) dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo kopiją;
 • Mirties liudijimą, jei vienas iš vaiko tėvų miręs;
 • Dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
 • Praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos mėnesio arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesio bendrai gyvenančių asmenų ar globėjų (rūpintojų), kai globojamam vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, gautų pajamų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, dydį patvirtinančius dokumentus, jeigu šių asmenų vidutinės mėnesio pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais gautomis pajamomis, sumažėjo;
 • Kiti dokumentai pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes.

► Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

 • nepilnametis yra emancipuotas;
 • nepilnametis yra susituokęs;
 • nepilnametis yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės.

 IŠMOKA PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIO VAIKUI

► Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (57 EUR) išmoka per mėnesį. Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas, ir motina, išmokų vaikui skaičius nedidinamas.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

 • Prašymą (prašymo formą galima atsisiųsti čia);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;  
 • Karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą;
 • Vaiko (vaikų) gimimo liudijimą (liudijimus);
 • Kiti dokumentai pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes.

► Vaikui, kuris nuolat arba darbo dienomis išlaikomas (nakvynė ir maistas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, ir globojamam vaikui ši išmoka neskiriama.

KREIPTIS DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS

► Dėl išmokų gali kreiptis bet kuris iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų arba jų įgaliotas asmuo, globėjas (rūpintojas), pats 18 metų ir vyresnis asmuo.

► Dėl išmokų vaikams reikia kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai). Informacija teikiama - tel. (8 528) 55 709, (8 528) 55 635, el.p. soc.parama@trakai.lt ).

► Dėl išmokos vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui kreiptis galima nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Jei šeima kreipsis vėliau, priklausanti jai išmoka bus paskirta ir sumokėta nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

► Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

► Dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.

► Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.

Daugiau informacijos apie išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarką galima rasti:

1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme Nr. I-621.

2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.801.

IŠMOKŲ TEIKIMAS SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS

► Socialinės rizikos šeimoms išmokos teikiamos vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. S1-204 „Dėl socialinių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Išmokos socialinės rizikos šeimoms teikiamos šiais būdais:

► Pinigais, išmokant išmokas pareiškėjo pasirinktu būdu (pašte arba pervedant į asmeninę sąskaitą banke).

► Nepiniginėmis formomis.

Išmokos teikiamos pinigais:

 • Šeimoms (motinai, tėvui, kitam faktiškai vaiką (vaikus) auginančiam asmeniui), jeigu vaikai tinkamai prižiūrimi;
 • Vyresniam kaip 16 metų vaikui, jeigu jo elgesys atitinka visuotinai priimtinoms normoms.

Išmokos teikiamos nepiniginėmis formomis:

 • Socialinės paslaugos:
  • bendrosios socialinės paslaugos (pvz., maitinimas ir pan.);
  • specialiosios socialinės paslaugos (dienos socialinė globa institucijoje ir pan.);
  • kitos socialinės paslaugos;
  • Prekių įsigijimo kortelė;
  • Naujagimio kraitelis;
  • Vaikų išlaikymo išlaidų apmokėjimas:
   • ikimokyklinėse įstaigose;
   • vasaros poilsio stovyklose;
   • Kitų išlaidų (vaikų poreikiams) apmokėjimas:
    • už papildomą ugdymą meno, muzikos, dailės, choreografijos, sporto ir kitose papildomo ugdymo institucijose, atsižvelgiant į vaiko gabumus;
    • gydymo išlaidų (vaistų) apmokėjimas;
    • kitų išlaidų apmokėjimas, atsižvelgiant į vaiko poreikius;
    • Prekių įsigijimas išsimokėtinai. Išsimokėtinai galima pirkti tai, kas būtina vaikų poreikiams tenkinti:
     • baldus (vaikiška lova, sofa, rašomasis stalas, kėdė, knygų spinta ir pan.);
     • buitinę techniką (skalbimo mašina, šaldytuvas, mikrobanginė krosnelė, dujinė ar elektrinė viryklė ir pan.);
     • vaizdo-garso priemones (televizorius, radijas, grotuvas, kompiuteris ir pan.);
     • kitas vaikų poreikiams tenkinti būtinas priemones;
     • kitos nepiniginės formos atsižvelgiant į šeimos individualią situaciją, siekiant užtikrinti vaikų saugumą ir poreikių tenkinimą.

Išmokos nepiniginėmis formomis teikiamos, kai:

 • Šeima (faktiškai vaiką (vaikus) auginantis asmuo) Vaiko teisių apsaugos tarnyboje įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą;
 • Šeima turi vaikų iki 18 metų ir vaikai nėra tinkamai prižiūrimi;
 • Šeima neturi galimybės deklaruoti konkrečios savo gyvenamosios vietos (būsto savininkas nesutinka, kad šeima deklaruotų savo gyvenamąją vietą jam priklausančiame būste, nėra galimybės nurodyti gyvenamosios vietos adreso) ir vaikai nėra tinkamai prižiūrimi;
 • Nesusituokę asmenys vieni augina vaiką (vaikus) ir vaikams nėra pripažinta arba nustatyta tėvystė ir teismas nėra priteisęs išlaikymą vaikams;
 • Kitais atvejais, kai grėsmė kyla vaiko saugumui ir neužtikrinami jo poreikiai;

PARAMA TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIEMS VAIKAMS GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKA IR GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS TIKSLINIS PRIEDAS

Vaikui, globojamam šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje :

► Kiekvienam vaikui jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 EUR) globos (rūpybos) išmoka.

► Jeigu globojamas vaikas išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos (centro) ar profesinės mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jam mokslo metais skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (76 EUR) išmoka per mėnesį.

► Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, kuris naudojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

►Asmeniui, pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 EUR) dydžio globos (rūpybos) išmoka, jeigu šis asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai Ši išmoka neskiriama ir nemokama asmenims, daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

 • Prašymą (prašymo formą galima atsisiųsti čia);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;  
 • Vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba), gimimo liudijimą arba asmens tapatybės dokumentą;
 • Dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
 • Šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentą;
 • Teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;
 • Duomenis apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio pažymą iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką; pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu, ir kita). Jeigu globėjas (rūpintojas) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo praėjusį mėnesį negavo, jis raštu tai patvirtina prašyme;
 • Mokymo įstaigos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
 • Mokymo įstaigos pažymą, kai vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
 • Kiti dokumentai pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes.

► Kai išmokos gavėjas, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.

► Gaunantis globos (rūpybos) išmoką asmuo turi teisę gauti stipendiją pagal mokymosi rezultatus.

► Globos (rūpybos) išmoka neskiriama,  jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės ir jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

VIENKARTINĖ IŠMOKA ĮSIKURTI

► Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba) pasibaigus jam nustatytai globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama ir išmokama 75 bazinių socialinių išmokų dydžio (2850 EUR) vienkartinė išmoka įsikurti. Ši išmoka grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.

► Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:

 • būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;
 • sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti;
 • būsto nuomai;
 • mokesčiams už nuomojamojo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;
 • būstui remontuoti ar rekonstruoti;
 • baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti;
 • studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti;
 • žemės sklypui įsigyti;
 • mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.

► Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti neskiriama ir nemokama:

 • jeigu asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;
 • jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos;
 • jeigu asmuo yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

 • Prašymą (prašymo formą galima atsisiųsti čia);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 •  Dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
 • Kiti dokumentai pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes.

KREIPTIS DĖL IŠMOKŲ TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIEMS VAIKAMS

► Dėl išmokų skyrimo gali kreiptis pats asmuo, turintis teisę gauti išmoką, arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo.

► Dėl išmokų reikia kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai). Informacija teikiama - tel. (8 528) 55 709, (8 528) 55 635, el.p. soc.parama@trakai.lt).

► Dėl globos (rūpybos) išmokos vaikams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta iki2006 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai, mokėjimo, išskyrus tuos atvejus, kai vaiko globėju (rūpintoju) iki2006 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai buvo paskirta apskrities viršininko įsteigta vaikų globos įstaiga, vaikų globėjai (rūpintojai) kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje globėjas (rūpintojas) įregistruotas arba deklaruoja gyvenamąją vietą, administraciją. Vaikų globėjai (rūpintojai) dėl globos (rūpybos) išmokos vaikams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta po2007 m. sausio 1 d. įskaitytinai, kreipiasi į savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa (rūpyba), administraciją. Turintys teisę gauti globos (rūpybos) išmoką pilnamečiai asmenys, besimokantys Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokykla, administraciją, o studijuojantys užsienio valstybių bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ar aukštosiose mokyklose – į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaravę gyvenamąją vietą, administraciją.

► Dėl globos (rūpybos) išmokos kreiptis galima nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Jei kreipiamasi vėliau, priklausanti išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

► Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti skiriama, jei prašymą šiai išmokai skirti asmuo pateikė, iki jam sukako 25 metai.

Daugiau informacijos apie išmokų tėvų globos netekusiems vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarką galima rasti:

1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme Nr. I-621.

2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.801.

 

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

 

Socialinės paramos mokiniams rūšys:

► Mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, ypatingais atvejais – pusryčiai ar pavakariai).

► Parama mokinio reikmenims įsigyti.

MOKINIŲ NEMOKAMAS MAITINIMAS

► Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP) dydžio (153 EUR).

► Ypatingais savivaldybės tarybos nustatytais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, mokiniui iš tris ir daugiau vaikų auginančios ar neįgaliųjų tėvų šeimos, tėvų bedarbystės ir kt.), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į pusryčius ar pavakarius. Tam tikslui gali būti panaudojama iki 4 procentų socialinei paramai mokiniams skirtų valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams lėšų.

► Kitais Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme nenumatytais atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, mokiniui iš tris ir daugiau vaikų auginančios ar neįgaliųjų tėvų šeimos, tėvų bedarbystės ir kt.), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę:

 • į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 EUR).

►Šiais nenumatytais atvejais mokiniai įgyja teisę į nemokamą maitinimą, tik pateikus pateisinančius dokumentus apie socialinę situaciją šeimoje ir patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas bei surašius buities tyrimo aktą.

►Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui nustatomas, vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka:

 • nuo 2,8 iki 4,0 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio (1,06 – 1,52 EUR ) suma pietums;
 • nuo 6,6 iki 7,7 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio (2,51 – 2,93 EUR ) suma maitinimui mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose;
 • nuo 1,3 iki 2,2 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio (0,49 – 0,84 EUR) suma pusryčiams ar pavakariams.

► Nemokamas maitinimas neskiriamas:

 • Mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas;
 • Mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programą (profesinėse mokyklose);
 • Mokiniams, kurie išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės ar savivaldybės finansuojamose įstaigose;
 • Mokiniams, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta globa (rūpyba) ir skirta globos (rūpybos) išmoka;
 • Mokiniams, jei tėvai, globėjai (rūpintojai) yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

PARAMA MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI

► Mokinio reikmėms įsigyti skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio  (57,00 EUR) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

►Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (153 EUR) dydžio.

►Atvejai, kai mokykla kreipiasi dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti:

 • Mokinio tėvai išvykę į užsienį, o jam nenustatyta globa (rūpyba) ir juo rūpinasi kiti artimieji ar giminaičiai;
 • Mokinys auga socialinės rizikos šeimoje;
 • Kiti motyvuoti atvejai, nurodyti prašyme paramai mokinio reikmenims gauti.

►Dėl mokinio nemokamo maitinimo galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 d., kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios.

►Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 d., bet ne vėliau kaip iki spalio 5 d.

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:

 • Prašymas-paraiška (prašymo-paraiškos formą galima atsisiųsti čia);
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Pažymos apie visų šeimos narių gaunamas pajamas už 3 mėnesius iki kreipimosi dėl mokinio socialinės paramos arba kreipimosi dėl mokinio socialinės paramos mėnesio gautas pajamas;
 • Vaiko (-ų) gimimo liudijimo (-ų) kopija (-os);
 • Pažyma iš bendrojo lavinimo mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurioje mokinys mokosi;
 • Pensininko ar invalidumo pažymėjimo kopija (jeigu tėvai/įtėviai, globėjai/rūpintojai yra pensininkai, neįgalieji);
 • Ištuokos liudijimo kopija (jeigu tėvai išsituokę);
 • Mirties liudijimo kopija (jeigu vienas iš tėvų ar abu tėvai mirę);
 • Teismo nutarties dėl tėvystės vaikui (vaikams) pripažinimo arba nustatymo kopija;
 • Teismo nutarties dėl išlaikymo vaikui (vaikams) priteisimo arba teismo patvirtintos sutarties dėl vaiko (vaikų) išlaikymo kopija;
 • Nutarties, kuria grąžinamas ieškinys dėl tėvystės nustatymo, kopija;
 • Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio, ar Garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažyma apie vaiko (vaikų) išlaikymą (alimentus). Gali būti pateikti pašto perlaidų, bankų išklotinių dokumentai, kuriuose pateikti duomenys apie vaiko (vaikų) išlaikymą (alimentus);
 • Kiti dokumentai pagal Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus pareikalavimą.

KREIPTIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI

 ► Dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti reikia kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai) arba skyriaus specialistą socialiniam darbui (dirbančiam seniūnijoje) pagal savo gyvenamąją vietą. Informacija teikiama - tel. (8 528) 58 316, el.p. soc.parama@trakai.lt.

Daugiau informacijos apie socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarką galima rasti:

1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme Nr.X-686.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarime Nr. 1770 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ su pakeitimais.

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakyme Nr. A1-283 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo“.

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 6 d. įsakyme Nr. A1-278 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-193 „Dėl valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“;

6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakyme Nr. ISAK-2077 „Dėl individualiųjų mokymosi priemonių sąrašo patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakyme Nr. V-877 „Dėl pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes parvirtinimo“.

8. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 5 d. sprendime Nr.S1-103 „Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo”.