Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Lapkritis
    2018     
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA ORGANIZUOJA MOKYMUS:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano[1] 1.1.8 ir 2.1.2 priemones bei veiksmų programos priemonės 10.1.2-ESFA-V-916 „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektą „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ inicijuoja mokymus skirtus valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovams, jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta užtikrinti antikorupcinės politikos įgyvendinimą, ir valstybės, savivaldybių įstaigų darbuotojams, vykdantiems korupcijos prevencijos priemones.

Mokymų tikslas

Stiprinti valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų, korupcijos prevencijos ir korupcijos tyrimo specialistų kompetencijas, suteikti praktiškai taikomų žinių kuriant korupcijai atsparią aplinką, taikant korupcijos prevencijos priemones.

Mokymų tikslinės grupės

Mokymuose kviečiami dalyvauti (prioritetas teikiamas turintiems mažesnę patirtį ir dirbantiems korupcijai jautriame sektoriuje):

1)        Valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys, kuriems pavesta užtikrinti antikorupcinės politikos įgyvendinimą.

2)        Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojai, kuriems pavesta vykdyti atskiras korupcijos prevencijos priemones įstaigose.

Projekto metu numatoma apmokyti 950 unikalių asmenų.

Projekto  mokymai  organizuojami  Vilniuje, Šiauliuose, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje šiomis  temomis[2]:

1)         Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje (apie 16 grupių po 20 klausytojų);

2)         Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas (apie 6 grupes po 20 klausytojų);

3)         Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas (apie 8 grupes po 20 klausytojų);

4)         Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas (apie 6 grupes po 20 klausytojų);

5)         Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas (apie 7 grupes po 20 klausytojų);

6)         Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, surinkimas (apie 5 grupes po 20 klausytojų).

Vienas dalyvis šio  projekto mokymuose gali  dalyvauti  tik vieną kartą (prašome pasirinkti jums aktualiausią mokymų temą, o gavus kvietimą, registruotis tik į tuos mokymus, kurie Jums yra aktualiausi ir arčiausiai Jūsų darbo vietos). Dalyvio darbo užmokestis ar jo dalies išlaidos negali būti apmokamos iš  ES struktūrinių  fondų lėšų.  

Mokymus vykdo VŠĮ ,,Galimybių plėtra“.

Dėl registravimosi į mokymus, mokymo organizavimo, mokymo programų turinio galite kreiptis į VšĮ ,,Galimybių plėtra“ direktorę Astą Pliaukštienę, el. p. asta@galimybiupletra.lt.

Esant papildomiems klausimams taip pat galite kreiptis į Korupcijos prevencijos valdybos viršininką Romualdą Gylį, el. p. romualdas.gylys@stt.lt, Korupcijos prevencijos valdybos vyresniąją specialistę Mariją Tarasevičienę marijataraseviciene@stt.lt.

 

NUMATOMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS SPECIALISTŲ MOKYMŲ TVARKARAŠTIS

 Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Trakų rajono savivaldybė pasisako prieš kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, piktnaudžiavimą oficialiais įgaliojimais, sukčiavimą, turto pasisavinimą ar iššvaistymą, tarnybos paslapties atskleidimą, komercinės paslapties atskleidimą ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Todėl, į antikorupcinės programos įgyvendinimą būtina įtraukti ir gyventojus. Jie geriausiai žino, kurios sritys ar lygmenys yra labiausiai korumpuoti. Visuomenei turi būti suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus. Todėl raginame Jus pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, veiksmus, kurie sudarytų tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo sudėtį, nederamą ar nemandagų ir neteisišką Savivaldybės darbuotojų elgesį su Jumis.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

 

Naudinga informacija

Trakų rajono savivaldybės merė

Edita Rudelienė