Iš viso rezultatų:

KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Trakų rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 5 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir tiesiogiai pristatyta savivaldybės administracijai, adresu Vytauto g. 33, Trakai. Darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15:45 val. arba teikiama elektroniniu paštu: Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiajai specialistei atliekančiai Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjos funkcijas Anai Gornovai,  ana.gornova@trakai.lt

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 3884 (trys tūkstančiai aštuoniasdešimt keturi) eurai iš valstybės biudžeto lėšų ir 971 (devyni šimtai septyniasdešimt vienas) euras iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Trakų rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjo funkcijas Ana Gornova, tel. 8 528555557, el.p. ana.gornova@rakai.lt).

Jam nesant konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Trakų rajono  savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė Greta Pavlovskaja, tel.8 528555557, el.p. greta.pavlovskaja@trakai.lt

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15:45 val.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis