Iš viso rezultatų:

Dėl Trakų rajono savivaldybės paplūdimių įteisinimo ir maudyklų bei smėlio stebėsenos

2020-05-08
Dėl Trakų rajono savivaldybės paplūdimių įteisinimo ir maudyklų bei smėlio stebėsenos

Įgyvendinant  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-76 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ 9 punktą, Savivaldybė informuoja, kad šiuo metu rengiamas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Trakų rajono savivaldybės paplūdimių įteisinimo:  Akmenos ež. ir Vilkokšnio ež. Šių paplūdimių maudyklos ir papildomai Totoriškių ež., Galvės ež., Skaisčio ež., Lukos ež., Lentvario ež., Aukštadvario HE tvenkinys, Gilušio ež., Babruko ež. maudyklos maudymosi sezono metu bus stebimos pagal maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką.

Prašome suinteresuotą visuomenės grupę (visuomenę, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo procesu) iki š. m. birželio 18 d. pateikti pasiūlymus, pastabas ar nusiskundimus dėl šių Trakų rajono savivaldybės paplūdimių įteisinimo ir maudyklų stebėsenos Trakų rajono savivaldybės administracijai, adresu Vytauto g. 33, Trakai, tel. nr. (8 528) 41 250 arba el. p. inute.neverovskiene@trakai.lt .

2020 metų mėginių paėmimo grafikas

2020 metų maudyklų paplūdimio smėlio mėginių paėmimo grafikas

Parengė Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis