Iš viso rezultatų:

Raginame sutvarkyti apleistus kitos paskirties žemės sklypus

2020-07-29
Raginame sutvarkyti apleistus kitos paskirties žemės sklypus

 Vadovaujantis 2020 metais Trakų rajono savivaldybės seniūnijų pateiktais duomenimis parengtas preliminarus 2020 metų Trakų rajono savivaldybės nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas.

Pažymėtina, kad į preliminarų sąrašą įtrauktų žemės sklypų savininkai iki 2020 m. rugpjūčio 4 d. privalo sutvarkyti žemės sklypus ir raštu informuoti pagal žemės sklypo buvimo vietą seniūniją, nurodant sutvarkyto žemės sklypo unikalų numerį, adresą ir plotą.

Seniūnija, patikrinusi gautą informaciją ir nustačiusi, kad žemės sklypas yra sutvarkytas ir neatitinka nenaudojamo, apleisto žemės sklypo apibrėžimo, teiks informaciją Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl žemės sklypo išbraukimo iš preliminaraus 2020 m. Trakų rajono savivaldybės nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašo.

Sąraše esančių žemės sklypų savininkams nesutvarkius apleistų žemės sklypų ir neinformavus pagal žemės sklypo buvimo vietą seniūnijos, bus taikomas padidintas žemės mokesčio tarifas.

Vadovaujantis nenaudojamų, Apleistų žemės sklypų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. S1-195, 3 punkto nuostatomis, nenaudojamu, apleistu žemės sklypas laikomas tada, kai jis atitinka bent vieną iš išvardintų kriterijų (nesant aplinkybių, sąlygojančių savininko negalėjimą naudoti ir /ar tvarkyti žemės sklypą):

1. žemės sklypas yra apleistas, t. y. nesutvarkytas taip, kad jis būtų tinkamas naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį arba visiškai neprižiūrimas (pvz., kitos paskirties žemė apaugusi piktžolėmis, sklypas nešienaujamas ir pan.).

2. žemės sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos, statybinis laužas ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai ar pan.), kaupiamos šiukšlės.

Preliminarus 2020 metų Trakų rajono savivaldybės nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas

Komisijos, apleistų žemės sklypų sąrašui sudaryti, informacija

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis