Iš viso rezultatų:

Sveikiname Trakų rajono garbės pilietį, monsinjorą Vytautą Pranciškų Rūką

2020-05-07
Sveikiname Trakų rajono garbės pilietį, monsinjorą Vytautą Pranciškų Rūką

Nuoširdžiai sveikiname mūsų mylimą monsinjorą jubiliejinio 95-ojo gimtadienio proga. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad Didžiojo Kunigaikščio Vytauto miestą Trakus toli už jo ribų –  šalyje ir pasaulyje –  garsina monsinjoras Vytautas.

Per ilgą ir turtingą savo patirtimis, kilniais darbais, pasišventimu tarnystei gyvenimą monsinjoras tapo šviesos simboliu. Su jo vardu siejame kilnumą, kuklumą, jautrumą, teisingumą visiems, meilę, grožį ir gėrį, kurių siekiame. Monsinjoro vardas išliks amžių atmintyje, nes per ilgus metus išsaugojo ir perdavė  ateities kartoms neįkainojamus Trakų bazilikos lobius, artino prie Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos – stebuklingojo paveikslo, puoselėjo žmonių tikėjimą, kai tikėti buvo sunku ir net  pavojinga.

Nuoširdžiai dėkojame monsinjorui Vytautui už viso gyvenimo tarnystę savo pasirinkimui bei žmonėms, už šviesą jo namų languose gūdžiaisiais metais, už nemarų tikėjimą ir viltį.

Linkime sveikatos, geros nuotaikos, neblėstančios šypsenos. Esate ta šviesa, kuri nušviečia ir šildo.

Trakų rajono savivaldybės komanda

Nuotraukoje(iš kairės):monsinjoras V. P. Rūkas ir Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin Trakų bazilikoje,
Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis