Miestų – partnerių Reinės ir Bornės delegacija vėl Trakuose: nauji susitarimai ir naujos perspektyvos

Trakų rajono savivaldybės kvietimu š. m. spalio 18-21 d. miestų – partnerių Reinės (Vokietija) ir Bornės (Olandija) delegacija viešėjo Trakuose.

Nauji susitarimai ir perspektyvos

Delegaciją savivaldybėje priėmė ir svečius pasveikino savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas, pavaduojantis savivaldybės merą S. Raščiauskas ir administracijos direktorius L. Karnila. Sveikinimo žodį tarė Reinės miesto merės pavaduotojas R. Ortel.


Svečius sveikina savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas Saulius Raščiauskas

Socialinės paramos skyriaus vedėja R. Bologovienė svečiams trumpai pristatė investicinį projektą „Čižiūnų socialinių paslaugų centro įkūrimas“, kurį noriai sutiko paremti dar pavasarį Trakuose viešėjęs Bornės gyvenamųjų butų bendrovės „Woonbeheer“ direktorius T. Geerdink (tuokart pasirašyta Paramos sutartis 250 tūkst. eurų sumai).
Šiemet 10 Trakų rajono savivaldybės socialinių darbuotojų dalyvavo mokymuose Reinėje, kuriuos organizavo Reinės Carito draugija. Mokymų uždarymo ceremonijos metu buvo pasirašytas susitarimas (vokiečių kalba) tarp Reinės Carito direktorės I. Reddmann ir Socialinės paramos skyriaus vedėjos R. Bologovienės dėl tolesnio bendradarbiavimo pagalbos seniems žmonėms, dalijimosi socialinio darbo patirtimi, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimo srityse. Svečių viešnagės metu analogiškas susitarimas lietuvių kalba pasirašytas Trakuose. Pasirašymo metu dalyvavo savivaldybės vadovai, miestų-partnerių svečiai, Socialinės paramos skyriaus darbuotojai.


Susitarimą dėl tolesnio bendradarbiavimo pasirašo R.Bologovienė ir dr.R.Kreimer, Reinės karito draugijos valdybos narys, Šv. Marijos pensionato direktorius.

Iš susitikimo savivaldybėje svečiai skubėjo į Trakų vaikų globos namus. Apžiūrėję vaikų globos namus, visi susirinko salėje. Svečius pasveikino vaikų globos namų direktorius V. Steponavičius.
Dar 2001/2002 metais miestų-partnerių Trakų, Reinės, Bernburgo ir Bornės atstovų projektinė grupė buvo parengusi projektą „Pagalba Trakų vaikams, jaunimui ir šeimoms“. Miestai-partneriai keliolika metų finansiškai rėmė Trakų vaikų globos namų renovaciją, įrengė šeimyną Rūdiškėse. Tam buvo skirta 123 tūkst. eurų. Po ilgų diskusijų tiek Reinėje, tiek Trakuose ir siekiant tęsti tarptautinio projekto „Pagalba Trakų vaikams, jaunimui ir šeimoms“ įgyvendinimą, savivaldybės taryba nupirko žemės sklypą Žaizdrių kaime Trakų seniūnijoje ir 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. S1-418 patvirtino projektą „Trakų vaikų globos namų statyba – gyvenimo kokybės gerinimas tėvų globos netekusiems vaikams“. Su šiuo projektu svečius supažindino Socialinės paramos skyriaus vedėja R. Bologovienė, o vaikų globos namų direktorius V. Steponavičius pristatė naujų vaikų globos namų techninio projekto eskizinį variantą.
Vykusių diskusijų metu miestas-partneris Reinė apsisprendė paremti naująjį Trakų vaikų globos namų projektą, rengiant statybos techninį projektą ir paraišką finansinei paramai iš ES struktūrinių fondų gauti. Tąvakar pasirašytas naujas susitarimas dėl naujų Trakų vaikų globos namų statybos I –ojo etapo finansavimo, kurį pasirašė Reinės miesto savivaldybės merės pavaduotojas R. Ortel, Trakų rajono savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas S. Raščiauskas ir Reinės miesto  savivaldybės spaudos ir partnerystės skyriaus vadovas B. Weber.
1957 m. spalio 25 d. buvo įsteigta Trakų internatinė mokykla, kuri 2000 m. reorganizuota į Trakų vaikų globos namus. Vienok, juridiškai Trakų vaikų globos namų steigimo data sutampa su buvusios internatinės mokyklos steigimu (veiklos tęstinumas). Tąvakar globos namuose organizuota šventinė vakarienė, skirta Trakų vaikų globos namų 50-mečiui, kurioje dalyvavo globos namų vaikai ir darbuotojai, miestų-partnerių svečiai, savivaldybės atstovai. Skambėjo vaikų dainos (vadovė I. Steponavičienė). Tiek vaikus, tiek darbuotojus sveikino savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas S. Raščiauskas ir įteikė savivaldybės Padėkos raštus darbuotojams už ilgametį, nepriekaištingą darbą, rūpinimąsi vaikais bei informavo apie vienkartinių išmokų skyrimą darbuotojams globos namų 50-mečio proga. Visus nustebino  Socialinės paramos skyriaus vedėjos R. Bologovienės staigmena. Ji globos namų direktoriui įteikė simbolinį 2000 litų  vertės čekį ir skrynelę, kurios dugne gulėjo pinigai ir laiškai su savivaldybės politikų, socialinių darbuotojų ir gyventojų parašais. Tai asmeninė dovana naujų Trakų vaikų globos namų statybai.
Šią akciją organizavo savivaldybės Socialinės paramos skyrius ir tai buvo Reinės gyventojų K. Giesenkirchen ir E. Nagelschmidt iniciatyvos „1 euras už kilometrą“ tęstinumas. Kaip žinia, šie puikūs žmonės dviračiais keliavo iš Reinės per Bornę, Bernburgą, Trakus... į Sankt-Peterburgą. Už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą (1828 km) tikėjosi surinkti po vieną eurą. O surinko 3000 eurų, kuriuos rugpjūčio mėnesį atvykę į Trakus, perdavė savivaldybės merui V. Petkevičiui. Šie pinigai skirti naujų Trakų vaikų globos namų statybai.
Jubiliejaus proga visus susirinkusius sveikino Reinės miesto merės pavaduotojas R. Ortel, Reinės bei Bornės partnerystės komitetų nariai, dovanojo vaikams žaislus ir pinigus naujų globos namų statybai.
Svečiai dalyvavo Vytauto Žemaičio parodos „Kelionių akimirkos“ atidaryme, apsilankė Trakų pradinės mokyklos neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyriuje, Trakų švietimo centro pedagoginiame psichologiniame skyriuje, Aukštadvario Šv. Domininko pensionate.
Ir svarbiausia, apžiūrėję Čižiūnuose vykdomus statybos rekonstrukcijos darbus, svečiai liko nustebinti ir patenkinti. Per labai trumpą laiką (rekonstrukcijos darbai prasidėjo tik rugpjūčio pradžioje) atlikta tiek daug darbų (darbus atlieka UAB „Vilungė“). Tai reiškia, kad trakiečiai pateisino p. T. Geerdink viltis ir jo suteikta parama bus panaudota tikslingai.


Svečiai Čižiūnų socialiniųpaslaugų centro statybvietėje

Svečiai taip pat susitiko su Trakų partnerystės komiteto nariais, kuriuos Trakų neįgaliųjų užimtumo centre priėmė A. Kandratavičienė, ir aptarė veiklą miestų-partnerių tinkle 2008 metais.

Trakų globos ir socialinių paslaugų centras - partnerystės rezultatas

Viešnagės metu svečius lydėjo dar vienas gražus sutapimas - spalio 19 d. Trakų globos ir socialinių paslaugų centras šventė įkūrimo 10-metį.
Trakų globos ir socialinių paslaugų centro steigimas prasidėjo 1994-1995 m., kai Trakų rajone buvo pradėtas socialinių paslaugų tinklo kūrimas. Tuomet Trakų rajone buvo steigiamos pirmosios socialinių paslaugų įstaigos – Aukštadvario Šv. Domininko pensionatas, Elektrėnų globos namai, Vievio dienos globos centras.Graži vizija buvo dienos globos centro įkūrimas Trakuose. Pradžią padarė tuometinio Trakų bažnyčios klebono dekano, dabar monsinjoro Vytauto Rūko draugystė su Reinės miestu Vokietijoje. Buvo ilgų diskusijų buvo prieita vieningos nuomonės – įkurti Trakų globos ir socialinių paslaugų centrą Trakų parapijos bažnyčiai nuosavybės teise priklausančiose patalpose (Birutės g. 7).


Centro dešimymečio akimirkos

Reinės savivaldybė, partnerystės komiteto nariai, visuomeninės organizacijos, privatūs asmenys centro įkūrimui paaukojo 340 tūkst. markių, Trakų rajono savivaldybė – 150 tūkst. litų.
Graži tautų bendradarbiavimo šventė buvo 1997 m. spalio 19 d. – Trakų globos ir socialinių paslaugų centro atidarymo diena. Šventėje dalyvavo didelė grupė iš miestų-partnerių Reinės, Bernburgo ir Bornės. Tuomet Reinės miesto vardu savivaldybės mero pavaduotoja M. Helmes padovanojo centro direktorei K. Survilienei paveikslą, simbolizuojantį tautų draugystę. Šio centro ilgametis rėmėjas buvo Bornės partnerystės komiteto pirmininkas H. Baartman.
Tuomet – tai buvo pirmasis bendruomeninių socialinių paslaugų centras Lietuvoje. Šiandien – tai savivaldybės finansuojama biudžetinė įstaiga, veikianti pagal Jungtinės veiklos sutartį su Trakų parapijos bažnyčia. Jau 10 metų centre teikiamos bendrosios socialinės paslaugos bei socialinė priežiūra asmens namuose. Asmenys su judėjimo sutrikimais aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Paslaugos teikiamos senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliems asmenims. Bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis organizacijomis – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Trakų skyriumi, Trakų pensininkų draugija „Bočiai“, Trakų rajono neįgaliųjų draugija, dalyvaujama akcijose „Nedelsk“, „Maisto bankas“, kartu su UAB „Philip Morris“ organizuojama parama skurdžiausiai gyvenantiems ir vienišiems asmenims, dalinami maisto produktai iš Europos Bendrijos. 
 Pažymint centro veiklos 10-metį, taip pat dalyvavo svečiai iš Reinės ir Bornės. Šventės proga Trakų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurias aukojo monsinjoras V. Rūkas ir klebonas dekanas V. Girdžiušas. Pirmieji susirinkusius į jubiliejinį renginį sveikino projekto vykdytojai – monsinjoras V. Rūkas ir Socialinės paramos skyriaus vedėja R. Bologovienė. Pasak R. Bologovienės „centras kūrėsi tada, kai Lietuvoje vyko socialinės ekonominės reformos, daug žmonių kentėjo nepriteklius ir jiems reikėjo padėti“.
R. Bologovienė ne tik pasveikino centro darbuotojus ir lankytojus, bet įteikė istorinę knygą „Gedimino laiškai“, sakydama: „Laiškai gali būti įvairūs – meilės, perspėjimo, rekomendaciniai, prašymo suteikti pagalbą ... Rašykite laiškūs ir jums bus padėta“, simbolinį čekį 6000 litų sumai – centro darbuotojų skatinimui ir savivaldybės Padėkos raštus 10-mečio proga. Sveikino ir dovanas įteikė Reinės savivaldybės merės pavaduotojas R. Ortel, Bornės miesto savivaldybės sekretorius R. Baveld. Buvęs Reinės partnerystės draugijos pirmininkas L. Meier su žmona neseniai šventė bendro gyvenimo auksinį jubiliejų. Šeimos šventėje dalyvavę artimieji, giminės, draugai vietoj dovanų jiems dovanojo pinigus, kurie buvo skirti Trakų globos ir socialinių paslaugų centro 10-mečiui. Atvykęs į Trakus, jis padovanojo centrui 1550 eurų. Tai tauraus žmogaus puikus pavyzdys.
Gražios sukakties proga centro darbuotojus ir lankytojus sveikino kolegos iš Elektrėnų savivaldybės, Trakų neįgaliųjų užimtumo centro, Trakų meno mokyklos, Trakų švietimo centro, Aukštadvario Šv. Domininko pensionato ir .... Sveikino ir linkėjo, kaip galima labiau praskaidrinti pagyvenusių žmonių vienatvę, sušildyti gyvenimo nuvargintų žmonių širdis.
Centro direktorė J. Ignatovič padėkojo visiems už dalyvavimą šventėje, įteikė Padėkas savo darbuotojams ir rėmėjams.
Gimtadienį praskaidrino Trakų meno mokyklos mokinių ir mokytojų atlikti kūriniai, žvakės ant didelio jubiliejinio torto. Gražus renginys simbolizavo Trakų globos ir socialinių paslaugų centro perėjimą iš vaikystės į paauglystę.

Partnerystė ir vienybė

Lietuva sėkmingai integravosi į Europos Sąjungą. Svarbus, naudingas ir informatyvus Trakų rajono savivaldybei buvo bendradarbiavimas su miestais-partneriais Reine, Bernburgu, Borne. 2006 m. trakiečiai dalyvavo iškilmėse Reinėje, kuriai buvo įteikta Europos Sąjungos Garbės vėliava. Atrodė trakiečiams reikės ilgai laukti, kol bus pastebėti Europos Bendrijoje. Vienok, laukti neilgai tereikėjo. Šiais metais rugpjūčio mėnesį Trakus pasiekė džiugi žinia – Trakų rajono savivaldybei taip pat bus įteikta Europos Sąjungos Garbės vėliava. Ta proga svečių viešnagės Trakuose metu Reinės aikštėje buvo pasodintas draugystės ąžuoliukas, kurį trakiečiams dovanojo svečiai iš miestų-partnerių. Ąžuoliuko sodinimo cereminijoje dalyvavo savivaldybės administracijos direktorius.
L. Karnila, direktoriaus pavaduotoja I. Narkevič, svečiai iš Reinės ir Bornės, socialiniai darbuotojai, Trakų miesto bendruomenės nariai. Ąžuoliukas augs, stiprės ir taps partnerystės ir tautų vienybės simboliu.
Šventės praeina, svečiai išvažiuoja. Bet išlieka prisiminimai, padėkos žodžiai, nuoširdžios šypsenos, atlikti geri darbai, įgyvendinti bendri projektai ir draugystė, kuri mus sieja daugiau nei 10 metų. Šios delegacijos sudėtyje buvo daug žmonių, atvykusių į Trakus pirmą kartą. Jie susipažino ir žavėjosi Trakais, Vilniumi. Išvykdami namo, sakė: „Mums labiausiai patiko Jūsų nuoširdūs žmonės. Mes norime būti kartu. Norime padėti Jūsų vaikams, seneliams. Dalintis tuo, kuo galime. Iki pasimatymo!”

Parengė Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

 
2007-11-06