Iš viso rezultatų:

UAB „Trakų vandenys“


Viešasis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas

Įmonės vadovas
Romualdas Ingelevičius

Lietuvos žemės ūkio akademija, mokslinio agronomo kvalifikacija

Organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą;
Atstovauja bendrovę teisme, arbitraže ir kitose institucijose;
Sudaro ir kontroliuoja bendrovės perspektyvinių bei strateginių planų vykdymą;
Vadovauja naujų techninių priemonių diegimui, įrangos modernizavimui ir atnaujinimui;

Vadovo pavaduotojas
Zenonas Matonis

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, pastatų sistemų inžinieriaus bakalauro laipsnis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, aplinkos inžinierijos magistro laipsnis

Organizuoja ir kontroliuoja bendrovės gamybinių padalinių darbą;
Vykdo projektinės dokumentacijos derinimą bei tvirtinimą;
Koordinuoja ekstremalių situacijų centro darbą;

Įmonės nuostatai

Valdyba

Dokumentas (-ai), kuriais vadovaujantis patvirtinta valdybos sudėtis;
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-08-21 sprendimas Nr.S1-215
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017-09-07 sprendimas Nr.S1-192
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017-12-07 sprendimas Nr.S1-240

Valdybos veiklos reglamentas

2015 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2016 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2017 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

Veikla:

Viešasis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Trakų rajone;
Daugiabučių namų šalto vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūros psalugos;
Kitos, papildomos paslaugos, susijusios su pagrindine veikla.

Konsultacijos teikiamos atvykus į Žemaitės g.17, Varnikų k., Trakų r.,
telefonu 8 528 55 560, el. paštu: kanceliarija@trakuvandenys.lt

Daugiau informacijos: www.trakuvandenys.lt

Atgal