*alt_site_homepage_image*
  • Trakų rajono savivaldybėje įsigaliojo vietinės rinkliavos lengvatos už komunalines atliekas. (daugiau)
  • Kolektyvinių konteinerių išdėstymo kaimiškose teritorijose žiniaraštis
  • 2024 metų atliekų išvežimo grafikas
  • Dėl neišvežtų atliekų, pagal nustatytą grafiką, prašome informuoti UAB ,,Ecoservice“, el. paštu sutvarkysim@ecoservice.lt, tel. 8 800 53533 arba Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrių, 113 kab. tel. 8 528 41225.
  • DUK (dažniausiai užduodami klausimai)

Kodėl gavau mokėjimo pranešimą, kuriame nurodyta „Skola už praėjusį laikotarpį“ nors gautą ankstesnę sąskaitą apmokėjau?

Rinkliavos mokėtojams, pateikusiems turimo individualaus buitinių atliekų konteinerio identifikacijos numerį yra paskaičiuojama minimali vietinės rinkliavos kintamoji dalis, skaičiuojant minimalų konteinerių išvežimo skaičių einamaisiais metais – 12 vnt. Rinkliava už papildomai išvežtus konteinerius yra renkama kitų metų laikotarpyje, todėl mokėjimo pranešimo lauke „Skola už praėjusį laikotarpį“ yra nurodoma praėjusiais metais papildomai išvežtų atliekų konteinerių rinkliavos suma, o bendras išvežtų konteinerių skaičius praėjusiais metais nurodomas konteinerio informacijos lentelėje. Kilus papildomiems klausimams dėl nurodytos skolos mokėjimo pranešime prašome kreiptis raštu arba elektroniniu paštu komsaskaitos@trakai.lt.

Kas yra dvinarė vietinė rinkliava?

Dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą - tai Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. S1-222 nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Vietinė rinkliava nustatoma visiems Savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams. Rinkliavos mokėtojų registravimą nuo 2018 m. sausio 1 d. organizuoja ir tvarko Trakų rajono savivaldybės administracija. Vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl nekilnojamojo turto objektų savininkams vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir jos vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama.

Rinkliava įvesta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija).

Kaip dvinarė vietinė rinkliava apskaičiuojama?

Vietinės rinkliavos dydžius, susidedančius iš dviejų dedamųjų – pastoviosios ir kintamosios, patvirtino Savivaldybės taryba:

1. Pastovioji (abonentinė) Vietinės rinkliavos dalis Trakų rajono gyventojams priklausys nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto (žr. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI), taikant priimtus tarifus. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas yra 100 m2 bendro ploto. Ši įmokos dedamoji nustatyta tokia, kad padengtų pastoviąsias sąnaudas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymu.

2. Kintamoji Vietinės rinkliavos dalis Trakų rajono gyventojams priklausys nuo konteinerių ištuštinimo dažnio ir konteinerių tūrio. Visi buitinių atliekų konteineriai Trakų rajone yra paženklinti specialiu kodu, kuris automatiniu būdu leis matyti kiek, kieno ir kokio dydžio talpos konteineris buvo ištuštintas.

Gyventojams, kurie individualaus konteinerio neturi ir nepageidauja naudoti, taikomas kolektyvinių konteinerių tarifas. Užsisakius individualų konteinerį tarifas pakeičiamas ir mokestis taikomas nuo pirmo buitinių atliekų išvežimo datos.

Metinis Vietinės rinkliavos dydis nustatomas nurodytą dydį (konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai) padauginus iš nekilnojamojo turto apmokestinamo bendrojo ploto arba iš nekilnojamojo turto objektų skaičiaus (gyventojų naudojamiems garažų ir sodų paskirties objektams, netinkamiems naudoti objektams).

Paaiškinimas:

* - parametro dydis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susidarymo normas: kg/m2 arba kg/objektui arba kg/gyv.

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji nekilnojamo turto objektams, kurie naudojasi individualiais konteineriais:

1,36 Eur už 120 l talpos konteinerio ištuštinimą

2,73 Eur už 240 l talpos konteinerio ištuštinimą

8,05 Eur už 750 l talpos konteinerio ištuštinimą

10,91 Eur už 1100 l talpos konteinerio ištuštinimą

49,80 Eur už 5000 l talpos konteinerio ištuštinimą

*Kolektyviniai konteineriai – juridinių ir fizinių asmenų (Vietinės rinkliavos mokėtojų) bendrai naudojami komunalinių atliekų surinkimo konteineriai.

*Individualūs konteineriai – juridiniam ar fiziniam asmeniui (komunalinių atliekų turėtojui) individualiai priskirti ir naudojami komunalinių atliekų konteineriai, į kuriuos komunalines atliekas šalina tik konkretus komunalinių atliekų turėtojas.

Pasikeitus NT objekto savininkui, prašome nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu ([email protected]) atsiųsti VĮ Registro centro išrašo kopiją, įrodančią naujo savininko nuosavybės teisę, taip pat, tai galite padaryti išrašo kopiją pristatydami į Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrių, 309 kab.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimo apmokėjimas:

Mokėjimo pranešimus už komunalines atliekas Trakų rajono savivaldybės administracija siunčia vieną kartą metuose, metų pradžioje. Mokėjimo pranešime pateikiami apmokėjimo kvitai su brūkšniniais kodais, kurie suteikia galimybę sąskaitą už komunalines atliekas apmokėti dalimis (ketvirčiais) arba visą sumą iš karto. Įmokas galima sumokėti bankiniu pavedimu tik į komunalinių atliekų rinkliavos surenkamąją sąskaitą, kuri bus nurodyta mokėjimo pranešime (mokėjimo paskirtyje nurodžius mokėtojo kodą, kuris bus pateikiamas mokėjimo pranešime), AB Lietuvos paštas ir „PayPost“ skyriuose bei „Maxima“ kasose ir UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminaluose, Kredito Unijos skyriuose. Svarbu paminėti, kad gyventojai NEGALI atsiskaityti pasinaudodami atsiskaitymo knygelėmis!

Vietinės rinkliavos lengvatos

Metinė Vietinė rinkliava negali viršyti 1 procento disponuojamų namų ūkio pajamų. Jeigu už metus priskaičiuota Vietinė rinkliava viršija 1 procentą praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų, nekilnojamojo turto objekto savininko ar jo įgalioto asmens prašymu gali būti pritaikyta lengvata – 100 proc. (toliau – Lengvata) nuo sumos viršijančios 1 procentą praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų. Lengvata taikoma metinės Vietinės rinkliavos daliai, kuri viršija 1 procentą praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų.

Savivaldybės teritorijoje veikiančioms religinės bendruomenėms disponuojantiems nekilnojamojo turto objektais – maldos namais (bažnyčios, cerkvės, ir kt) taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 100 proc. atleidimas nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos dalių.

Nekilnojamojo turto savininkams, ar jo šeimos nariams, esantiems Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, taikoma – 50 proc. Vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dalių lengvata.

50 proc. Vietinės rinkliavos kintamosios dalies lengvata taikoma nedirbantiems asmenims ir netekusiems 60–100 proc. darbingumo bei gyvenantiems vieniems arba su nedirbančiais senatvės pensinio amžiaus asmenimis, valdantiems ir tik jiems vieniems nuosavybės teise valdantiems ir naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

Fiziniams asmenims, nuosavybės teise valdantiems ir naudojantiems nekilnojamojo turto gyvenamosios paskirties objektus, prie kurių neužtikrintas privažiavimas ir komunalinių atliekų surinkimo konteineriai pastatyti:
*nuo 500 m iki 2 km – Vietinės rinkliavos kintamojo dalis mažinama 25 procentais;
*nuo 2 km ir toliau – Vietinės rinkliavos kintamoji dalis mažinama 50 procentų.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image