Iš viso rezultatų:

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų įgyvendinimas (2021 m.)

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į Savivaldybės biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvas, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas Savivaldybės plėtros tema.


Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas.

Taip pat papildomą informaciją teikia Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).


PATVIRTINTAS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ĮGYVENDINIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SĄRAŠAS (2021 m.):

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. P3E-174 „Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti finansavimo“ patvirtintos šios projektų idėjos:

Eil. Nr.

Projekto įdėjos pavadinimas

Teritorija

Aprašymas

1.

„Žaizdrių gyvenamojo kvartalo poilsio aikštelės pritaikymas bendruomenės poreikiams“ - 2 etapas: tinklinio aikštelės įrengimas, skersinio bei lauko suoliukų su staliuku žaidimams įrengimas"

Trakų seniūnija

Siekiant sukurti daugiafunkcinę laisvalaikio zoną, planuojama sutvarkyti lauko tinklinio aikštelę ir įrengti staliuką šaškių/šachmatų žaidimams.

2.

„Naujasodžio maudyklos infrastruktūros gerinimas“

Trakų seniūnija

Siekiant pagerinti viešosios erdvės, esančios prie Babruko ežero, būklė, planuojama įrengti vaikų žaidimų aikštelės tvorą, suoliukus, gultus, persirengimo kabiną, pavėsinę, stacionarius lauko treniruoklius.

3.

„Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Senųjų Trakų kaime“

Senųjų Trakų seniūnija

Siekiant sutvarkyti teritorijos gerbūvį ir pagerinti jos estetinį vaizdą, planuojama įrengti vaikų žaidimo aikštelę ir pilnai suformuoti laisvalaikio ir pramogų zoną.

4.

„Atnaujinta pavėsinė - gražesnė aplinka, kokybiškas laisvalaikis“

Rūdiškių seniūnija

Siekiant sukurti naują erdvę gamtos gėrybių ruošimui, pritaikant edukacinių projektų vykdymui planuojama atnaujinti pavėsinę, sutvarkant grindų dangą bei lietaus nutekėjimo sistemą bei įrengiant du lauko suoliukus.

5.

„Vaikų žaidimų aikštelės ir pavėsinės įrengimas daugiabučio teritorijoje“

Rūdiškių seniūnija

Siekiant pagerinti gyvenamąją aplinką, skatinti gyventojų bendruomeniškumą ir vaikų užimtumą, planuojama įrengti vaikų žaidimo aikštelę ir pavėsinę prie daugiabučio gyvenamojo namo.

6.

„Poilsio erdvės sukūrimas Onuškio K. Petrausko aikštės parke“

Onuškio seniūnija

Siekiant sukurti patrauklią poilsio erdvę, planuojama pastatyti supamus lauko suolus.

KVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENĖS INICIAYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS (2021 m.)

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. P2E-499 patvirtintu bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti aprašu kviečiame Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, ne jaunesnius nei 18 metų, siūlyti gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

1. Projektas turi būti įgyvendinamas Trakų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram,viešam naudojimui;

2. Projekto naudą turi gauti kuo daugiau planuojamoje įgyvendinti projektą gyvenvietėje gyvenančių ir toje gyvenvietėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų;

3. Projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;

4.Turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, negeneruoti pajamų, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;

5. Projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei;

6. Projektas įgyvendinamas 100 proc. Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektų pasiūlymai priimamami nuo 2021 m. birželio 21 d.,  iki liepos 1 d. 16:00 val. seniūnijose, kuriuose planuojamas įgyvendinti projektas.

1. Pareiškėjai turi užpildyti projekto idėjos pasiūlymo formą, nurodytą bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti apraše (toliau – Aprašas), patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. P2E-499, 1 priede ir prie jos pridėti visus dokumentus, nurodytus projekto idėjos pasiūlymo formoje.

2. Pareiškėjai teikdami projekto idėjos siūlymą turi surinkti ne mažiau kaip 15 Trakų rajono savivaldybės planuojamoje įgyvendinti projektą gyvenvietėje gyvenančių ir toje gyvenvietėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų palaikančių projektą parašų, pagal Aprašo 2 priedą.

3. Projektų idėjos pasiūlymo formos pildomos kompiuteriu.

4. Projektų idėjų pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris į seniūniją, kurioje planuojamas įgyvendinti projektas iki 2021 m. liepos 1 d. 16:00 val.

Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas.

Taip pat papildomą informaciją teikia Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).

Informuojame Trakų rajono savivaldybės seniūnijas, kad projektų idėjų pasiūlymus reikia įvertinti ir pateikti Apraše nurodytą informaciją Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriui iki 2021 m. liepos 16 d. 15:00 val.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis