*alt_site_homepage_image*

1. Statinių statybvietės adresas: Trakų r. sav., Lentvaryje, Sodininkų al. 61

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

3. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

4. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

5. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: PV Vaidas Grinčelaitis, el.p.info@valtraksa.lt, tel. nr. 867277911, PDV Evaldas Zilinskas, el.p. info@valtraksa.lt, tel. nr. 867277911, Architektė Monika Skužinskienė, el.p. [email protected], tel. nr. 867277911 

6. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): D.J. ir L.S.

7. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: P.Lukšio g. 7, Vilnius, el.p. info@valtraksa.lt, tel. nr. 867277911, darbo dienomis nuo 8 iki 17val.

8. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: El. paštu info@valtraksa.lt iki 2022-12-15

9.  Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-12-15 16val.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM3MjVjMGItOGM2NS00NWQ0LTgzZGUtYWRjNTg3MTUzYThm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278496c26-5ab4-4c8b-9ca0-b2f49172b8a8%22%2c%22Oid%22%3a%2261a0a068-c5ab-406f-a25f-83c161b19d63%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Pritarta 2022-12-27.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image