Iš viso rezultatų:

Želdiniai

Leidimai kirsti ir genėti želdinius

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo genėjimo darbams leidimus išduoda seniūnijų seniūnai bei Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus specialistas, atsakingas už želdinių tvarkymą ir priežiūrą.

Prašymus dėl medžių kirtimo, genėjimo prašome pateikti seniūnijai, kurioje yra jūsų nurodyti želdiniai arba Trakų rajono savivaldybės administracijos dokumentų priėmimo langelyje arba atsiųsti el. p.: inute.neverovskiene@trakai.lt .

Prašymo forma.

Teisės aktai:

2020-06-29 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. P2E-429 : Dėl visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo"

2020-05-21 Trakų rajono želdynų komisijos nuostatai

2020-05-28 Trakų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklės S1E-113

2008-01-31  LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-87 "Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2008-03-12 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 206 "Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems"

LR Želdynų įstatymas

2008-06-26 LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-343 Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo


ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJA

Trakų salos pilies želdinių inventorizacija 2019 m.

Planšetas

_______________

Trakų piliakalnio (Aukų kalno) želdinių inventorizacija 2019 m.

Planšetas

______________

Trakų pusiasalio piliavietės želdinių inventorizacija 2020 m.

Planšetas

 

Trakų senamiesčio želdinių inventorizacija 2018 m.

Planšetų planas

Taksoraštis

Planšetas nr. 1
Planšetas nr. 2
Planšetas nr. 3
Planšetas nr. 4
Planšetas nr. 5
Planšetas nr. 6
Planšetas nr. 7
Planšetas nr. 8
Planšetas nr. 9
 ____________________

Lentvario miesto želdinių inventorizacija 2019 m.

Planšetų planas
 
Taksoraštis
 
Planšetas nr. 1
Planšetas nr. 2
Planšetas nr. 3
Planšetas nr. 4
Planšetas nr. 5
Planšetas nr. 6
Planšetas nr. 7
Planšetas nr. 8
Planšetas nr. 9
Planšetas nr. 10
Planšetas nr. 11
Planšetas nr. 12
Planšetas nr. 13
Planšetas nr. 14
Planšetas nr. 15
 
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistę Inutę Neverovskienę tel. 8 528 41250, el.p. inute.neverovskiene@trakai.lt 
 
 

Trakų miesto Vytauto g. ir Karaimų g. (viešųjų erdvių)

ŽELDINIŲ TVARKYMO KONCEPCIJA

Kviečiame Trakų miesto bendruomenę susipažinti su naujai parengta Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo koncepcija.

Tinkamai pasodinta skroblų gyvatvorė. Nuotr. A. Lozuraitienė

Želdiniai gali išryškinti arba sumenkinti vizualiai suvokiamą vietovės tapatybę. Gatvių koridorių - labai svarbių viešųjų erdvių ribas aktyviai formuoja tiek gretimos visuomeninės, tiek privačios teritorijos. Šiuo atveju tai miesto sodybos, jų tvoros, statinių fasadai, gyvatvorės, želdiniai, kiemai. Taigi, mažieji privatūs želdiniai yra viešųjų erdvių regimojo pavidalo dalis. „Veikia“ jų dydis, sklaida, formos ir spalvos. Neretai naudojami šiam kraštui visai nebūdingi augalai - tujos, puskiparisiai, išskirtiniai margalapiai ir įmantrių formų (skiepyti) želdiniai. Karaimų gatvės aplinkoje akivaizdus želdinių ir apžvalgos galimybių konfliktas: daugelyje vietų tujų gyvatvorės užstoja arba ateityje užstos ežero ir Salos pilies vaizdus.

Šioje koncepcijoje siūloma krūmų ir žolynų panaudojimo tvarka, gatvėse numatant nuoseklų spalvinį sprendimą. Pagrindą sudaro vandens ir dangaus mėlyni bei violetiniai žolynų atspalviai. Daugelis krūmų grupių turi vienspalvius žiedus. Nenaudojami geltonlapiai ir raudonlapiai augalai. Dalis žalialapių augalų turi ryškų rudeninį arba žieminį vaizdą. Principinė nuostata - grupėse nėra maišomi geltonžiedžiai ir raudonžiedžiai augalai.

Labai kviečiame Trakų miesto bendruomenę pasinaudoti šios koncepcijos pavyzdžiais kuriant savo žaliąsias erdves ir taip prisidėti prie darnaus mūsų Trakų vaizdo: gamtiško, natūralaus, atkartojančio ežerų mėlius, nepanašaus į jokį kitą.

Trakų miesto Vytauto ir Karaimų gatvių (viešųjų erdvių) želdinių tvarkymo koncepcija.

 


Lentvaris pasipuošė naujais želdiniais

Dar 2018 metais vyko Vytauto g. rekonstrukcija, kurios metu, platinant gatvę reikėjo iškirsti keletą medžių. Žinoma už sveikų medžių pašalinimą buvo paskaičiuota ir sumokėta želdinių atkuriamoji vertė.

Per 2018 metus buvo gauta į savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programą 5 187 eur už želdinių atkuriamąją vertę. O 2019 metais šios lėšos panaudotos naujo želdyno įrengimui.

Šių metų lapkričio mėnesį Vytauto gatvėje, Lentvaryje buvo pasodinti 39 nauji medžiai.

Atsižvelgta į augusių medžių asortimentą, miestui buvo parinktos labai panašios medžių rūšys kaip prieš gatvės rekonstrukciją augusios.

Šiuo metu gatvės želdinius papildė 18 vnt. himalajinių beržų „Doorenbos“, pasodinti 4 europiniai maumedžiai, 4 sidabriniai klevai ir 3 pelkiniai koloniniai ąžuolai.

Tikimės, kad visi šie medžiai bus saugomi, gerbiami ir teiks bendruomenei džiaugsmo, o karštą vasaros dieną suteiks pavėsį.

 
 
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis