Iš viso rezultatų:

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

 

2021-09-28 Informacija apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo ir komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – IIVP) koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitą
2021-09-10 Infortmacija apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita
2021-09-06 Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita
2021-07-26

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Trakų rajono Bijūnų žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (spav)

2021-07-16 Informacija apie parengtą sprendimo Trakų rajono Ropėjos telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą
2021-07-13 Informacinis pranešimas apie Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimą
2021-06-09 Informacija apie UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą
2021-06-04

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Trakų rajono Gudakiemio II telkinio žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

2021-03-02

Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo programą

   
2020-12-21

Informacija apie UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

2020-12-10

Informuojame apie priimtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (spav) atrankos sprendimą

2020-11-05

Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimos

2020-05-28

Šklėrių smėlio ir žvyro telkinio planuojamo išteklių gavybos pratęsimo (atnaujinimo) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas

2020-05-14

Kerėplio ežero sapropelio telkinio įsisavinimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas

 

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis