Iš viso rezultatų:

Informacija

2021-07-19 - pradedamas kandidatų į savivaldybės tarybos narius ˗̶merus pareiškinių dokumentų įteikimas VRK ir savivaldybės rinkimų komisijai.  https://www.vrk.lt/pareiskiniu-dokumentu-sarasas-traku-2021-mero

Savivaldybės rinkimų komisija per 3 dienas nuo pareiškinių dokumentų gavimo dienos partijai, rinkimų komitetui ar asmeniui, išsikėlusiam kandidatu į savivaldybės tarybos narius ˗̶merus, išduoda rinkėjų parašų rinkimo lapus.

Išduodami rinkėjų parašų rinkimo lapai vadovaujantis Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/90cd1b1174f211eaa38ed97835ec4df6

2021-08-06 - baigiamas pareiškinių dokumentų priėmimas savivaldybės rinkimų komisijoje

2021-07-12 Trakų rajono savivaldybių rinkimų komisija posėdyje nustatė kiekvienos apylinkės rinkimų komisijos narių skaičių – 1 (vienas)

Iki 2021-08-23 Subjektai, turintys teisę siūlyti narius į apylinkių rinkimų komisijas, teikia kandidatūras savivaldybės rinkimų komisijai. Teisę teikti narius į apylinkes turi: Centro partija, Darbo partija, Lietuvos lenkų akcija-Kriščioniškų šeimų sąjunga, laisvės partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjudis, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Partija ,,Laisvė ir teisngumas“, Tėvynės sąjunga-Lietuvos kriščionys demokratai, Lietuvos socialdemokratų darbo partija, Politinė partija Rusų aljansas.

Iki 2021-07-12  šios dienos rinkėjai ir kandidatai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą toje savivaldybėje.

Rinkimų užstatų grąžinimo sąlygos Kelmės ir Trakų merų rinkimuose dalyvaujantiems kandidatams

VRK skelbia oficialiai registruotų kandidatų į Kelmės ir Trakų rajonų merus duomenis

Visa informacija skelbiama Lietuvos Respublikos Vyriausios rinkimų komisijos tinklapyje https://www.vrk.lt/home

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis