Iš viso rezultatų:

Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą

Nuo 2021 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nebefinansuoja Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą priemonės.

Daugiau informacijos galima rasti: http://www.ndt.lt/finansavimo-konkursai/ 

2016 m. skirtas finansavimas

2017 m. skirtas finansavimas

2018 m. skirtas finansavimas

2019 m. skirtas finansavimas

2020 m. skirtas finansavimas

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis