Iš viso rezultatų:

Aktualu

Aktualu

SVARBI INFORMACIJA DĖL UKRAINOS PILIEČIŲ PRIĖMIMO

Важлива інформація для громадян України

Visi projektai

Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Trakų rajono savivaldybėje Aprašymas:  Atlikta analizė rodo, kad Vilniaus regione nėra sudarytos galimybės kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenių gyvenimą ir, nepatiriant atskirties, dalyvauti jame. Asmenims su proto ar psichikos negalia iš esmės teikiamos institucinės socialinės gl... Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone Aprašymas:  Paslaugų poreikis atsispindi socialinėje statistikoje, kadangi nemažas procentas šeimų (asmenų) yra nuolat patenkančių  į rizikos grupę. Šio proceso stabdymui turi būti nukreiptas dėmesys į tas šeimas, kurios susiduria su sunkumais (dar nėra rizikos grupėje), tačiau kurios negauna jokių socialinių... Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose Aprašymas : Trakų ir Gižycko apylinkės pasižymi vaizdinga gamta ir išskirtinėmis kultūros paveldo vertybėmis, todėl tikslinga imtis bendrų veiksmų šių regionų kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimui ir pritaikymui turizmui. Trakų rajono savivaldybės administracija (pareiškėja) kartu su partnerė Gižycko rajono s... Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas Pagrindinės problemos , kurias siekiama išspręsti šiuo projektui yra: neefektyvus elektros energijos naudojimas, teikiant gatvių apšvietimo viešąją paslaugą, neapšviesti vietinės reikšmės kelių (gatvių) ruožai neleidžia saugiai naudotis bendruomenei skirta infrastruktūra, nusidėvėjusi bei vis didėjan...