Iš viso rezultatų:

Darbo užmokestis

2021 M. I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2020 m.  IV ketvirtis

2021 m. I ketvirtis

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

POLITIKAI

Meras

1

3790

1

3824

Mero pavaduotojas

1

3389

1

3464

POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Mero patarėjas

3

2225

3

1666 

Tarybos sekretorius

1

1713

1

2024

Administracijos direktorius

1

3686

1

 3030

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3044

 1

 3476

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Skyriaus vedėjas

14

3371

14

2466 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

3058

4

1976

Poskyrio vedėjas

2

2564

2

 2665

Vyriausiasis specialistas

35

1972

35

 1520

Seniūnas

8

2472

8

 2060

Seniūno pavaduotojas

1

2080

1

 1918

DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS

Skyriaus vedėjas

1

2801

1

2609 

Vyriausiasis specialistas

11

1727

11

 1314

Specialistas

53

1321

53

1086

Seniūnijos specialistas

16

1090

16

 1009

Vairuotojas

3

1411

3

 1111

Darbininkas

16,75

607

16,75

 642

Valytojas

9,5

607

9,5

 642

 

2020 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

2020 m.  IV ketvirtis

2020 m. III ketvirtis

 

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

 

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

POLITIKAI

Meras

1

3790

1

3787 

Mero pavaduotojas

1

3389

1

3440 

POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Mero patarėjas

3

2225

3

1625 

Tarybos sekretorius

1

1713

1

 1485

Administracijos direktorius

1

3686

1

 3165

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3044

 1

 2660

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Skyriaus vedėjas

14

3371

14

2653 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

3058

4

 1800

Poskyrio vedėjas

2

2564

2

 2635

Vyriausiasis specialistas

35

1972

35

 1790

Seniūnas

8

2472

8

 2218

Seniūno pavaduotojas

1

2080

1

 1875

DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS

Skyriaus vedėjas

1

2801

1

2716 

Vyriausiasis specialistas

11

1727

11

 1558

Specialistas

53

1321

53

1083 

Seniūnijos specialistas

16

1090

16

 956

Vairuotojas

3

1411

3

 1412

Darbininkas

16,75

607

16,75

 607

Valytojas

9,5

607

9,5

 607

 

2020 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

2020 m.  III ketvirtis

2020 m. II ketvirtis

 

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

 

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

POLITIKAI

Meras

1

3787

1

 

Mero pavaduotojas

1

3440

1

 

POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Mero patarėjas

3

1625

3

 

Tarybos sekretorius

1

1485

1

 

Administracijos direktorius

1

3165

1

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

2660

 1

 

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Skyriaus vedėjas

14

2653

14

 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

1800

4

 

Poskyrio vedėjas

2

2635

2

 

Vyriausiasis specialistas

35

1790

35

 

Seniūnas

8

2218

8

 

Seniūno pavaduotojas

1

1875

1

 

DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS

Skyriaus vedėjas

1

2716

1

 

Vyriausiasis specialistas

11

1558

11

 

Specialistas

53

1083

53

 

Seniūnijos specialistas

16

956

16

 

Vairuotojas

3

1412

3

 

Darbininkas

16,75

607

16,75

 

Valytojas

9,5

607

9,5

 

 

2020 M. I ir II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

2020 m.  I  ketvirtis

2020 m. II ketvirtis

 

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

 

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

POLITIKAI

Meras

1

3585

1

3771

Mero pavaduotojas

1

3398

1

3425

POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Mero patarėjas

3

1592

3

1371

Tarybos sekretorius

1

1458

1

1457

Administracijos direktorius

1

3178

1

3155

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

2431

 1

2614

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Skyriaus vedėjas

14

2320

14

2418

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

2088

4

1992

Poskyrio vedėjas

2

3432

2

2047

Vyriausiasis specialistas

35

1671

35

1528

Seniūnas

8

2620

8

2149

Seniūno pavaduotojas

1

2202

1

1858

DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS

Skyriaus vedėjas

1

2284

1

2698

Vyriausiasis specialistas

11

1544

11

1540

Specialistas

53

1076

53

1107

Seniūnijos specialistas

16

1023

16

916

Vairuotojas

3

1047

3

793

Darbininkas

16,75

607

16,75

607

Valytojas

9,5

607

9,5

607

2019 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

2019 m.  IV  ketvirtis

2019 m. III ketvirtis

 

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

 

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

POLITIKAI

Meras

1

3480

1

3485

Mero pavaduotojas

1

3151

1

3125

POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Mero patarėjas

3

1912

3

1477

Tarybos sekretorius

1

1814

1

1414

Administracijos direktorius

1

3808

1

3101

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

2921

 1

2772

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Skyriaus vedėjas

14

2842

14

2370

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

2108

4

1630

Poskyrio vedėjas

2

2839

2

2037

Vyriausiasis specialistas

35

1810

35

1454

Seniūnas

8

2446

8

2214

Seniūno pavaduotojas

1

2161

1

2315

DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS

Skyriaus vedėjas

1

2283

1

2007

Vyriausiasis specialistas

11

1674

11

1227

Specialistas

53

1153

53

1003

Seniūnijos specialistas

16

984

16

802

Vairuotojas

3

1392

3

1140

Darbininkas

16,75

555

16,75

555

Valytojas

9,5

555

9,5

555

2019 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

2019 m.  III  ketvirtis

2019 m. II ketvirtis

 

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

 

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

POLITIKAI

Meras

1

3485

1

3520

Mero pavaduotojas

1

3125

1

3139

POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Mero patarėjas

3

1477

3

1488

Tarybos sekretorius

1

1414

1

1419

Administracijos direktorius

1

3101

1

3088

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

2772

 1

2567

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Skyriaus vedėjas

14

2370

14

2195

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

1630

4

1757

Poskyrio vedėjas

2

2037

2

1995

Vyriausiasis specialistas

35

1454

35

1541

Seniūnas

8

2214

8

2188

Seniūno pavaduotojas

1

2315

1

1809

DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS

Skyriaus vedėjas

1

2007

1

2269

Vyriausiasis specialistas

11

1227

11

1178

Specialistas

53

1003

53

1033

Seniūnijos specialistas

16

802

16

801

Vairuotojas

3

1140

3

1248

Darbininkas

16,75

555

16,75

555

Valytojas

9,5

555

9,5

555

2019 M. I ir II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Pareigybės pavadinimas

2019 m.  II  ketvirtis

2019 m. I ketvirtis

 

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

 

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

POLITIKAI

Meras

1

3520

1

3520

Mero pavaduotojas

1

3139

1

3139

POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Mero patarėjas

3

1488

3

1419

Tarybos sekretorius

1

1419

1

1419

Administracijos direktorius

1

3088

1

2533

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

2567

 1

2266

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Skyriaus vedėjas

14

2195

14

1997

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

1757

4

1731

Poskyrio vedėjas

2

1995

2

1928

Vyriausiasis specialistas

35

1541

35

1391

Seniūnas

8

2188

8

2125

Seniūno pavaduotojas

1

1809 

1

1741

DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS

Skyriaus vedėjas

1

2269

1

1982

Vyriausiasis specialistas

11

1178

11

1060

Specialistas

52

1033

53

830

Seniūnijos specialistas

16

801

16

769

Vairuotojas

3

1248

3

1144

Darbininkas

16,75

555

16,75

555

Valytojas

9,5

555

9,5

555

 
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis