*alt_site_homepage_image*

Informuojame, kad pradedama rengti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita.

Dokumentas, kurio sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita yra rengiama: Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E-59. Teritorijų planavimo dokumento registre dokumento registracijos Nr. T00086049.

Stebėsenos organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai, tel.: (8 528) 55 486, el. p.: info@trakai.lt.

Stebėsenos rengėjas – UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08244 , Vilnius, tel.: +370 616 54100, el. p.: [email protected]. Kontaktinis asmuo: Dovilė Lazauskaitė, tel.: +370 (684) 93756, el. p.: d.lazauskaite@cityform.lt

Stebėsenos ataskaitos rengimo pradžia / pabaiga: 2023 07 24 / 2023 08 24.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl Trakų rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo, kurio sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita rengiama, tobulinimo raštu iki 2023 m. rugpjūčio 24 d. šiais adresais: Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojai Nataljai Ivanovai, Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai, el. p.: [email protected], tel.: 8 528 41024 ir/arba UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08244, Vilnius, +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt.

Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę/pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image