*alt_site_homepage_image*

Kviečiame teikti jaunimo iniciatyvų paraiškas Trakų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkursui

Kviečiame jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei neformalias jaunimo grupes, iniciatyvius jaunuolius teikti jaunimo iniciatyvų paraiškas ir dalyvauti Trakų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkurse (jaunimo projektų paraiškos nebepriimamos).

Konkurso įgyvendinimo paprogramės:

 1. Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektų finansavimo paprogramės konkursas organizuojamas ir paraiškos priimamos iki š. m. balandžio 19 d. Didžiausia suma, skiriama jaunimo projektui, yra 1 000 (vienas tūkstantis) Eur (paraiškos nebepriimamos);
 2. Trakų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo paprogramės konkursas organizuojamas ir paraiškos priimamos iki š. m. spalio 31 d. Didžiausia suma, skiriama jaunimo iniciatyvai, yra 300 (trys šimtai) Eur.

Trakų rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkurso tikslai:

 1. Stiprinti aktyvias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes, įtrauktas į Trakų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašą.
 2. Organizuoti švietėjiškas veiklas, skatinančias jaunimo pilietinį sąmoningumą ir dalyvavimą vietos bendruomenės gyvenime.
 3. Inicijuoti veiklas, skirtas jaunimo emocinės, psichinės sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos puoselėjimui.
 4. Spręsti problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria neaktyvus, mažiau galimybių turintis jaunimas.
 5. Skatinti pažintines veiklas, skirtas diasporos jaunimo užimtumo ir savanorystės galimybių didinimui.
 6. Kurti galimybes jaunimui užtikrinti pozityvų ir tvarų pokytį visuomenės santykyje su ekologija, skatinant savivaldybės Žaliojo kurso strategijos priemonių įgyvendinimą.

Užpildyta ir pasirašyta paraiška (1 egz.) priimama ir su priedais bei lydimuoju raštu registruojama Trakų rajono savivaldybės administracijos (Vytauto g. 33, Trakai) priimamajame arba užpildyta ir pasirašyta elektroninė paraiškos forma (PDF formatu) su priedais bei lydimuoju raštu siunčiama el. paštais dokumentai@trakai.lt ir jaunimas@trakai.lt iki numatyto paraiškų teikimo termino pabaigos. Jaunimo iniciatyvų paprogramės finansavimo konkursui paraiškas galima teikti tol, kol Savivaldybės biudžete yra lėšų, numatytų jaunimo iniciatyvoms finansuoti, bet ne ilgiau nei iki einamųjų metų spalio 31 d.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. P2E-124 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkurso paskelbimo“.

Kilus klausimų, kreiptis į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Auksę Podrezaitę el. p. aukse.podrezaite@trakai.lt arba tel. +370 684 52081.

Dokumentai:

1 priedas. Jaunimo projektų paraiška

2 priedas. Jaunimo iniciatyvų paraiška

3 priedas. Jaunimo projekto, iniciatyvos administracinės atitikties vertinimas

4 priedas. Jaunimo projektų vertinimo anketa

5 priedas. Jaunimo iniciatyvų vertinimo anketa

6 priedas. Finansavimo sutartis

7 priedas. Finansinės ataskaitos forma 2

8 priedas. Jaunimo projektų veiklos įgyvendinimo ataskaita

9 priedas. Jaunimo iniciatyvų veiklos įgyvendinimo ataskaita

Trakų rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkurso nuostatai

Skelbiamas jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkursas

Naujienos

Skelbiamas Trakų rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkursas. Kviečiame jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei neformalias jaunimo grupes, iniciatyvius jaunuolius teikti jaunimo iniciatyvų ir projektų paraiškas ir dalyvauti konkurse.

Konkurso įgyvendinimo paprogramės:

 1. Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektų finansavimo paprogramės konkursas organizuojamas ir paraiškos priimamos iki š. m. balandžio 19 d. Didžiausia suma, skiriama jaunimo projektui, yra 1 000 (vienas tūkstantis) Eur.
 2. Trakų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo paprogramės konkursas organizuojamas ir paraiškos priimamos iki š. m. spalio 31 d. Didžiausia suma, skiriama jaunimo iniciatyvai, yra 300 (trys šimtai) Eur.

Trakų rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkurso tikslai:

 1. Stiprinti aktyvias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes, įtrauktas į Trakų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašą.
 2. Organizuoti švietėjiškas veiklas, skatinančias jaunimo pilietinį sąmoningumą ir dalyvavimą vietos bendruomenės gyvenime.
 3. Inicijuoti veiklas, skirtas jaunimo emocinės, psichinės sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos puoselėjimui.
 4. Spręsti problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria neaktyvus, mažiau galimybių turintis jaunimas.
 5. Skatinti pažintines veiklas, skirtas diasporos jaunimo užimtumo ir savanorystės galimybių didinimui.
 6. Kurti galimybes jaunimui užtikrinti pozityvų ir tvarų pokytį visuomenės santykyje su ekologija, skatinant savivaldybės Žaliojo kurso strategijos priemonių įgyvendinimą.

Užpildyta ir pasirašyta paraiška (1 egz.) priimama ir su priedais bei lydimuoju raštu registruojama Trakų rajono savivaldybės administracijos (Vytauto g. 33, Trakai) priimamajame arba užpildyta ir pasirašyta elektroninė paraiškos forma (PDF formatu) su priedais bei lydimuoju raštu siunčiama el. paštais dokumentai@trakai.lt ir jaunimas@trakai.lt iki numatyto paraiškų teikimo termino pabaigos.

Kviečiame balandžio 8 d. 15 val. dalyvauti nuotolinėje konsultacijoje dėl Trakų rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkurso. Konsultacijos metu bus pateikiama pagrindinė informacija apie konkursą, paraiškų pildymą ir teikimą. Konsultacijos metu bus galimybė aptarti visus rūpimus klausimus. Norintys dalyvauti konsultacijoje gali registruotis el. p. aukse.podrezaite@trakai.lt iki balandžio 8 d. 10 val.

Pastaba: neformalios jaunimo grupės, su jaunimu dirbančios ir jaunimo organizacijos jaunimo iniciatyvų paprogramės finansavimo konkursui paraiškas gali teikti tol, kol Savivaldybės biudžete yra lėšų, numatytų jaunimo iniciatyvoms finansuoti, bet ne ilgiau nei iki einamųjų metų spalio 31 d.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. P2E-124 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkurso paskelbimo“.

Kilus klausimų, kreiptis į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Auksę Podrezaitę el. p. aukse.podrezaite@trakai.lt arba tel. +370 684 52081.

Dokumentai:

1 priedas. Jaunimo projektų paraiška

2 priedas. Jaunimo iniciatyvų paraiška

3 priedas. Jaunimo projekto, iniciatyvos administracinės atitikties vertinimas

4 priedas. Jaunimo projektų vertinimo anketa

5 priedas. Jaunimo iniciatyvų vertinimo anketa

6 priedas. Finansavimo sutartis

7 priedas. Finansinės ataskaitos forma 2

8 priedas. Jaunimo projektų veiklos įgyvendinimo ataskaita

9 priedas. Jaunimo iniciatyvų veiklos įgyvendinimo ataskaita

Trakų rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkurso nuostatai

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image