*alt_site_homepage_image*

Atnaujinamas jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašas

Naujienos

Siekiant kokybiško vietos jaunimo politikos įgyvendinimo, atnaujinamas Trakų rajono savivaldybėje veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašas.

Vadovaudamiesi Jaunimo reikalų agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 2V-118 (1.4) „Dėl aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintomis aktyviai savivaldybėse veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo rekomendacijomis, kviečiame Trakų rajone aktyviai veikiančias jaunimo, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes pateikti informaciją apie save ir savo vykdomą veiklą.

Atnaujintas organizacijų sąrašas sudarys galimybes užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą ir bendravimą jaunimo politikos srityje.

Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių registracijų laukiame iki š. m. gruodžio 11 d. Duomenis galite pateikti, užpildant internetinę registracijos anketą https://forms.gle/x3eHwQVGBHA34mLm7.

Kilus abejonių dėl pateiktų duomenų tikslumo ar organizacijos atitikimo jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašo sudarymo rekomendacijoms, su nurodytu organizacijos atstovu bus susisiekta asmeniškai.

Turint klausimų dėl registracijos anketos pildymo, kreipkitės į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Auksę Podrezaitę (el. p. aukse.podrezaite@trakai.lt, tel. 8 528 70475).

Auksė Podrezaitė
Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image