*alt_site_homepage_image*

Dėl daugiamečių pievų atkūrimo

Naujienos

Žemės ūkio administravimo poskyris informuoja, kad žemės ūkio subjektai, per paskutinius trejus metus (2020–2022 m.) suarę daugiametes pievas, 2023 m. gruodžio mėnesį gavo pranešimus dėl daugiamečių pievų atstatymo. Žemės ūkio administravimo poskyrio specialistai konsultuos ir padės atsakyti į žemdirbiams kylančius klausimus, papildomai asmeninė informacija bus suteikta individualiai.

Primename, kad žemės ūkio subjektai, 2023 m. pateikę paraiškas, įsipareigojo laikytis žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų  bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų (toliau – GAAB reikalavimas). Vienas iš GAAB reikalavimų yra daugiamečių ganyklų arba pievų (toliau – daugiametės pievos) išlaikymas, kai einamaisiais metais pasibaigus deklaravimui nustatoma, kad daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama (daugiau nei 5 proc. lyginant referencinius (2018 m.) ir einamuosius metus). Trakų rajono savivaldybės teritorijoje yra suarta 301 ha pievų ploto, žemdirbiams reikia atstatyti 208 ha pievų.

Per paskutinius trejus metus suartų daugiamečių pievų žemėlapį bei papildomai žemėlapyje nurodytą suarto ploto bei ploto, kurį gali reikėti atkurti, dydį galima peržiūrėti paspaudus šią nuorodą Daugiamečių pievų atstatymo žemėlapis (arcgis.com).

Taip pat pareiškėjai apie ploto dydį, kurį gali reikėti atkurti, gali sužinoti prisijungę prie NMA informacinio portalo.

Atsiradus prievolei, atkurti daugiamečių pievų plotą reikėtų  iki savo paraiškos pateikimo dienos.

Atkūrus daugiamečių pievų plotą, reikėtų mobiliąja programėle „NMA agro“ pateikti atkurtų pievų nuotraukas, kaip numatyta Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo 8.6 punkte.

Žemės ūkio administravimo poskyrio informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image