*alt_site_homepage_image*

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2023 m. lapkričio 30 d.

Naujienos

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2023 m. lapkričio 30 d. 9.00 val. Posėdis vyks Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Siūloma tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė.

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. S1E-2 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.  

3. Dėl Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. 

4. Dėl Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo komisijos sudarymo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. 

5. Dėl pritarimo projektui „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Trakų–Lentvario aglomeracijoje II“.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. 

6. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas.

7. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės Onuškio miestelio gyvenamosios vietovės teritorijos ribų nustatymo planui.

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas.

8. Dėl Trakų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

Teikia Gedas Jokubauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

9. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. S1E-31 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Teikia Agata Jakubovskienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.  

10. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. S1E-29 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.

Teikia Agata Jakubovskienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė. 

11. Dėl sutikimo reorganizuoti viešąsias įstaigas Aukštadvario, Onuškio ir Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centrus prijungiant prie viešosios įstaigos Trakų ligoninės.

Teikia Agata Jakubovskienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

12. Dėl viešosios įstaigos Trakų ligoninės stacionarių lovų skaičiaus patvirtinimo.

Teikia Ugnė Banevičiūtė-Karpovičienė, Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė).

13. Dėl turto perdavimo sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja.

14. Dėl turto perdavimo Trakų r. Aukštadvario mokyklai-darželiui „Gandriukas“ patikėjimo teise.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja.

15. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. S1E-7 „Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų pareigybių skaičiaus ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

16. Dėl Trakų r. Paluknio vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

17. Dėl Trakų rajono Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

18. Dėl Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

19. Dėl Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

20. Dėl Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

21. Dėl Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Gabija Zdebskytė, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė.

22. Dėl pritarimo bendradarbiavimui, įgyvendinant 2021–2027 metų materialiojo nepritekliaus mažinimo programą Lietuvoje.

Teikia Ramunė Zarembienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė.

23. Paklausimai. Informacija. Mažumos valanda.

 

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio vieta ir data

Komiteto posėdžio laikas

Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2023-11-27

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.

Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

2023-11-27

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.

 

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image