*alt_site_homepage_image*

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2023 m. spalio 26 d. 9.00 val.

Naujienos

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2023 m. spalio 26 d. 9.00 val. Posėdis vyks Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Siūloma tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo.

Teikia Danė Rudelienė, Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė.

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. S1E-2 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. 

3. Dėl pripažinimo nereikalingu ir netinkamu valstybės funkcijų įgyvendinimui valstybei priklausantį nekilnojamąjį turtą.

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas.

4. Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.

Teikia Gedas Jokubaukas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

5. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, panaudos teise valdomo Tiltų kaimo bendruomenės, perėmimo ir perdavimo panaudos teise Trakų kultūros ir meno centrui.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

6. Dėl pritarimo kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė. 

7. Dėl valstybės turto perėmimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

8. Dėl trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

9. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

10. Dėl Trakų r. Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ nuostatų patvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

11. Dėl Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelio-darželio „Svajonėlė“ nuostatų patvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.

12. Dėl Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

13. Dėl Trakų rajono savivaldybės atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.

14. Dėl Trakų rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų veiklos dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Gabija Zdebskytė, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė.

15. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. S1E-115 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Šarūnas Žukauskas, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.

16. Dėl pritarimo teikti paraišką dalyvauti partnerių atrankoje.

Teikia Auksė Podrezaitė, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė).

17. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.

Teikia Eglė Skuodytė, Architektūros ir žemės administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

18. Paklausimai. Informacija.

 

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio vieta ir data

Komiteto posėdžio laikas

Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2023-10-23

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.

Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

2023-10-23

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image