*alt_site_homepage_image*

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į Savivaldybės biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvas, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas Savivaldybės plėtros tema.


Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Nevyriausybinės organizacijos, Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas.

Taip pat papildomą informaciją teikia Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).


BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ĮGYVENDINIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ĮGYVENDINIMAS (2020 m.):

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. P3E-335 „Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti finansavimo“ patvirtintos šios projektų idėjos:

Eil. Nr.

Projekto idėjos pavadinimas

Teritorija

Aprašymas

Projekto idėjos įgyvendinimas

1.

„Žaizdrių gyvenamojo kvartalo poilsio aikštelės pritaikymas bendruomenės poreikiams“

Trakų seniūnija

Pavėsinės su suolais ir stalu, lauko suoliukų ir skaldynėlio dangos įrengimas. Taip pat jau pasodintų daugiamečių augalų užmulčiavimas.

2.

„Žydinčios salos kieme“

Trakų seniūnija

Viešosios erdvės prie Trakų g. 12 Trakuose daugiabučio gyvenamojo namo sutvarkymas – daugiamečių augalų pasodinimas ir suoliukų įrengimas.

3.

„Lauko laiptų apšvietimas tarp daugiabučių namų Trakų g. Nr. 16 ir Nr. 14 Trakuose, energiją tausojančiu žibintu su saulės baterija“

Trakų seniūnija

Įrengtas apšvietimas daugiabučių namų zonoje.

4.

„Muzikos alėja“

Lentvario seniūnija

Lauko laisvalaikio ervės sukūrimas - lauko muzikos instrumentų aikštelės įrengimas.

5.

„Poilsio aikštelės pėsčiųjų takų įrengimas ir teritorijos apželdinimas“

Senųjų Trakų seniūnija

Siekiant sukurti patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką bendruomenei, planuojama sutvarkytas Senųjų Trakų centre esantis žemės sklypas.

 

KVIETIMAS TEIKTI BENDRUOMENĖS INICIAYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS (2020 m.)

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. P2E-852 patvirtintu bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti aprašu kviečiame Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, ne jaunesnius nei 18 metų, siūlyti gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

  1. Projektas turi būti įgyvendinamas Trakų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram,viešam naudojimui;
  2. Projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
  3. Turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, negeneruoti pajamų, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;
  4. Projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei;
  5. Projektas įgyvendinamas 100 proc. Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektų pasiūlymai priimamami nuo 2020 m. lapkričio 25 d.,  iki gruodžio 8 d. 10:00 val. seniūnijose, kuriuose planuojamas įgyvendinti projektas.

  1. Pareiškėjai turi užpildyti projekto idėjos pasiūlymo formą, nurodytą bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti apraše (toliau – Aprašas), patvirtinto Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. P2E-852, 1 priede ir prie jos pridėti visus dokumentus, nurodytus projekto idėjos pasiūlymo formoje.
  2. Pareiškėjai teikdami projekto idėjos siūlymą turi surinkti ne mažiau kaip 15 Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų ir palaikančių projektą, pagal Aprašo 2 priedą.
  3. Projektų idėjos pasiūlymo formos pildomos kompiuteriu.
  4. Projektų idėjų pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris į seniūniją, kurioje planuojamas įgyvendinti projektas iki 2020 m. gruodžio 8 d. 10 val.

Informuojame Trakų rajono savivaldybės seniūnijas, kad projektų įdėjų pasiūlymus reikia įvertinti iki 2020 m. gruodžio 10 d. (imtinai) ir pateikti Apraše nurodytą informaciją Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriui.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image