*alt_site_homepage_image*

100 proc. akcijų valdo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

UAB Trakų šilumos tinklai kaip savarankiška bendrovė buvo įregistruota 2000 metų spalio 31 d. Trakų rajono savivaldybėje, rejestro Nr. AB 2000-8 dokumentu, reorganizavus SP AB Vilniaus šilumos tinklus.

Savarankišką veiklą bendrovė pradėjo vykdyti 2000 metų birželio 1 d. pagal 2000 metų gegužės 31 d. skiriamąjį balansą perėmusi turtą ir įsipareigojimus iš SP AB Vilniaus šilumos tinklų. Įmonės kodas 181121797, PVM mokėtojo kodas LT 1811217917. Įmonė įsikūrė Trakuose, Maironio g. 11.

Vykdant 2005 metų rugsėjo 26 dienos Trakų rajono savivaldybės sprendimą Nr. S1-358 ir bendrovės akcininkų nutarimu 2005 m. rugsėjo 28 d. buvo pasirašyta koncesijos sutartis Nr. T1-273, pagal kurią nuo 2005 m. spalio 18 d. UAB „Prienų energija“ 25-eriems metams perėmė verslą, susijusį su šiluminės energijos gamyba bei tiekimu, taip pat išsinuomojo UAB Trakų šilumos tinklų ilgalaikį turtą. Tačiau po 2013–2014 m. Trakų rajono savivaldybės priimtų sprendimų UAB „Prienų energija“ sugrąžino Rūdiškių, Senųjų Trakų ir Aukštadvario šilumos gamybos pajėgumus ir verslą atgal UAB Trakų šilumos tinklams.

Šiuo metu UAB Trakų šilumos tinklai Trakų rajone vykdo šilumos gamybos ir tiekimo licencijuotą veiklą Aukštadvario, Senųjų Trakų, Rūdiškių, Onuškio, Salkininkų, Paluknio, Bražuolės, Grendavės šilumos vartotojams. Bendrovė taip pat vykdo dujofikuotų objektų bei katilinių priežiūrą Mikniškėse, Rūdiškėse, Paluknyje, Dusmenyse, Čižiūnuose, Rykantuose. Bendrovės viena iš pagrindinių veiklų yra šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra Trakų rajono daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose bei visuomeniniuose pastatuose. Taip pat bendrovė vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimą, o nuo 2013 metų Trakų rajono savivaldybės pavedimu bendrovė vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos (modernizavimo) administratoriaus funkcijas.

UAB Trakų šilumos tinklų įstatai 

Įmonės direktorius Jonas Židelis

Bendrovės strateginis veiklos planas 2021–2024 m.

UAB Trakų šilumos tinklų valdyba

Nariai:

Danė Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė,

Edita Merkevičienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė,

Mindaugas Nevardauskas, nepriklausomas valdybos narys,

Audronė Žilionienė, nepriklausoma valdybos narė.

UAB Trakų šilumos tinklai valdybos veiklos reglamentas

Raštas dėl Trakų rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždarosios akcinės bendrovės Trakų šilumos tinklų 2020−2023 m. veikla

Viešinama informacija apie savivaldybės valdomą įmonę ir rezultatus

Trumpa informacija apie įmonės vykdomą veiklą:

  • turto nuoma pagal koncesijos sutartį;
  • šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas;
  • pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų bei šilumos punktų priežiūra;
  • daugiabučių namų butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų bei visuomeninių pastatų administravimas;
  • daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos administravimas.

Konsultacijos teikiamos atvykus į Maironio g. 11, Trakuose,
telefonu (8 528) 55 426, el. paštu administratore@trakusilumostinklai.lt

Strateginis veiklos planas 2021–2024 m.

Bendrovės strateginis veiklos planas 2021–2024 m.

 

UAB Trakų šilumos tinklai veiklos ir finansinių ataskaitų rinkiniai:


2022 m. finansinės ataskaitos
:

2022 m. audito ataskaita;

2022 m. auditoriaus išvada;

2022 m. aiškinamasis raštas;

2022 m. metinis pranešimas;

2022 m. gruodžio mėn. 31 d. pelno nuostolių ataskaita;

2022 m. gruodžio mėn. 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

2022 m. gruodžio mėn. 31 d. balansas;

2022 m. gruodžio mėn. 31 d. pinigų srautų ataskaita.

2021 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos:

2021 m. pinigų srautų ataskaita;

2021 m. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

2021 m. balansas;

2021 m. aiškinamasis raštas;

2021 m. metinis pranešimas;

2021 m. audito ataskaita;

2021 m. audito išvada; 

2021 m. pelno nuostolių ataskaita;

2020 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2020 m. metinis pranešimas;

2020 m. aiškinamasis raštas;

2020 m. balansas;

2020 m. pelno (nuostolių) ataskaita;

2020 m. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

2020 m. pinigų srautų ataskaita;

2020 m. audito ataskaita;

2020 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos.

2019 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2018 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2017 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2016 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2015 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos.

 

Daugiau informacijos – www.trakusilumostinklai.lt

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image