Iš viso rezultatų:

Pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomoje atrankoje į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas priimami

5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje, Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VTD) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Konkursuose ir atrankose bus taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 38 punktu ir 46 punktu.

Daugiau apie galimus pretendentų vertinimo komisijoje kriterijus ir metodus rasite čia.

Rekomenduojame prieš pateikiant prašymą dalyvauti pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje susisiekti su kontaktiniu asmeniu ir pasitikslinti, kokios trukmės laikotarpiui būtų priimamas pakaitinis valstybės tarnautojas.


Informacinių pranešimų data Skelbimo nr.   Pareigybės pavadinimas
 2021-06-28 9920 Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus skyriaus vedėjas
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis