Iš viso rezultatų:

Teritorijų planavimo komisijos posėdis šaukiamas 2020 m. rugsėjo 8 d., 10.00 val.

Teritorijų planavimo komisijai teikiamų derinti teritorijų planavimo dokumentų sąrašas

Posėdžio laikas - 2020 m. rugsėjo 8 d., 10.00 val.

Protok.

Nr.

Eil. Nr.

Objektas

Projektą parengė

65

1.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas įveisti mišką ne miško žemėje, parengti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, Trakų r. sav., Trakų sen., Gojaus k., kad. Nr., 7984/0004:81

Projekto rengėja J. Marozienė

66

2

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Zabarauskų v. s., kad. Nr., 7907/0004:401

UAB ,, Geodeziniai matavimai“

67

3

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, Trakų r. sav., Trakų sen., Raudonės I k., kad. Nr., 7901/0004:195

UAB ,, Geodeziniai matavimai“

68

4.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Trakų r. sav., Trakų sen., Seimėnų k., kad. Nr., 7984/0004:878

UAB ,,Geomanai“

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis