Iš viso rezultatų:

Teritorijų planavimo komisijos posėdis šaukiamas 2020 m. spalio 20 d., 10.00 val.

Teritorijų planavimo komisijai teikiamų derinti teritorijų planavimo dokumentų sąrašas

Posėdžio laikas - 2020 m. spalio 20 d., 10.00 val.

Eil. Nr.

Objektas

Projektą parengė

1.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, Trakų r. sav., Paluknio sen., Mamavio k., kad. Nr., 7954/0005:40

UAB ,,Brantas“

2.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Trakų r. sav., Trakų sen., Meiriškių k., kad. Nr., 7901/0002:415

UAB ,,Kiprėgelis“

3.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Trakų r. sav., Trakų sen., Bagdononių k., kad. Nr., 7920/0003:103

UAB ,, Kiprėgelis“

4.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Trakų r. sav., Trakų sen., Kasčiukiškių k., kad. Nr., 7901/0002:69

UAB ,,Kadastrakis“

5.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Trakų r. sav., Trakų sen., Raudoniškių k., kad. Nr., 7901/0004:730

UAB ,,Kiprėgelis“

6.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Julijanavos k. 6C, kad. Nr., 7938/0001:907

UAB ,,Kiprėgelis

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis