Iš viso rezultatų:

Teritorijų planavimo komisijos posėdis šaukiamas 2020 m. vasario 4 d., 10.00 val.

Teritorijų planavimo komisijai teikiamų derinti teritorijų planavimo dokumentų sąrašas

Posėdžio laikas - 2020 m. vasario 4 d., 10.00 val.

Eil. Nr.

Objektas

Projektą parengė

1.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybai parinkti, Trakų r. sav., Trakų sen., Vilkokšnio k., kad. Nr., 7920/0003:2

UAB ,,Kadastrakis“

2.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybai parinkti, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Žūkų k., kad. Nr., 7970/0001:518

UAB ,,Geodeziniai matavimai“

3.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybai parinkti, Trakų r. sav., Trakų sen., Mikniškių k., kad. Nr., 7984/0004:871

UAB ,,Geodeziniai matavimai“

4.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybai parinkti, Trakų r. sav., Trakų sen., Petkėniškių k., kad. Nr., 7984/0004:828

UAB ,,Geodeziniai matavimai“

5.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybai parinkti, Trakų r. sav., Trakų sen., Strazdiškių k., kad. Nr., 7901/0002:440

UAB ,,Geodeziniai matavimai“

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis