Iš viso rezultatų:

Teritorijų planavimo komisijos posėdis šaukiamas 2021 m. sausio 26 d., 10.00 val.

Teritorijų planavimo komisijai teikiamų derinti teritorijų planavimo dokumentų sąrašas

Posėdžio laikas - 2021 m. sausio 26 d., 10.00 val.

Eil. Nr.

Objektas

Projektą parengė

1.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybai parinkti, Trakų r. sav., Trakų sen., Kirmėliškių k., kad. Nr., 7984/0001:539

UAB ,, Traksalis“

2.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybai parinkti, Trakų r. sav., Onuškio sen., Dusmenėlių k., kad. Nr., 7927/0002:240

UAB ,,Traksalis“

3.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybai parinkti, Trakų r. sav., Onuškio sen., Dusmenėlių k., kad. Nr., 7927/0002:221

UAB ,, Traksalis“

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis