Iš viso rezultatų:

Nekilnojamas turtas, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas arba apleistas

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6  straipsnio 1 ir 2 dalimis bei Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. S1-168 ,,Dėl nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas arba apleistas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ apleistas, neprižiūrimas, nenaudojamas, tačiau nuosavybės teise valdomas turtas įtraukiamas į neprižiūrimų statinių sąrašą (toliau – Sąrašas). Sąrašas kiekvienais metais atnaujinamas ir pateikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 
  • Pabrėžiame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu Trakų rajono savivaldybės taryba sprendimu nustato nekilnojamojo turto mokesčio tarifą kiekvieniems einamiems metams. Paprastai turtas, kuris įtraukiamas į Sąrašą apmokestinamas papildomai 3 procentų (nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės) nekilnojamojo turto mokesčiu.
  • Nenaudojamo, neprižiūrimo, apleisto ir galimai keliančio pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai, turto klausimais galite kreiptis el. paštu karina.ivanauskiene@trakai.lt arba tel. (8528) 66286, o Jūsų kreipimąsi raštu išnagrinės savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. P3E-67 sudaryta komisija. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad komisija, įvertinusi Jūsų nekilnojamojo turto (įtraukto į Sąrašą) priežiūros pokyčius, pateiktus dokumentus ir kitus motyvus gali siūlyti savivaldybės administracijai Jūsų nuosavybės teise valdomus objektus išbraukti iš Sąrašo. 
  • Sąrašą galite matyti čia
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis