*alt_site_homepage_image*

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPRENDIMAI DĖL PIRKIMO NEVYKDYMO PER CENTRINĘ PERKANČIĄJĄ ORGANIZACIJĄ (CPO)

Pirkimo numeris CVP IS Pirkimo pavadinimas Pirkimo nevykdymo per CPO pagrindimas Paskelbimo apie pirkimą data
583441 Projekto ,,Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e-rinkodaros priemonėmis” reklamos internetiniuose portaluose paslaugos Pirkimas vykdomas nesinaudojant elektroniniu katalogu CPO.lt, nes kataloge pateikta techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio ir tokių paslaugų nėra kataloge. 2022-01-25
584152 Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m., Trakų r. sav. dangos įrengimas Pirkimas vykdomas nesinaudojant elektroniniu katalogu CPO.lt, nes kataloge pateikta techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio,  perkamas objektas patenka į kultūros paveldo teritoriją, prekių ir darbų, kurie atitiktų pilna apimtimi perkančiosios organizacijos poreikius (tęstinumas darbų, įrengiant vienodas visame take dangos plyteles) – kataloge nėra. 2022-02-03
590309 Trakų raj. Bražuolės vaikų  lopšelio- darželio sienų šiltinimas Pirkimas vykdomas nesinaudojant elektroniniu katalogu CPO.lt, nes kataloge pateikta techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio ir tokių darbų nėra kataloge. 2022-03-10
592549

Rūdiškių vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“, gerbūvio tvarkybos darbai, panduso neįgaliems įrengimas

Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu, nes kataloge tokių darbų nėra 2022-03-23
586404

Trakų rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūra ir taisymas

Pirkimas vykdomas nesinaudojant elektroniniu katalogu CPO.lt, nes kataloge pateikta techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio ir tokių darbų nėra kataloge. 2022-02-21
597957 Liepto dangos keitimas Pirkimas vykdomas nesinaudojant elektroniniu katalogu CPO.lt, nes kataloge tokių darbų nėra.

2022-04-20

 589187 Dokumentų (sąskaitų) spausdinimo, vokavimo bei pristatymo paslaugos Pirkimas vykdomas nesinaudojant elektroniniu katalogu CPO.lt, nes kataloge pateikta techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio ir tokių paslaugų nėra kataloge.

 2022-03-04

 

607622 Asmenims su negaliai (turintiems proto, psichinę, bei kompleksinę negalią) dienos socialinės globos institucijoje paslaugos Pirkimas vykdomas nesinaudojant elektroniniu katalogu CPO, nes kataloge tokių paslaugų nėra.

2022-06-06

607777 Trakų raj. savivaldybės iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir asmenis su negalia socialinės globos ilgalaikės (trumpalaikės) paslaugos Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu, nes kataloge tokių paslaugų nėra.

2022-06-07

611080 Teritorijos sutvarkymas prie švietimo įstaigų Trakų g. 66A, Senųjų Trakų k. Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO elektroniniu katalogų, nes kataloge tokie darbai nėra siūlomi.

2022-06-22

609035 Vartotojų dujų sistemos administraciniam pastatui (unikalus Nr. 7994-0007-815) įrengimo darbai Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO elektroniniu katalogų, nes kataloge tokie darbai nėra siūlomi.

2022-06-13

600363 Arakalnio (vadinamo Rėkalniu), unikalus kodas 3493, Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Pirkimas atliekamas nesinaudojant CPO katalogu, nes jame siūlomos paslaugos neatitinka poreikių. Projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugas teikiantys teikėjai privalo turėti reikiamą patirtį ir patyrusius kvalifikuotus specialistus. Perkamas paslaugų paketas, kuriame ne tik projektavimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos teritorijos kultūros paveldo objekte, bet ir kiti tyrinėjimai.         

2022-05-06 -  TED93/2022-683538 , Nr. 22-251085-001.

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2022-05-04

609218 Antrinių žaliavų, rūšiuotų pakuočių surinkimo konteineriai individualioms valdoms Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu, nes kataloge tokių prekių nėra.

2022-06-14

601927 Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo ir eksploatavimo paslaugos viešosios ir privačios partnerystės būdu

Išanalizavus Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge esančius darbų aprašus, nustatyta, kad darbų, kurie pilna apimtimi atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus kataloge nėra galimybės įsigyti, todėl pirkimas bus atliekamas įprastine LR Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka (siūlomų kataloge darbų charakteristikos ar aprašymai neatitinka perkančiosios organizacijos darbų visa apimtimi, kas perkančiajai organizacijai kainuotų papildomą pirkimo organizavimo laiką bei papildomus kaštus ir kas yra labai patogu ir praktiška, kai tas pat tiekėjas įpareigojamas tai parengti). Taip pat, pirkimas bus matomas didesniam skaičiui įmonių, o ne tik CPO esančioms įmonėms, taip bus išlaikyta didesnė konkurencija. Atkreipiame dėmesį, kad atsakinga institucija (LVPA) patvirtino šį pirkimo būdą.

Europos Sąjungos oficialiajame  leidinyje 2022.05.20, Nr. TED nuoroda: 2022/S 098-270440.

2) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2022 m. gegužės 16 d.

592302 Asbesto turinčių gaminių atliekų išvežimo iš Trakų rajono savivaldybės gyventojų utilizavimui paslaugos Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu, nes kataloge tokių paslaugų nėra . 2022-03-23
 592549  Rūdiškių vaikų lopšelio – darželio Pasaka evakuacinių laiptų ir tvorelių įrengimas  Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu, nes kataloge tokių darbų nėra   2022-03-24
603308 Sveikatos raštingumą didinančių mokymų organizavimo paslaugos projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“ Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO LT elektroniniu katalaogu, nes kataloge tokių paslaugų nėra. 2022-05-20

584152

Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. dangos įrengimas Išanalizavus kataloge siūlomų darbų ir prekių aprašus, nustatyta, kad pilna apimtimi tokių darbų CPO kataloge nėra 

2022-02-03

617847

Karaimų gatvės humanizavimas Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO LT elektroniniu katalaogu, nes kataloge tokių prekių nėra.

2022-08-05

 

 605569 Onuškio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17099) aikštės supaprastinto statybos projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

 tai paveldo objektas. Paveldo objektų projektavimas per katalogą CPO LT neperkamas.

 2022-06-29

609480

Lentvario miesto daugiafunkcinės aikštelės, esančios Lauko g. 20 ir daugiafunkcinės aikštelės, esančios Klevų al. 26B vejų augavietės ir dirvožemio atnaujinimo darbai Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO LT elektroniniu katalaogu, nes kataloge tokių darbų nėra.

2022-06-15

627436

Projekte „Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ numatytų statybos rangos darbai Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO LT elektroniniu katalaogu, nes kataloge tokių darbų nėra.

2022-10-06

605334

Onuškio seniūnijos vidaus patalpų remonto darbai Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO LT elektroniniu katalaogu, nes kataloge tokių darbų nėra.

2022-05-25

614846

Pakuočių atliekų surinkimo konteineriai

Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO LT elektroniniu katalaogu, nes kataloge tokių prekių nėra.

2022-07-18

611393

Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo darbai

Išanalizavus Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge esančius darbų aprašus, nustatyta, kad darbų, kurie pilna apimtimi atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus kataloge nėra galimybės įsigyti, todėl pirkimas bus atliekamas įprastine LR Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka (siūlomų kataloge darbų charakteristikos ar aprašymai neatitinka perkančiosios organizacijos darbų visa apimtimi, kas perkančiajai organizacijai kainuotų papildomą pirkimo organizavimo laiką bei papildomus kaštus ir kas yra labai patogu ir praktiška, kai tas pat tiekėjas įpareigojamas tai parengti). Taip pat, pirkimas bus matomas didesniam skaičiui įmonių, o ne tik CPO esančioms įmonėms, taip bus išlaikyta didesnė konkurencija.

2022-06-27

596639

Sveikatos raštingumą didinančių mokymų organizavimo paslaugos projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“ Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO LT elektroniniu katalaogu, nes kataloge tokių paslaugų nėra.

2022-04-12

 634507 Seminarų organizavimo paslaugos projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“  Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO LT elektroniniu katalaogu, nes kataloge tokių paslaugų nėra.  2022-10-27

617203

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruože nuo 27,853 iki 28,571 km ir nuo 28,998 iki 29,552 km esančio tako paprastasis remontas ir apšvietimo įrengimas ruože nuo 27,860 iki 28,220 km Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu, nes kataloge tokių darbų nėra

2022-08-02

628870 Nuolatinio vaizdo duomenų perdavimo, esamos vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros ir remonto paslaugos

Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO LT elektroniniu katalaogu, nes kataloge tokių paslaugų nėra.

2022-10-11
630180 Aukštadvario bibliotekos vidaus patalpų remonto darbai. Dariaus ir Girėno g. 6, Aukštadvaris, Trakų raj.

Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu, nes kataloge tokių darbų nėra

2022-10-17
 628502 Naujas krovininis furgonas (Automobilių šasi)

Išanalizavus Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge esančius automobilių aprašus, nustatyta, kad automobilių (automobilių šasi), kurie pilnai atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus kataloge nėra galimybės įsigyti, todėl pirkimas bus atliekamas įprastine LR Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka.

 2022-10-14
 639067 Mokykliniai M2 klasės 19+1 vietų autobusai

 

 

Išanalizavus Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge dinaminėje pirkimų sistemoje paskelbto pirkimo dėl mokyklinių autobusų aprašus, pirkimo sąlygas bei sutartis, nustatyta, kad perkant per CPO LT galima būtų sumokėti Pardavėjui  avanso sumą  tik iki 30 procentų, kas netenkina perkančiosios organizacijos, kadangi mokykliniams autobusams įsigyti skirtas lėšas privalome 100 procentu įsisavinti iki 2022-12-31, todėl savo pirkimo sąlygose bei sutartyje įrašysime 100 % avansinio mokėjimo sąlygą:,, Kaip nustatyta sutarties projekto 13 p., Pardavėjas, negalėsiantis  pateikti mokyklinio autobuso iki 2022 m. gruodžio mėn. 27 d. (perkančioji organizacija privalo mokykliniams autobusams skirtas lėšas įsisavinti iki 2022-12-31), turės pateikti  Pirkėjui banko arba draudimo bendrovės avansinio mokėjimo laidavimą /garantą visai  Pirkėjo Pardavėjui sumokėtai avanso sumai.“

 2022-11-28
639673 Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo su-rinkimo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu, nes kataloge tokių paslaugų nėra numatyta. 2022-11-30

 

   

 

 

 


 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image