*alt_site_homepage_image*

Trakų švietimo centro ir Trakų TAU 10-metį sutinkant

Naujienos

Šįmet mūsų įstaigai, Trakų švietimo centrui, o kartu ir Trakų trečiojo amžiaus universitetui (Trakų TAU) jau 10 metų. Greitai bėga laikas… Gal todėl, kad darbas veja darbą, vienos idėjos išsigrynina ir tampa „kūnu“ bei gimdo kitas, naujas idėjas, veiklas, į kurias pasineriame. 

Mintimis grįžtant dešimtmetį atgal prisimename, kaip tuometinių politikų buvo reorganizuota biudžetinė įstaiga Trakų švietimo centras, bet net ir keliose naujai įkurtose įstaigose darbo mums neliko. Gal todėl, kad per gerai dirbome: įgyvendinus europinius projektus buvo įsteigta suaugusiųjų mokykla, renovuotas per 30 metų be stogo buvęs Trakų internatinės mokyklos sudegusios aktų salės stogas ir įkurta Pedagoginė psichologinė tarnyba, o vietoj buvusių internato dirbtuvių modernizavome ir įrengėme patalpas centrui. Išregistravus biudžetinę įstaigą Trakų švietimo centrą, įsteigėme šiuo pavadinimu nevyriausybinę įstaigą, kur darbuojamės iki šiol.

Pradėję darbą, tęsėme įprastą veiklą – pedagogų kvalifikacijos kėlimą, kurią ir dabar įgyvendiname regiono mastu. Net du kartus įstaiga akredituota. Neatsiejama mūsų darbo dalis ir toliau yra projektinė veikla.

Naujai įsteigtos įstaigos nuostatuose išsikėlėme tikslą įsteigti Trečiojo amžiaus universitetą ir tai padarėme išsyk, tik pradėję veiklą, tad  Trakų TAU švenčia 10-metį. Jei pirmaisiais metais turėjome tik 70 narių Trakuose, tai palaipsniui padaliniai kūrėsi seniūnijose ir dabar savo gretose skaičiuojame 347 studentus.

Pakvietėme vyresnius nei 55 metų amžiaus turinčius asmenis burtis ir veikti, o ne užsisklęsti ir apsiriboti namų erdve. Išsikalbėti, judėti, bendrauti labai svarbu vyresniame amžiuje, norint išsaugoti fizinę ir psichinę sveikatą. Rengiame įvairiomios temomis paskaitas (daugiausia pageidajama sveikatos stiprinimo tema), praktinius sveikatinimo užsiėmimus, diskusijas, edukacijas bei labai visų mėgiamas vakarones ir išvykas, kurių metu aplankėme nemažai šalies vietovių ir susipažinome su šalies istoriniu ir kultūriniu paveldu. Lankėmės ir kaimyninėse šalyse: Lenkijoje bei Latvijoje.

 TAU dešimtmetį paminėjome spalio 20-ąją surengtoje vakaronėje, į kurią atvyko gausus studentų būrys iš 7-ių seniūnijų. Susirinkusius labai šiltai pasveikino ir tuo mus nudžiugino Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius. Trakų TAU yra NTAU asociacijos narys, tad sulaukėme asociacijos prezidentės Zitos Žebrauskienės sveikinimo, kurį įteikė vykdantysis direktorius Gediminas Dalinkevičius.

Vakaronės dalyvius linksmino Marcinkonių etnografinis ansamblis, pakvietęs kartu dainuoti, žaisti bei šokti ir mėgautis šmaikščios jų vadovės Rimutės Avižinienės humoru. Padėkojome dekanams: Aukštadvario – R. Nemeikštienei, Lentvario – O. Siaurusevičienei, Onuškio – S. Masilionienei, Paluknio – V. Dovydėnienei, Rūdiškių – J. ir V. Gecevičiams bei Trakų istorijos muziejaus projekte dalyvavusiems V. ir J. Ūsams, A. ir A. Urbeliams, S. J. Juozapavičienei. Prisiminėme ir rėmėjus, kurių svarbiausias – Trakų savivaldybė, be kurios finansuoto projekto „Trakų TAU –10“ nebūtų ir šios vakaronės. Dėkingi Trakų suaugusiųjų mokymo centrui, jo direktorei Loretai Ruškevičiūtei ir visam kolektyvui už aprūpinimą patalpomis, o Trakų visuomenės sveikatos biurui – už sveikatos stiprinimo veiklas, stovyklas. Pasidžiaugėme, kad turime galimybę nemokamai lankytis Trakų istorijos muziejuje, kad jaučiame rajono  kultūros,  švietimo bei kitų įstaigų bendrystę. Ačiū tariame visiems už sveikinimus, linkėjimus, gėlių jūrą ir vakaro sensaciją – Leonoros ir Vytenio Daugudžių dovaną/grybų paradą bei Rimanto Dovydėno karikatūrų parodą.   

Nijolė Lisevičienė

VšĮ Trakų švietimo centro direktorė, Trakų TAU rektorė                                                      

Nuotraukoje: Meras A. Šatevičius pasveikino Trakų TAU rektorę N. Lisevičienę jos vadovaujamos įstaigos 10-mečio proga.

.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image