*alt_site_homepage_image*

100 proc. akcijų valdo Trakų rajono savivaldybės meras.

UAB „Trakų vandenys“ įstatai 

Įmonės direktorius Romualdas Ingelevičius

UAB „Trakų vandenys“ valdyba

Valdybos pirmininkė – Danė Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė.

Nariai:

Gedas Jokubauskas, Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas,

Kęstutis Vasiliauskas, nepriklausomas valdybos narys,

Virginijus Jakubonis, nepriklausomas valdybos narys,

Andrius Petraitis, nepriklausomas valdybos narys.

Valdybos veiklos reglamentas

Raštas dėl Trakų rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždarosios akcinės bendrovės Trakų vandenys 2020−2023 m. veikla

Viešinama informacija apie savivaldybės valdomą įmonę ir rezultatus

Trumpa informacija apie įmonės vykdomą veiklą. Viešasis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas; viešasis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Trakų rajone; daugiabučių namų šalto vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūros paslaugos; kitos, papildomos paslaugos, susijusios su pagrindine veikla.

Konsultacijos teikiamos atvykus į Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų r.,
telefonu (8 528) 55 560, el. paštu kanceliarija@trakuvandenys.lt

UAB „Trakų vandenys“ veiklos ir finansinių ataskaitų rinkiniai:

2022 metų veiklos ataskaitos

 1. Metinis pranešimas
 2. Aiškinamasis raštas
 3. Finansinės ataskaitos
 4. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
 5. Audito ataskaita
 6. Auditoriaus išvada

 2021 metų veiklos ataskaitos

 1. Metinis pranešimas
 2. Aiškinamasis raštas
 3. Finansinės ataskaitos
 4. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
 5. Audito ataskaita
 6. Auditoriaus išvada
 7. UAB „Trakų vandenys“ reguliuojamos veiklos ataskaita už 2021 m.
 8. Auditoriaus ataskaita apie reguliuojamos veiklos ataskaitas už 2021 m.
 9. Informacijos atitikimo patvirtinimas už 2021 m.

2020 metų veiklos ataskaitos

 1. Metinis pranešimas
 2. Aiškinamasis raštas
 3. Finansinės ataskaitos
 4. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
 5. Audito ataskaita
 6. Auditoriaus išvada
 7. UAB „Trakų vandenys“ reguliuojamos veiklos ataskaita už 2020 m.
 8. Auditoriaus ataskaita apie reguliuojamos veiklos ataskaitas už 2020 m.
 9. Informacijos atitikimo patvirtinimas už 2020 m.

2021 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2020 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2019 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2018 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2017 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2016 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos;

2015 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos.

 

Saulės elektrinė Lentvario nuotekų valykloje

UAB „Trakų vandenys“ 2021 m. sudarė paramos sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) ir įsipareigojo iki 2023 m. liepos 7 d. pastatyti saulės elektrinę pagal „94,72 kW saulės elektrinės statybos adresu Trakų r. sav., Lentvaris, Vandenų g. 33, projektas“.

Elektrinė, kurios įrengimas bendrovei kainavo 72 tūkst. EUR, pradėta eksploatuoti 2023 m. gegužės mėn., jos galingumas – 94,99 kW, kas padengia dalį Lentvario nuotekų valyklos el. energijos poreikį ir kas leis bendrovei sutaupyti energetines sąnaudas.

VIPA apie vandentvarkos projektą Lentvario mieste

2022 metų pabaigoje daugiau nei 300 Lentvario gyventojų suteikta galimybė prisijungti prie centralizuoto nuotekų surinkimo, užbaigta naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Projektui suteiktas VIPA Vandentvarkos fondo ir Grąžinamosios subsidijos priemonės finansavimas, projekto  vykdytojas – UAB „Trakų vandenys“. Plačiau apie projektą vipa.lt

INFORMACIJA APIE INFRASTRUKTŪROS PLĖTRĄ TRAKŲ RAJONE

ES FINANSUOJAMI VANDENTVARKOS PROJEKTAI 2014–2020 M.

NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TRAKŲ RAJONE

2022 metų gruodžio mėn. pilnai užbaigta naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Lentvaryje. Tinklai pastatyti dalinai finansuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, pagal projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-02-0002 „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ finansavimo sutartį.

2021 metais užbaigti nuotekų tinklų statybos darbai Vaivos ir Kampo gatvėse Lentvaryje, 2022 metų spalio mėn. užbaigti darbai Pušų, Perkūno, Lelijų, Lakštingalų, Ryto, Tujų, Gintaro g., o š. m. gruodžio mėn. ir Naujojoje bei Pietų gatvėse. Sekančiais metais darbų rangovas – UAB „Panevėžio ryšių statyba“ dar atliks statybvietės galutinio gerbūvio sutvarkymo ir kitus darbus, kurių negalėjo atlikti žiemos sąlygomis.

Nauda gyventojams

Šio projekto dėka sudaryta galimybė prie centralizuotų tinklų prisijungti ne mažiau kaip 312 Lentvario gyventojų, tame tarpe, prie vandens tiekimo tinklų, ne mažiau kaip 19 gyventojų, kuriems iki šiol negalėjome teikti savo paslaugų.

UAB „Trakų vandenys“ kviečia Lentvario Pušų, Perkūno, Lelijų, Lakštingalų, Ryto, Tujų, Gintaro, Pietų ir Naujosios gatvių gyventojus teikti prašymus išduoti prisijungimo sąlygas. Taip pat siūloma vis dar prie naujo centralizuoto nuotekų tinklo neprisijungusiems Vaivos ir Kampo gatvių gyventojams. Gavę prisijungimo sąlygas galėsite suprojektuoti ir pastatyti trūkstamus nuotekų tinklų atšakas savo valdose, bei prisijungti prie centralizuoto tinklo. Kaip gauti prisijungimo sąlygas ir ką tam tikslui reikia atlikti, rasite mūsų interneto puslapio skiltyje „Prisijungimo tvarka“: https://www.trakuvandenys.lt/prisijungimo-tvarka/ .

Daugiau apie projektą skaitykite ES finansuojami vandentvarkos projektai 2014–2020 m. - Trakų vandenys (trakuvandenys.lt).

INFORMACIJA APIE ES FINANSUOJAMO VANDENTVARKOS PROJEKTO EIGĄ

ES FINANSUOJAMI VANDENTVARKOS PROJEKTAI 2014–2020 M.

NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TRAKŲ RAJONE

UAB „Trakų vandenys“ ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) 2020 metais pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-02-0002 „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ sutartį bei projekto veiklas.

Užbaigti rangos darbai Vaivos ir Kampo gatvėse Lentvaryje. Šių gatvių gyventojams jau sudaryta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų. Dauguma būstų šiose gatvėse nutiesė nuotekų komunikacijas savo sklypuose ir sudarė centralizuoto nuotekų šalinimo sutartis.

Likusius projekto darbus (pakloti nuotekų tinklus Pušų, Perkūno, Lelijų, Lakštingalų, Ryto, Tujų, Naujoji, Pietų, Gintaro g.) atlieka rangovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ir didžioji dalis darbų yra finaliniame etape. Jau dabar kviečiame Lentvario miesto: Pušų, Perkūno, Lelijų, Lakštingalų, Ryto, Tujų, Pietų ir Gintaro gatvių gyventojus teikti prašymus išduoti prisijungimo sąlygas. Tą patį siūlome ir šiuo metu dar prie centralizuoto nuotekų tinklo neprisijungusiems Vaivos ir Kampo gatvių gyventojams. Gavę prisijungimo sąlygas galėsite suprojektuoti ir pastatyti trūkstamus nuotekų tinklus savo valdose, bei prisijungti prie centralizuoto tinklo. Kaip gauti prisijungimo sąlygas ir ką tam tikslui reikia atlikti, rasite mūsų int. psl. skiltyje „Prisijungimo tvarka“: https://www.trakuvandenys.lt/prisijungimo-tvarka/ .

Daugiau apie projektą skaitykite ES finansuojami vandentvarkos projektai 2014–2020 m. – Trakų vandenys (trakuvandenys.lt).

INFORMACIJA APIE UŽBAIGTĄ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTĄ

Trakų rajono savivaldybėje baigtas įgyvendinti projektas

Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0006

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“

2022 m. Pradžioje Trakų rajono savivaldybėje baigtas įgyvendinti  projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0006 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“.

Projekto tikslas – padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Trakų rajone - pasiektas.

Projekto tikslui pasiekti įgyvendinti uždaviniai:

 1. Teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas nutiesiant nuotekų tvarkymo tinklus bei pastatant vandens gerinimo įrenginius Trakų rajone;
 2. Teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas rekonstruojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus Senuosiuose Trakuose, Trakų ir Lentvario miestuose;
 3. Vykdomų statybos darbų kokybės ir savalaikio projekto įgyvendinimo užtikrinimas. 

Projektas įgyvendintas pagal priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

2017 m. sausio 25 d. LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra(įgyvendinančioji institucija) ir uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys“ (projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0006  finansavimo sutartį. Šioje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2.555.106,88 Eur. Dalį reikiamų lėšų 1.023.588,62 Eur skyrė projekto vykdytojas uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys“ ir projekto partneris Trakų rajono savivaldybė.

Numatomos projekto investicijos prisidėjo prie Trakų miesto bei rajono gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo.

Projekto apimtyje atlikti darbai:

 • Senųjų Trakų kaimo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcija bei nuotekų tinklų plėtra:

Pakloti nauji nuotekų surinkimo tinklai Senuosiuose Trakuose, 8,71 km. Darbai baigti 2021 m. vasario mėn.
Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Senuosiuose Trakuose, 5,85 km. Darbai baigti 2021 m. vasario mėn.

 • Pastatyti Rūdiškių vandens gerinimo įrenginiai, 1 vnt. Darbai baigti 2018 m. lapkričio mėn.
 • Pastatyti Paluknio vandens gerinimo įrenginiai, 1 vnt. Darbai baigti 2018 m. lapkričio mėn.
 • Pastatyti Aukštadvario vandens gerinimo įrenginiai, 1 vnt. Darbai baigti 2019 m. vasario mėn.
 • Lentvario miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcija, 3,08 km. Darbai baigti 2022 m. vasario mėn.
 • Trakų miesto nuotekų tvarkymo tinklų ir trečios nuotekų siurblinės rekonstrukcija, 1 vnt. Darbai baigti 2020 m. rugpjūčio mėn.

Nauja infrastruktūra leidžia gyventojams naudotis atitinkančiu higienos normas geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas mažina neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrina patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.

Įgyvendinus projektą viso rekonstruota 9,7 km  vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, bei sudarytos galimybes:

 • 2281 gyventojui (skaičiuojamas statistinis gyventojų ekvivalentas – GE) suteikti vandens tiekimo paslaugas iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų vandens gerinimo įrenginių. Šiuo metu prisijungę ir jau naudojasi – 2462 asmenys.
 • 429 gyventojams suteikti galimybę naudotis naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais. Galimybės sudarytos, o 2022 metų kovo mėn. jau yra prie jų prisijungę ir naudojasi  – 273 GE.

Daugiau informacijos – www.trakuvandenys.lt

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image