*alt_site_homepage_image*

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą (įregistravus įmonę arba įsigijus verslo liudijimą) ir norintiems vykdyti mažmeninę prekybą bei paslaugų teikimą kioskuose, paviljonuose, prie prekystalių, vežimėlių ir kitų laikinų prekybos įrengimų, taip pat lauko kavinėse prie esamos maitinimo įmonės stacionaraus pastato.

Paslauga teikiama visose Trakų rajono seniūnijose.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas, 2005-11-17 Nr. X-405
2. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas, 2002-12-10 Nr. IX-1250
3. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas, 2000-04-04 Nr. VIII-1608

4. Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo

5. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

6. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. S1-36 ,,Dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“

7. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimas Nr. S1-387 „Dėl 2013 m. gegužės 2 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. S1-151 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

8. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 14 d. sprendimas Nr. S1E-5 „Dėl Trakų rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“

9. Trakų rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. S1E-5 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, norintys įsigyti leidimą, seniūnui pateikia:

1. nustatytos formos prašymą leidimui gauti;

2. įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos (fiziniai asmenys) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

3. Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (maisto tvarkymo subjektai);

4. atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčiųjų prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz., Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.);

5. sutarties su komunalinių atliekų tvarkymo įmone dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo kopiją ar kitą dokumentą, įrodantį, kad asmuo neturi rinkliavos už atliekų tvarkymą įsiskolinimo (asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas laikinajame statinyje (kioske, paviljone).

Administracinės paslaugos teikėjas

Aukštadvario seniūnija, Trakų r. sav., Aukštadvaris, Skrebės g. 1 B, 21254

Seniūnė Ramunė Bartkevičienė, tel. (8 528) 65 227, mob. tel. (8 616) 28 964,

el. p. aukstadvaris@trakai.lt

Specialistė Jurgita Martinėnienė, tel. (8 528) 65 227,

el. p. jurgita.martineniene@trakai.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Aukštadvario seniūnija, Trakų r. sav., Aukštadvaris, Skrebės g. 1 B, 21254

Seniūnė Ramunė Bartkevičienė, tel. (8 528) 65 227, mob. tel. (8 616) 28 964,

el. p. aukstadvaris@trakai.lt

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Mokama vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas prekybai aikštėje

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image