*alt_site_homepage_image*
  1. Vadovaujantis teisės aktais, atlikti Vietos savivaldos įstatyme bei Tarnybos veiklos plane numatytus finansinius ir veiklos auditus ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl audituojamo subjekto finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo Vietos savivaldos įstatyme ir Tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais.
  2. Sudaryti Kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų veiklos plano projektą ir Tarybos veiklos reglamente nustatytais terminais pateikti Savivaldybės tarybos kontrolės komitetui.
  3. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image