*alt_site_homepage_image*

Kodėl gavau mokėjimo pranešimą, kuriame nurodyta „Skola už praėjusį laikotarpį“ nors gautą ankstesnę sąskaitą apmokėjau?

Rinkliavos mokėtojams, pateikusiems turimo individualaus buitinių atliekų konteinerio identifikacijos numerį yra paskaičiuojama minimali vietinės rinkliavos kintamoji dalis, skaičiuojant minimalų konteinerių išvežimo skaičių einamaisiais metais – 12 vnt. Rinkliava už papildomai išvežtus konteinerius yra renkama kitų metų laikotarpyje, todėl mokėjimo pranešimo lauke „Skola už praėjusį laikotarpį“ yra nurodoma praėjusiais metais papildomai išvežtų atliekų konteinerių rinkliavos suma, o bendras išvežtų konteinerių skaičius praėjusiais metais nurodomas konteinerio informacijos lentelėje. Kilus papildomiems klausimams dėl nurodytos skolos mokėjimo pranešime prašome kreiptis raštu arba elektroniniu paštu komsaskaitos@trakai.lt.

Kur kreiptis, jei pagal grafiką iš individualių valdų neištuštinti komunalinių atliekų konteineriai?

Praneškite UAB ,,Ecoservice“ el. paštu:  sutvarkysim@ecoservice.lt, tel. 8 800 53533 arba Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui, 113 kab. tel. 8 528 41225.

Už ką turiu mokėti?

Iš rinkliavos apmokamas ne tik atliekų surinkimas, bet ir visa atliekų tvarkymo sistema: sąvartynų eksploatavimas, senų sąvartynų uždarymas, atliekų rūšiavimo skatinimas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatacija, kiti su atliekų tvarkymu susiję darbai. Mokėdami vietinę rinkliavą, gyventojai moka už švaresnę aplinką prie namų, tyresnį vandenį, grynesnį orą. Surinktos rinkliavos lėšos naudojamos tik komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms.

Kam yra mokama rinkliava?

Rinkliava mokama ne atliekų vežėjams, o surenkama į Savivaldybės biudžetą. Mokėjimo pranešimus atliekų turėtojai gaus ne iš pastato administratoriaus ar bendrijos, o tiesiogiai iš rinkliavos administratoriaus – Trakų rajono savivaldybės administracijos (rinkliavos banko sąskaita tik: LUMINOR BANK AB LT884010051004049920)

Kas laukia neapmokėjus vietinės rinkliavos?

Nemokant rinkliavos ir nesurenkant pakankamai lėšų, gali pablogėti atliekų surinkimas, nes iš rinkliavos lėšų bus atsiskaitoma su atliekų tvarkytojais – tiek su atliekų vežėjais, tiek su atliekų tvarkytojais. Jeigu rinkliava nesumokama, ji išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Gyvenu vienas, kiek turėsiu mokėti?

Komunalinių atliekų išvežimo įmoka priklauso nuo nekilnojamo turto objekto ploto. Gyventojų skaičius nekilnojamo turo objekto įmokai reikšmės nesuteikia.

Kaip dažnai gausiu mokėjimo pranešimus?

Mokestinė prievolė rinkliavos mokėtojui teikiama kartą per metus. Mokėjimo pranešime nurodomos apskaičiuotos mokėtinos sumos už visą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), suskaidant mokėjimus ketvirčiais. Rinkliava mokama rinkliavos mokėtojo pasirinkimu už ketvirtį ar visą mokestinį laikotarpį.

Kas yra atliekų vežėjas?

Vežėjas Trakų rajono teritorijoje yra viešojo konkurso būdu išrinktas UAB „Ecoservice“.

Nusipirkau naują butą/namą/sodo namelį, esu naujasis savininkas, kaip sudaryti sutartį dėl komunalinių atliekų išvežimo?

Nuo 2018 m. sausio 1 d. sutarčių komunalinių atliekų išvežimui sudaryti nebereikia, kadangi yra apmokestinami visi nekilnojamojo turto objektų savininkai. Įsigijus ar paveldėjus NT objektą, naujasis savininkas arba jo įgaliotas asmuo, privalo Trakų rajono savivaldybės administracijai pateikti Nekilnojamojo turto Registrų centrinio duomenų banko išrašą, kuriame nurodyti visi NT objekto duomenys su savininko nuosavybės teise. Tai galima padaryti NT Registro centrinio duomenų banko išrašą atsiuntus el. paštu [email protected], komsaskaitos@trakai.lt arba pristačius Trakų rajono savivaldybės administracijai, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui, 113 kab.

Gyvenu individualiame name, ar galiu mažinti/didinti komunalinių atliekų išvežimo dažnį?

Gyventojai, norintys koreguoti komunalinių atliekų išvežimo skaičių per mėnesį, gali užpildyti prašymo formą ir atsiuntus el. paštu komunalinesatliekos@trakai.lt arba pateikti Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui, 113 kab.

Kaip reikės mokėti už nekilnojamo turto objektą, kuriame negyvenama arba nevykdoma veikla?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir Trakų rajono tarybos sprendimu, Trakų rajono savivaldybės gyventojai gali būti atleidžiami tik nuo kintamosios dalies. Pastoviosios dalies įmoka yra privaloma.

NT objekto savininkas, pateikęs Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui ([email protected]) prašymą atleisti nuo kintamosios dalies ir jame nurodęs laikotarpį, kuriuo objekte nebus gyvenama (ne mažiau nei 3 mėnesiai), bus atleidžiamas nuo kintamos dedamosios dalies tam laikotarpiui, tačiau laikotarpio pabaigoje privalės pristatyti pažymą iš elektros energijos tiekėjo, kad nekilnojamojo turto objekte per prašomą laikotarpį nesunaudota daugiau kaip 45 kWh elektros energijos.

Kaip mokėti už nekilnojamo turto objektą, kuris yra sugriautas, sudegęs?

Pristačius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą (jeigu nekilnojamo turto objektas yra sudegęs) ir Statinio (–ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą (jeigu nekilnojamo turto objektas yra netinkamas naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintas).

Papildomai informacijai gauti galite kreiptis elektroniniu paštu komunalinesatliekos@trakai.lt bei telefonu (8 528) 41 225, (8 528) 85 315, 113 kab.

REKVIZITAI RINKLIAVAI APMOKĖTI IR INFORMACIJAI GAUTI/PATEIKTI:

GAVĖJAS: TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

BANKAS: LUMINOR BANK AB

BANKO SĄSKAITOS NUMERIS: LT884010051004049920

KODAS: 181626536

ADRESAS: VYTAUTO G. 33, LT-21106 TRAKAI

EL. PAŠTAS: [email protected]; KOMSASKAITOS@TRAKAI.LT

Pastaba. Apmokant rinkliavą elektroniniu būdu, mokėjimo paskirtyje privaloma nurodyti rikliavos mokėtojo kodą.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image