Iš viso rezultatų:

Maudyklų vandens tyrimai

 TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-76 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“

SAUGAUS ELGESIO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLĖS

DĖL PAPLŪDIMIO STATUSO SUTEIKIMO AKMENOS IR VILKOKŠNIO EŽERŲ PAKRANTĖSE ĮRENGTIEMS PAPLŪDIMIAMS

 


Informacija Trakų r. gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę.

 

Informacija Trakų r. gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę.

Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2021 m. rugsėjo 8 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose.

2021 m. rugsėjo 8 d. atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTĖLĖ

Savivaldybė

Trakų rajono

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

   

100

1000

nerasta

neturi  būti

 

Akmenos ežeras

2021.08.26

22

201,4

nerasta

nėra

 

Aukštadvario HE tvenkinys

2021.08.26

neaptikta

1

netirta

nėra

 

Babruko ežeras

2021.08.26

4

28,8

netirta

nėra

 

Galvės ežeras

2021.08.26

neaptikta

2

netirta

nėra

 

Gilušio ežeras

2021.08.26

neaptikta

1

netirta

nėra

 

Lentvario ežeras

2021.08.26

24

187,2

netirta

nėra

 

Lukos ežeras

2021.08.26

neaptikta

<1

netirta

nėra

 

Skaisčio ežeras

2021.08.26

neaptikta

1

netirta

nėra

 

Totoriškių ežeras

2021.08.26

neaptikta

3,1

netirta

nėra

 

Vilkokšnio ežeras

2021.08.26

11

214,3

netirta

nėra

Informaciją parengė:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus

vyr. specialistė Inutė Neverovskienė

Tel.: 8 528 41250, El. p. inute.neverovskiene@trakai.lt  

 


Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2021 m. rugpjūčio 26 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose.

2021 m. rugpjūčio 26 d. atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTĖLĖ

Savivaldybė

Trakų rajono

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

   

100

1000

nerasta

neturi  būti

 

Akmenos ežeras

2021.08.26

7

1

nerasta

nėra

 

Aukštadvario HE tvenkinys

2021.08.26

4

2

netirta

nėra

 

Babruko ežeras

2021.08.26

3

2

netirta

nėra

 

Galvės ežeras

2021.08.26

4

9,8

netirta

nėra

 

Gilušio ežeras

2021.08.26

neaptikta

1

netirta

nėra

 

Lentvario ežeras

2021.08.26

<3

3,1

netirta

nėra

 

Lukos ežeras

2021.08.26

<3

2

netirta

nėra

 

Skaisčio ežeras

2021.08.26

<3

1

netirta

nėra

 

Totoriškių ežeras

2021.08.26

5

2

netirta

nėra

 

Vilkokšnio ežeras

2021.08.26

4

2

netirta

nėra

Informaciją parengė:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus

vyr. specialistė Inutė Neverovskienė

Tel.: 8 528 41250, El. p. inute.neverovskiene@trakai.lt  


Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2021 m. rugpjūčio 12 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose.

2021 m. rugpjūčio 12 d. atliktų maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTĖLĖ

Savivaldybė

Trakų rajono

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

   

100

1000

nerasta

neturi  būti

 

Akmenos ežeras

2021.08.09

5

5,2

netirta

nėra

 

Aukštadvario HE tvenkinys

2021.08.09

3

4,1

netirta

nėra

 

Babruko ežeras

2021.08.09

17

2

netirta

nėra

 

Galvės ežeras

2021.08.09

<3

2

netirta

nėra

 

Gilušio ežeras

2021.08.09

5

11

netirta

nėra

 

Lentvario ežeras

2021.08.09

25

4,1

netirta

nėra

 

Lukos ežeras

2021.08.09

<3

3,1

netirta

nėra

 

Skaisčio ežeras

2021.08.09

11

27,5

netirta

nėra

 

Totoriškių ežeras

2021.08.09

14

9,7

netirta

nėra

 

Vilkokšnio ežeras

2021.08.09

13

3,1

netirta

nėra

Informaciją parengė:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus

vyr. specialistė Inutė Neverovskienė

Tel.: 8 528 41250, El. p. Informacija atnaujinta: 2021-09-09

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis