Iš viso rezultatų:

Maudyklų vandens tyrimai

 TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-76 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo“

SAUGAUS ELGESIO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLĖS

DĖL PAPLŪDIMIO STATUSO SUTEIKIMO AKMENOS IR VILKOKŠNIO EŽERŲ PAKRANTĖSE ĮRENGTIEMS PAPLŪDIMIAMS

 


DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR MAUDYKLŲ STEBĖSENOS

Įgyvendinant  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-76 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ 9 punktą, Savivaldybė informuoja, kad Trakų rajone yra įteisinti 2 paplūdimiai: Akmenos ež. ir Vilkokšnio ež. Šių paplūdimių maudyklos ir papildomai Totoriškių ež., Galvės ež., Skaisčio ež., Lukos ež., Lentvario ež., Aukštadvario HE tvenkinys, Gilušio ež., Babruko ež. maudyklos maudymosi sezono metu bus stebimos pagal maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką.

Prašome suinteresuotą visuomenės grupę (visuomenę, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo procesu) iki š. m. balandžio 1 d. pateikti pasiūlymus, pastabas ar nusiskundimus dėl šių Trakų rajono savivaldybės paplūdimių įteisinimo ir maudyklų stebėsenos bei siūlyti naujas maudyklų stebėjimo vietas Trakų rajono savivaldybės administracijai, adresu Vytauto g. 33, Trakai, tel. nr. (8 528) 41 250 arba el. p. inute.neverovskiene@trakai.lt .

2021 metų mėginių paėmimo grafikas

2021 metų maudyklų paplūdimio smėlio mėginių paėmimo grafikas


 Informacija Trakų r. gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę.

Pakartotiniai vandens kokybės tyrimai, atlikti 2020 m. rugsėjo 16 d. Skaisčio ir Lentvario ežerų maudyklose, parodė, kad vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.

Tyrimus atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTĖLĖ

Savivaldybė

Trakų rajono

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

   

100

1000

nerasta

neturi  būti

 

Skaisčio ežeras

2020.09.14

neaptikta

<1

netirta

nėra

 

Lentvario ežeras

2020.09.14

neaptikta

<1

netirta

nėra

Informaciją parengė:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus

vyr. specialistė Inutė Neverovskienė

Tel.: 8 528 41250, El. p. inute.neverovskiene@trakai.lt  


Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2020 m. rugsėjo 10 d., parodė, kad daugumos Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi. Lentvario ir Skaisčio ežeruose maudytis draudžiama, kol bus atlikti pakartotiniai tyrimai.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose. Tyrimus atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

2020 m. rugsėjo 7 d. paimti maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad daugumos Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTĖLĖ

Savivaldybė

Trakų rajono

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

   

100

1000

nerasta

neturi  būti

 

Galvės ežeras

2020.09.07

6

<1

netirta

nėra

 

Totoriškių ežeras

2020.09.07

12

7,4

netirta

nėra

 

Akmenos ežeras

2020.09.07

4

3

netirta

nėra

 

Skaisčio ežeras

2020.09.07

200

7,5

netirta

nėra

 

Lukos ežeras

2020.09.07

15

<1

netirta

nėra

 

Lentvario ežeras

2020.09.07

550

1

netirta

nėra

 

Vikokšnio ežeras

2020.09.07

5

4,1

netirta

nėra

 

Aukštadvario HE tvenkinys

2020.09.07

neaptikta

3

netirta

nėra

 

Gilušio ežeras

2020.09.07

46

43,5

netirta

nėra

 

Babruko ežeras

2020.09.07

22

20,1

 netirta

nėra

Informaciją parengė:

Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus

vyr. specialistė Inutė Neverovskienė

Tel.: 8 528 41250, El. p. inute.neverovskiene@trakai.lt  


 

Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2020 m. rugpjūčio 27 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi.

Mėginiai tyrimams buvo atrinkti Trakų rajono Totoriškių, Galvės, Akmenos, Skaisčio, Lukos, Lentvario, Vilkokšnio, Gilušio, Babruko ežerų ir Aukštadvario HE tvenkinio maudyklose. Tyrimus atliko Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

2020 m. rugpjūčio 24 d. paimti maudyklų vandens tyrimų duomenys patvirtino, kad Trakų rajono maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTĖLĖ

Savivaldybė

Trakų rajono

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

   

100

1000

nerasta

neturi  būti

 

Galvės ežeras

2020.08.24

Neaptikta

10,9

netirta

nėra

 

Totoriškių ežeras

2020.08.24

5

1

netirta

nėra

 

Akmenos ežeras

2020.08.24

15

27,9

nerasta

nėra

 

Skaisčio ežeras

2020.08.24

8

5,2

netirta

nėra

 

Lukos ežeras

2020.08.24

17

25,6

netirta

nėra

 

Lentvario ežeras

2020.08.24

<3

1

netirta

nėra

 

Vikokšnio ežeras

2020.08.24

8

7,4

netirta

nėra

 

Aukštadvario HE tvenkinys

2020.08.24

<3

2

netirta

nėra

 

Gilušio ežeras

Informacija atnaujinta: 2021-03-08 Atgal

Projekto vertė
Projekto laikotarpis