*alt_site_homepage_image*

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų laidoti Trakų rajono savivaldybės seniūnijų kapinėse išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Seniūnijų teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse galima palaidoti seniūnijos teritorijoje gyvenusį asmenį į naują kapavietę arba šeimos kapavietėje tik gavus leidimą laidojimui.

Leidimas laidoti išduodamas mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui (-ei) ir kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui, pateikusiam rašytinį prašymą ir mirties liudijimą.

Leidimas laidoti esamoje (turimoje) kapavietėje  išduodamas mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui (-ei) ar kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui pateikus prašymą, mirties liudijimą ir kapavietę prižiūrinčio asmens prašymą ir (ar) rašytinį sutikimą.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.  Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-662 „Dėl leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklių patvirtinimo“

4. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimas Nr. S1E-58Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo nr. S1E-30 „Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo ir leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas (prašymo forma);
2. Prašymą pildančio artimo žmogaus asmens dokumentas;
3. Mirusiojo mirties liudijimas;
4. Artimųjų giminaičių sutikimai (jei reikia).

Administracinės paslaugos teikėjas

Aukštadvario seniūnija, Trakų r. sav., Aukštadvaris, Skrebės g. 1 B, 21254

Seniūnė Ramunė Bartkevičienė, tel. (8 528) 65 227, mob. tel. (8 616) 28 964,

el. p. aukstadvaris@trakai.lt

Specialistė Jurgita Martinėnienė, tel. (8 528) 65 227,

el. p. jurgita.martineniene@trakai.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Aukštadvario seniūnija, Trakų r. sav., Aukštadvaris, Skrebės g. 1 B, 21254

Seniūnė Ramunė Bartkevičienė, tel. (8 528) 65 227, mob. tel. (8 616) 28 964,

el. p. aukstadvaris@trakai.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nemokama

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas (prašymo forma)

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image