Iš viso rezultatų:

Pavojingosios atliekos

Pavojingosios atliekos – atliekos, kurios pasižymi viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 priede: sprogstamosios, oksiduojamosios, labai degios, degios, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės, ėdžios, infekcinės, toksiškos reprodukcijai, mutageninės, atliekos, kurios nuo sąlyčio su vandeniu, oru ar rūgštimi išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas, jautrinančios ir kt.

Pavojingos medžiagos – klijai, dervos, dažai ir lakai, tirpikliai (pvz.: acetonas, 646 ir kt.), rašalas, hidraulinė, variklio ir pavarų dėžės tepalinė alyva, stabdžių skystis, aušinimo skystis, kuro ir tepalų filtrai (transporto priemonių ir pan.), pakuotės užterštos pavojingų medžiagų likučiais (pvz.: flakonėliai), tepaluotos šluostės ir darbužiai.

 VAISTUS, KURIŲ GALIOJIMO LAIKAS PASIBAIGĘS, GALIMA PRISTATYTI Į ARTIMIAUSIĄ VAISTINĘ.

 

Pavojingas atliekas, išskyrus pavojingas atliekas, kurių negalima identifikuoti ir pavojingas atliekas nesandariose ar pažeistose pakuotėse iš Trakų r. gyventojų priima Lentvario didžiųjų gabaritų atliekų aikštelėje, Trakų g. 1A, Lentvaris.

Aikštelėje nemokamai priimama iki 10kg pavojingų atliekų iš vieno gyventojo per metus.

Gyvsidabrio turinčias atliekas (termometrai, kurie negali būti sudaužyti) iki 3vnt. termometrų per metus vienam gyventojui taip pat priimamaos Lentvario didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje.

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis