Iš viso rezultatų:

Trakų miesto darnaus judumo planas

Patvirtintas Trakų miesto darnaus judumo planas

Patvirtintas Trakų miesto darnaus judumo planas Trakų rajono savivaldybės užsakymu UAB „Smart Continent LT“ parengė Trakų miesto darnaus judumo planą.

Planavimo pagrindas – Trakų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Smart Continent LT“ 2018 m. vasario 20 d. sutartis Nr. T1-21.

Planuojamos veiklos organizatorius – Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 51 527, faksas (8 528) 53 140, adresas internete: http://www.trakai.lt, el. p. info@trakai.lt. 

Plano rengėjas – UAB „Smart Continent LT“, Olimpiečių g. 1A-6, LT-09235 Vilnius, tel. +37052196679, el. p. lt@smartcontinent.com. Projekto vadovas Andrius Jaržemskis, el. p. andrius.jarzemskis@smartcontinent.com.

Planavimo procesas: planas parengtas vadovaujantis Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“.

Planuojama teritorija: Trakų miesto teritorija.

Nagrinėjama teritorija:  Trakų miesto teritorija ir jai gretimos bei funkciškai susijusios teritorijos.

Planavimo tikslai:

  1. Įvertinti Trakų rajono savivaldybės gyventojų, darbo rinkoje dalyvaujančių asmenų, turistų ir įmonių susisiekimo poreikius, sukuriant integruotą įvairių transporto rūšių susisiekimo sistemą, grįstą duomenimis paremtais sprendimais, prioritetą teikiant viešajam keleiviniam, bevarikliam ir/ar aplinką tausojančiam transportui.
  2. Subalansuotai naudoti miesto erdvę, plėtoti esamą susisiekimo infrastruktūrą (pritaikant ją pėstiesiems ir dviratininkams) bei plėtoti transporto paslaugas, jų veiksmingumą, vadovaujantis darnios plėtros principais.
  3. Gerinti eismo saugą ir saugumą, didinti aplinkos patrauklumą ir gyvenimo kokybę bei užtikrinti racionalų ir veiksmingą susisiekimo infrastruktūros ir viešojo transporto maršrutinį tinklo panaudojimą, mažinti oro užterštumą, triukšmą.
  4. Įgyvendinti Baltosios knygos rekomendacijas miestų transporto srityje.

Darnaus judumo planą sudarančios dalys:

  1. Esamos judumo situacijos Trakų mieste analizė;
  2. Teminių dalių analizė;
  3. Judumo mieste variantai iki 2030 m. ir ekonominis vertinimas;
  4. Judumo veiksmų planas iki 2020 m. ir ekonominis vertinimas. 

Nuoroda

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis