*alt_site_homepage_image*

 

Pirminę teisinę pagalbą sudaro:

 • teisinės informacijos teikimas
 • teisinės konsultacijos
 • valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų (išskyrus procesinius dokumentus) rengimas
 • pagalba, kaip spręsti ginčą ne teismo tvarka (mediacija), ir taikos sutarties parengimas.

Pirminę teisinę pagalbą teikiantys asmenys rengia:

 • prašymus dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu
 • sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių
 • pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo
 • prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo
 • prašymus dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą išdavimo
 • prašymus dėl teismo leidimo priimti palikimą išdavimo
 • prašymus dėl išankstinių teismo leidimų sudaryti sandorius, susijusius su neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens turtu

Pirminė teisinė pagalba teikiama pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą. Pirminės teisinės pagalbos paslauga besikreipiančiam pagalbos asmeniui visiškai nieko nekainuoja – ji yra 100% apmokama valstybės, neatsižvelgiant į asmens turtinę padėtį.  

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra neilgesnė kaip 1 (viena) valanda. Jos trukmė gali būti pratęsta, savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens sprendimu. Paprastai pagalba teikiama iš karto, tačiau tokiai galimybei nesant, besikreipiančiajam paskiriamas kitas priėmimo laikas, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.  

Asmenys dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pareiškėjui padedama surašyti arba surašomas prašymas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo. 

Specialistas gali atsisakyti suteikti teisinę pagalbą, jei:

 • Jūsų reikalavimai bus akivaizdžiai nepagrįsti;
 • tuo pačiu klausimu Jums jau buvo suteikta išsami konsultacija;
 • akivaizdu, kad advokato konsultaciją galite gauti nesinaudodami šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • kreipiatės ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Antrinę teisinę pagalbą sudaro:

 • procesinių dokumentų rengimas;
 • advokato gynyba arba atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą;
 • atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas;
 • bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimas;
 • vykdymo procese būtinų vykdymo išlaidų apmokėjimas.

Antrinė teisinė pagalba teikiama, jei asmuo atitinka pirmąjį arba antrąjį pajamų lygį: https://vgtpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2023/9/D2p8k2kVSZg.pdf 

Pirminė teisinė pagalba gali būti teikiama žodžiu arba raštu: 1) asmenys, norintys teisinę konsultaciją gauti elektroniniu paštu gali kreiptis šiuo el. adresu: teisinepagalba@trakai.lt ; 2) asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą žodžiu gali kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyrių, esantį Vytauto g. 33, Trakuose, 108 kab. Besikreipiančiųjų asmenų patogumui, rekomenduojame dėl konsultacijos susitarti iš anksto mob. tel. Nr.: +370 (609) 76 059

Eil.Nr. Darbo diena Laikas Kabineto Nr. Pirminę teisinę pagalbą teikiančio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
1 Pirmadienis Neteikiama 108/106

 

Justina Darvid

Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkė

Antanas Česlauskas

Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas 

2 Antradienis 8.30-12.00, 12.45-17.00
3 Trečiadienis Neteikiama
4 Ketvirtadienis 8.30-12.00, 12.45-17.00
5 Penktadienis 8.30-12.00, 12.45-15.00

Platesnė informacija apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą: https://vgtpt.lrv.lt/lt/

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image