Iš viso rezultatų:

Pirminė teisinė pagalba

Atsižvelgiant į 2020 m kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos paskelbimo“, informuojame, kad karantino laikotarpiu pirminė teisinė pagalba teikiama telefonu ir kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Specialistai, kurie teikia pirminę teisinę pagalbą:

Justina Darvid justina.darvid@trakai.lt; Tel. Nr. (8 528) 58 314, +370 (609) 76 059 

Agata Jakubovskienė agata.jakubovskiene@trakai.lt; Tel. Nr. (8 528) 58 314, +370 (609) 76 059 

Pirminę teisinę pagalbą sudaro:

 • teisinės informacijos teikimas
 • teisinės konsultacijos
 • valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų (išskyrus procesinius dokumentus) rengimas
 • pagalba, kaip spręsti ginčą ne teismo tvarka (mediacija), ir taikos sutarties parengimas.

Pirminė teisinė pagalba teikiama pagal fizinio asmens deklaruotą arba faktinę gyvenamąją vietą. Pirminės teisinės pagalbos paslauga besikreipiančiam pagalbos asmeniui visiškai nieko nekainuoja – ji yra 100% apmokama valstybės, neatsižvelgiant į asmens turtinę padėtį.  

Kiekvienas asmuo gali gauti nemokamą vienos valandos konsultaciją kiekvienu jam rūpimu klausimu. Jos trukmė gali būti pratęsta, jei yra savivaldybės arba įgalioto asmens sprendimas. Paprastai pagalba teikiama iš karto, tačiau tokiai galimybei nesant, besikreipiančiajam paskiriamas kitas priėmimo laikas, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi.  

Asmenys dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pareiškėjui padedama surašyti arba surašomas prašymas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo. Užpildytas prašymas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo siunčiamas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai nagrinėjančiai pareiškėjų prašymus, esančiai adresu Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius.

Specialistas gali atsisakyti suteikti teisinę pagalbą, jei:

 • Jūsų reikalavimai bus akivaizdžiai nepagrįsti;
 • tuo pačiu klausimu Jums jau buvo suteikta išsami konsultacija;
 • akivaizdu, kad advokato konsultaciją galite gauti nesinaudodami šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • kreipiatės ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Antrinę teisinę pagalbą sudaro:

 • procesinių dokumentų rengimas;
 • advokato gynyba arba atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą;
 • atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas;
 • bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimas;
 • vykdymo procese būtinų vykdymo išlaidų apmokėjimas.

Antrinė teisinė pagalba gali būti nemokama arba su daline priemoka. Yra du teisinės pagalbos finansavimo lygiai. Jei Jūsų pajamos ir turtas neviršys pirmojo finansavimo lygio, gausite nemokamą advokatą, jei neviršys antrojo – 50 procentų išlaidų kompensuos valstybė.

Pirmasis asmens pajamų lygis: Pirmajam pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 7,76 MMA (MMA – minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 607 Eur, dydžio, t. y. 4710,32 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 2,91 MMA per metus (1766,37 Eur).

Antrinė teisinė pagalba

 I lygis (100 % apmokama)

 
 

Per metus (Eur)

Per mėnesį (Eur)

1 asmens pajamos

4 710,32

392,53

+1 išlaikytinis

6 476,69

539,72

 +2 išlaikytiniai

8 243,06

686,92

+3 išlaikytiniai

10 009,43

834,12

+4 išlaikytiniai

11 775,80

981,32

 PIRMASIS ASMENS TURTO LYGIS

Pirmasis turto lygis nustatomas įvertinant asmens turtą (būsto, žemės ir kilnojamo turto dydžius (pinigines lėšas ir kt.) bei turimų išlaikytinių skaičių.

Būsto ploto ir žemės ploto normatyvai:

 Asmens būsto ploto normatyvas vienam gyvenančiam asmeniui yra 60 kv. metrų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 15 kv. metrų. 

Žemės sklypo normatyvas parenkamas pagal turimos žemės rūšį:

 • namų valdos žemės sklypo plotas - 6 arai (miestuose), 25 arai (miesteliuose ir kaimuose);
 • žemės ūkio paskirties žemės sklypo iki 1 ha (įskaitant jame esančią namų valdos žemę) plotas - 6 arai (miestuose), 25 arai (miesteliuose ir kaimuose);
 • didesnio kaip 1 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, žemės sklypo, kurį sudaro tik vandens telkinys, bei miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas - 3,5 ha;

1. Būsto ir žemės sklypo nekilnojamo turto vertės normatyvas nustatomas atitinkamo tipo nekilnojamojo turto normatyvą dauginant iš pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos (kai asmuo neturi gyvenamosios vietos – vietovės, kurioje gyvena) vidutinės nekilnojamojo tipo turto rinkos vertės. Lietuvos teritorijos verčių žemėlapiai skelbiami valstybės įmonės Registrų centras internetinėje svetainėje: https://www.registrucentras.lt/masvert/paieska-un

2. Kilnojamojo turto, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas. Kilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas apskaičiuojamas sudedant 20 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių vienam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui), 15 VRP dydžių kiekvienam kitam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui ir 10 VRP dydžių kiekvienam vaikui iki18 metų. VRP dydis šiuo metu yra 128 Eur per mėnesį vienam Lietuvos Respublikos gyventojui.

3. Piniginių lėšų normatyvas. Piniginių lėšų normatyvas apskaičiuojamas sudedant 15 VRP dydžių vienam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 10 VRP dydžių kiekvienam kitam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui, 5 VRP dydžių kiekvienam vaikui (įvaikiui) iki 18 metų.

ANTRASIS ASMENS PAJAMŲ LYGIS: Antrojo lygio pajamų normatyvui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 11,64 MMA, t. y. 7 065,48 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 4,27 MMA per metus (2 591,89 Eur). 

 Antrinė teisinė pagalba

 II lygis  (50 % apmokama)

 
 

   Per metus (Eur)

   Per mėnesį (Eur)

1 asmens pajamos

7 065,48

588,79

+1 išlaikytinis

9 657,37

804,78

 +2 išlaikytiniai

12 249,26

1 020,77

+3 išlaikytiniai

14 841,15

1 236,76

+4 išlaikytiniai

17 433,04

1 452,75

Antrasis asmens turto lygis:  Antrojo lygio turto normatyvas gaunamas pirmojo lygio turto normatyvą dauginant iš 1,5 karto.

Asmuo gali gauti antrinę teisinę pagalbą tik, jeigu pirmąjį arba antrąjį lygį atitinka ir turto, ir pajamų vertė. Apskaičiavus turto ir pajamų normatyvus, žiūrima, ar asmens deklaruoto turto ir pajamų vertė neviršija šio turto ir pajamų lygio. Kai asmeniui nustatomi skirtingi turto ir pajamų lygiai (turto – pirmasis; pajamų – antrasis lygis ar atvirkščiai), pareiškėjui nustatomas antrasis turto ir pajamų lygis, o antrinė teisinė pagalba teikiama 50 procentų valstybei garantuojant ir apmokant antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Jeigu bent vienas normatyvas (turto ar pajamų) viršija antrojo lygio normatyvą, teikti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą yra atsisakoma.

Atkreiptinas dėmesys, kad Trakų rajono savivaldybė teikia pirminę teisinę pagalbą, tačiau neteikia antrinės teisinės pagalbos.

Pirminė teisinė pagalba gali būti teikiama žodžiu arba raštu. Norintys teisinę konsultaciją gauti elektroniniu paštu gali kreiptis šiuo adresu: juristai@trakai.lt (jei pasirinkote kreipimąsi paštu, kreipiantis laiške prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, gimimo datą ir gyvenamąją vietą. Šie duomenys yra reikalingi pildant pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnalą). Trakų rajono savivaldybės gyventojai, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą gali kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyrių, esantį Vytauto g. 33, Trakuose, 106 kab. Besikreipiančiųjų asmenų patogumui, rekomenduojame dėl konsultacijos susitarti iš anksto tel. Nr.: 8 528 58 314

Eil.Nr. Darbo diena Laikas Kabineto Nr. Pirminę teisinę pagalbą teikiančio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
1 Pirmadienis 8.00-17.00 108/106

 

Justina Darvid

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkė

Agata Jakubovskienė

Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

2 Antradienis 8.00-17.00
3 Trečiadienis 8.00-17.00
4 Ketvirtadienis 8.00-18.00
5 Penktadienis 8.00-15.45

Platesnė informacija apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą: https://vgtpt.lrv.lt/

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2021 metais parengtuose lankstinukuose rasite šią informaciją:

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis