*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybės garbės piliečiai

Trakų garbės piliečio vardas yra aukščiausias įvertinimas, kurį miestiečiai gali suteikti. Šis vardas suteikiamas tik vieną kartą. Garbės piliečiu gali tapti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai. Trakų rajono garbės piliečio vardas teikiamas nuo 1998 m. Trakų rajono garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus, pastangas ir išskirtinį indėlį Trakų rajono savivaldybės krašto mokslo, švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, ekonomikos, socialinio vystymo ar kitas sritis, aktyvią visuomeninę veiklą bei už kilnius poelgius, padarius didelį poveikį visuomenei.

 Pirmoji Trakų garbės pilietė Maja Pliseckaja

 

Pirmoji Trakų garbės piliete tapo Maja Pliseckaja – baleto artistė, choreografė. M. Pleseckaja gimė 1925 m. lapkričio 20 d. Rusijoje. 1990 m. jai suteikta Lietuvos pilietybė. 1998 m. baleto žvaigždės iniciatyva Trakuose buvo įkurtas tarptautinis vasaros festivalis. 1998 m. gruodžio 16d. Trakų rajono tarybos sprendimu už ypatingus nuopelnus Lietuvai ir Trakų kraštui M. Pliseckajai buvo suteiktas Trakų rajono garbės pilietės vardas. M. Pliseckajai Lietuvoje buvo įteiktas dar ne vienas apdovanojimas už nuopelnus Lietuvos kultūrai, baleto menui ir kultūrinių ryšių puoselėjimą.

 

Garbės pilietis Vytautas Pranciškus Rūkas

Vytautas Pranciškus Rūkas gimė 1925 m. gegužės 7 d. Kauno rajone. 2005 m. Trakų rajono savivaldybės taryba už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei ir Trakų kraštui suteikė monsinjorui Trakų rajono garbės piliečio vardą ir apdovanojo Trakų garbės piliečio ženklu. Monsinjoras apdovanotas už ilgametę ir prasmingą ganytojišką veiklą Trakų žemėje, gebėjimą bendrauti su įvairių tikėjimų Trakų gyventojų bendruomene ir tautų siekį mokyti žmones mylėti Dievą. V. Rūko pasišvietimo dėka buvo išsaugotas neįkainojamas Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios sakralinio meno lobis – unikalios Dievo Motinos paveikslo karūnos.

 

Garbės pilietė Halina Kobeckaitė

Halina Kobeckaitė – Lietuvos diplomantė, vertėja, žurnalistė, humanitarinių mokslų daktarė, pirmoji Lietuvos ambasadorė moteris, trakietė. H. Kobeckaitė gimė 1939 m. grudžio 20d. Trakuose. 2016 m. Trakų rajono savivaldybės taryba už ypatingus nupelnus Lietuvos valstybei ir Trakų kraštui suteikė ambasadorei Trakų rajono garbės pilietės vardą. Ambasadorė dr. Halina Kobeckaitė buvo apdovanota už nuopelnus Lietuvos Respublikos diplomatinėje taryboje, tautinių mažumų veikloje bei Lietuvos karaimų bendruomenės veikloje. Ambasadorė Trakų istorijos muziejui perdavė daugiau nei 100 eksponatų, archyvinių dokumentų, susijusių su karaimų bendruomene.

Sprendimas

 

Garbės pilietis Jonas Varaneckas

Jonas Varaneckas – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos klebonas, Trakų dekanato dekanas kunigas. J. Varaneckas gimė 1964 m. balandžio 22 d. Kaune. 2019 m. Trakų rajono savivaldybės taryba už ypatingus nupelnus Lietuvos valstybei ir Trakų kraštui suteikė klebonui Trakų rajono garbės piliečio vardą. Klebonas buvo apdovanotas už nuopelnus Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikai, parapijai ir Trakų kraštui, ugdant krikščionišką kultūrą. J. Varanecko didžiulis nuopelnas, kad Trakų bažnyčia buvo paskelbta bazilika.

Sprendimas

 

Garbės pilietis Romualdas Rudzys

Romualdas Rudzys – Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras. R. Rudzys gimė 1947 m. birželio 05 d. Trakų rajone. 2019 m. Trakų rajono savivaldybės taryba už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei ir Trakų kraštui suteikė signatarui Trakų rajono garbės piliečio vardą. Signataras apdovanotas už pilietinę ir politinę brandą siekiant Lietuvos valstybės nepriklausomybės, pasirašant Kovo 11-osios aktą.

Sprendimas

 

Garbės pilietis Bronislovas Genzelis

Bronislovas Genzelis – Lietuvos filosofas, politinis bei visuomenės veikėjas, signataras. B. Genzelis gimė 1934 m. vasario 16 d. Trakų rajone. 2020 m. Trakų rajono savivaldybės taryba už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei ir Trakų kraštui suteikė signatarui Trakų rajono garbės piliečio vardą.

Sprendimas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image