Iš viso rezultatų:

Bešeimininkis turtas

  • Trakų rajono savivaldybės teritorijoje yra apleistų, nenaudojamų, neprižiūrimų, apgriuvusių pastatų, statinių. Daug iš jų yra žemės ūkio paskirties, t. y. buvusios fermos, sandėliai. Tokie statiniai menkina kraštovaizdį, dažnai kelia grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei. Trakų rajono savivaldybės teritorijoje yra apleistų, nenaudojamų, neprižiūrimų, apgriuvusių pastatų, statinių. Daug iš jų yra žemės ūkio paskirties, t. y. buvusios fermos, sandėliai. Tokie statiniai menkina kraštovaizdį, dažnai kelia grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei.
  • Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. S1-171 ,,Dėl statinių, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas), nustatymo, apskaitymo ir dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais tvarkos aprašo patvirtinimo” yra sudaromas tvarkoje minimų galimai bešeimininkių statinių sąrašas, skelbiamas savivaldybės internetiniame puslapyje bei respublikinėje spaudoje (vieną kartą).Suėjus vieneriems metams po minėtų sąrašų paskelbimo pradedamos galimai bešeimininkių statinių įteisinimo procedūros. Teismo sprendimu savivaldybė, perėmusi nuosavybėn bešeimininkį turtą, spręs statinių nugriovimo, sutvarkymo klausimus. Savivaldybės teritorijoje nustatyta bešeimininkiais ir inžineriniai tinklai bei inžineriniai statiniai. Gali būti bešeimininkiais nustatyti ir butai, kurių savininkai mirę ir nėra paveldėtojų.
  • Pateikiamas 2023 m. sudarytas galimai bešeimininkių statinių sąrašas. Sąrašas bus pastoviai pildomas iki 2023 metų pabaigos.
  • Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2023 m. kovo 17 d. kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrių (IIIa. 315 kab., tel. 8 528 58 308 el. paštas karina.ivanauskiene@trakai.lt) adresu Vytauto g. 33, Trakai ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame sąraše išvardytus statinius.
  • Prašome Trako rajono savivaldybės gyventojus būti pilietiškais ir suteikti informaciją apie apleistus, nenaudojamus, neprižiūrimus ar apgriuvusius pastatus, neprižiūrimus butus, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi. 

Pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūros vykdomos vadovaujantis:

  •  Lietuvos respublikos civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalies nuostatomis;
  • Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybei perduoto  turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu 634;
  • Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų) ir skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis