*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybės teritorijoje yra apleistų, nenaudojamų, neprižiūrimų, apgriuvusių pastatų, statinių. Daug iš jų yra žemės ūkio paskirties, t. y. buvusios fermos, sandėliai. Tokie statiniai menkina kraštovaizdį, dažnai kelia grėsmę žmonių sveikatai ar net gyvybei.

Trakų rajono savivaldybės teritorijoje sudaromas galimai bešeimininkių statinių sąrašas, skelbiamas savivaldybės internetiniame puslapyje bei respublikinėje spaudoje (vieną kartą). Suėjus vieneriems metams po minėtų sąrašų paskelbimo ir apskaitos akto surašymo pradedamos galimai bešeimininkių statinių įteisinimo procedūros. Teismo sprendimu savivaldybė, perėmusi nuosavybėn bešeimininkį turtą, spręs statinių nugriovimo, sutvarkymo klausimus. Savivaldybės teritorijoje nustatyta bešeimininkiais ir inžineriniai tinklai bei inžineriniai statiniai. Gali būti bešeimininkiais nustatyti ir butai, kurių savininkai mirę ir nėra paveldėtojų.

  • Pateikiamas 2024 m. sudarytas galimai bešeimininkių statinių sąrašas. Sąrašas bus pastoviai pildomas iki 2024 metų pabaigos. Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrių (III a., 322 kab., tel. 8 528 25 048, el. paštas karina.ivanauskiene@trakai.lt) adresu Vytauto g. 33, Trakai ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame sąraše išvardytus statinius.

Pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūros vykdomos vadovaujantis:

  • Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 5 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.58, 4. 62 ir 4.63 straipsniais.
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ teisės aktas.
  • Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. S1-171 „Dėl statinių, kurie neturi savininko (ar savininkas nežinomas), nustatymo, apskaitymo ir dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ aprašas.
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449 „Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo“ patvirtinimo teisės aktas.
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image